Aktuální kurzy čínské astrologie

Základní kurz čínské astrologie


Korespondenční forma domácího studia


Situace v naší společnosti od počátku roku 2020, která znesnadnila společenský kontakt mezi lidmi mne přiměl vytvořit pro zájemce o čínskou astrologii tuto formu dálkového, korespondečního studia. Korespondenční forma studia, je asi nejsnadnější domácí forma studia která je dnes dostupná, protože oproti on line formě nevyžaduje abyste byli v daný čas připojeni, ale vše si řídíte sami, podle vašich časových možností.

Korespondeční forma studie je založena na jednotlivých video lekcích, ve kterých s vámi projdu celý kurz, jako by jste byli přítomni na hodině. Video lekce si můžete prohlédnout tehdy, kdy to bude vyhovovat vám. A to kdykoliv během celého trvání kurzu. Můžete se tedy k jednotlivým video lekcím vracet a opakovaně si je procházet. Celý kurz je administrován na platformě Google Classroom a potřebujete tedy pouze svůj Gmail @gmail.com. Ve třídě budete s dalšími studenty kurzu, se kterými můžete v případě potřeby komunikovat.

Kromě video lekcí, jsou součástí studijních materiálů také pdf materiály, totožné se slajdy v jednotlivých lekcích, které budete mít při studiu k dispozici, pro poznámky a odborné tabulky ke snažsímu vyhledávání konstelací přesvě v té podobě s jakou pracuji já. 

Součástí kurzu budou i nepovinné úkoly, které vám pomohou na praktických příkladech porozumět probírané látce. V každém týdnu bude vyhrazen jeden den pro online konzultace prostřednictvím některého z nástrojů on-line komunikace. Během konzultací vám zodpovím vaše otázky k danému, nebo již probranému tématu. To vše, tedy: video lekce - pdf podklady - tabulky - úkoly a konzultace v jednom balíčku.

Termíny: léto 2020 - začátek 6.června2020 / konec 31.srpna 2020

Cena: 5.820,- kč 

Na kurz navazuje BaZi pro pokročilé, který bude spuštěn v září 2020 v řádné nebo korespondenční formě, podle podmínek, které budou panovat. 


ještě INFORMACE ???  nebo rovnou PŘIHLÁŠKA !!!