středa 8. března 2017

Březen ve znamení Vodního Zajíce

12 zvířat zvěrokruhu
Březnu, roku Ohnivého Fénixe (Kohouta), tedy roku 2017, vládne znamení Vodního Zajíce. Své vlády se Zajíc (MAO) ujme 5. března a vládnou přestane 3. dubna, kdy ho na pomyslném trůnu vystřídá Dřevěný Drak. Nejdřív se podíváme na pár „technických“ informací, které jsou ale pro praktiky tradičního Feng šuej a čínské astrologie důležití, protože jim pomáhají zorientovat se v časové ose a prostoru.
Vláda Vodního Zajíce je rozdělena na dvě základní období. První období se v kalendáři Xia jmenuje „Probuzení hmyzu“ (Jing Zhe) a trvá od 19. března. Po té je vystřídáno obdobím „Jarní rovnodennost“ (Feng Chun), které skončí již zmíněného 3. dubna. Tyto dvě období mají svůj význam hlavně v tradičním Feng šuej, protože nám pomáhají určit příznivý sektor pro započetí případných stavebních prací a renovačních úprav. Tím se ale my teď trápit nebudeme, a podíváme se na to, co je znamení Vodního Zajíce zač.

Znamení Vodního Zajíce (GUI MAO) je 40. tým znamením celého čínského zvěrokruhu (60 JIA ZI) a ve starých textech se symbolicky toto znamení označuje jako Zajíc opouštějící les. Proč toto znamení vyvolalo ve starých astrolozích právě tento obraz, už dnes nevíme, ale víme, že samo znamení Zajíce má neobvyklou symboliku. Jde mimo jiné o znamení východu. Vždyť za jeho vlády nastává čas jarní rovnodennosti a jde tedy o Kardinální znamení Jara. Sámo znamení Zajíce (MAO) je znamením utajení, uschování. Je to období počátku, a proto je ještě schované a plně neprojevené. O znamení Zajíce se tvrdí, že ač jsou jeho nositelé velmi milými společníky, jsou vždy ve všem tak trochu napůl. Nedá se na ně spoléhat v časech krize, protože jim jde primárně o sebe a vždy mají připravené únikové stezky, asi tak jako má údajně i zajíc ze své nory víc východů. Podstatou znamení Zajíce je mladé Dřevo, měkké, tvárné a poddajné. Každý z pěti Zajíců, které zná čínská astrologie, je jiný. Každý si takzvaně navlékne jiný kabát. Dřevěný, Ohnivý Zemský, Kovový nebo Vodní Zajíc. Ten posledně zmíněný je Zajíc požitkář. Voda v tomto případě přináší Zajíci podporu a otevírá možnosti lepší komunikace, interakce a schopnosti také manipulovat s ostatními.
Ke každému ze znamení čínské astrologie je také přiřazen jeden z Hexagramů knihy Proměn, což je prastarý věštebný text staré Číny. V případě znamení Vodního Zajíce nám hexagram Lei Zi Gui Mei v obecné rovině říká, že je potřeba zkontrolovat nedostatky a nalézt řešení, jak vzniklou situaci napravit. Zde zase vidíme potřebu nějaké pomoci a podpory. Tou by nám mohlo být Bronzové zrcadlo, které je harmonizačním prvkem znamení Vodního Zajíce. Pokud ho umístíte ve svém obydlí přímo do severozápadního sektoru (SZ2), podpoříte tím na celou dobu měsíce Zajíce Hvězdu Nebeské ctnosti. Tato Hvězda je hlavním nositelem Nebeského požehnání.
Samozřejmě toto doporučení neplatí úplně pro všechny, ale detailní rozbor přesahuje možnosti tohoto článku a je určeno primárně studentům školy Feng Shui při akademii Černé želvy. Ale pojďme dál, protože jedna věc je, jakým znamením je Vodní Zajíc třeba v horoskopu nějaké osoby, a jakým je znamením právě v roce Ohnivého Fénixe, se kterým má velmi kolizní vztahy. 

Březen 2017 a jeho energie

Energie tohoto měsíce budou na první pohled velmi problematické. Je to dáno především kolizním vztahem k Ohnivému Fénixovi, který je vládcem tohoto roku. Vodní Zajíc je tedy trochu jako neposlušný regent, který se postavil vůči vladařově vládě. Kolizi pak nacházíme jak v oblasti hmotné, tak také na rovině duševní, což je dáno tím, že v kolizi je nejenom Zajíc s Fénixem, ale také Oheň s Vodou. Trochu moc na těch pár dní, nemyslíte?
Toto kolizní postavení není tak běžné, protože ne každý roční vládce má takto vzpurného regenta, ale tomuto ročnímu vládci to tak vyšlo a je potřeba s tím počítat. Kolize tohoto období, která nastala mezi Zajícem a Fénixem by se dala vyložit jako vztahová kolize a proto ji můžeme částečně pocítit jak na partnerských vztazích tak také na pracovních vztazích, především tam kde spolu pracují lidé v nějakém pracovním kolektivu a je dobré si říct, že více zasáhne ženy než muže. Nejhůře by tyto kolize mohli prožívat lidé narozeni po 4.2. roku 1957. 
V této souvislosti je dobré si uvědomit, že na tento měsíc připadají dva neblahé dny Wu Lu Ri, které se v tradiční medicíně pokládají za dny neblahé pro nakládání s penězi. Jedná se o 10 a 12 březen. Již jsem o nich psal v článku o neblahých dnech finanční ztráty (viz.odkaz), a tak je dobré si je aspoň připomenout. 
Není ale vše špatné. O špatném a problematickém si povídáme hlavně proto, abyste měli možnost se na to připravit a předejít tak všem případným problémům. Takže co je dobré v tomto měsíci? Předně se jedná o dny, kterým vládne znamení Kance (Hai), které jsou pro tento měsíc dny prosperity. Pokud tedy máte před sebou nějaké důležité aktivity, obchodní cesty, otevření obchodu, začátek podnikání, nákup nemovitosti a podobné je vždy prospěšné dělat vše ve správný čas. Tím jen podpoříte své úsilí a správný konec se vám přiblíží.
Na 20. března připadá den jarní rovnodennosti. Je to den kdy se síly jinu a jangu vyrovnávají a příroda pokračuje k letnímu slunovratu, který je vrcholem léta. Den před rovnodenností, tedy neděle 19. března je dnem Si Li Ri a má se za to, že v něm dojde k transformacím energie. Je dobré se v tento den zaměřit na prožití příchodu rovnodennosti a harmonizovat svůj život. K tomu slouží například cvičení Qiqong ale i jiné techniky.
Z pohledu orgánových hodin lidského těla je březen měsícem tlustého střeva. Z počátku měsíce bude ještě doznívat energie plic, ale čím více se budeme blížit k rovnodennosti, tím bude Tlusté střevo nabývat na významu. Já vím, že všichni teď začínají řešit očistu jater, protože mají za to, že Jaro a Játra patří k sobě, ale věřte mi, že to je zaběhaný omyl. Čas jater už byl na přelomu prosince a ledna a teď se přiblížil čas tlustého střeva. Věnujte tedy péči tomuto orgánu a podpoříte tak nejen své zdraví ale budete tak dělat i v souladu s přírodou a svým organizmem. A to se vám vyplatí. 

Pokud budete mít jakékoliv otázky, napište mi na email a ty z Vás, které čínská metafyzika zajímá do hloubky, rád uvítám na svých seminářích a kurzech. Více o nich najdete na těchto stránkách. A ty opravdu vážné zájemce i ve Škole čínské astrologie, a nebo Škole tradičního Feng Shui. V případě zájmu o bližší informace si napište na mail.

Žádné komentáře:

Okomentovat