neděle 16. září 2018

Yi - Dřevo jin

stará podobna znaku Yi
Lidi, kteří mají denního vládce ve znamení Yi (Dřevo jin), bychom si mohli nejlépe připodobnit k mladým jemným vitálním rostlinám, které mnohdy také kvetou. Hezký vzhled a potřeba se zalíbit je jedním z poznávacích znaků těchto lidí. Podobně jako měkké mladé rostliny bývají i lidé Yi (Dřevo jin) ve svém projevu měkcí, jemní s taktním až diplomatickým přístupem.

sobota 15. září 2018

Jia - jangové Dřevo

Denní vládce je Element, který vládl dni vašeho narození. Představuje jakousi esenci vaši osobnosti. Ukazuje nám jakým umí člověk být a k čemu inklinuje. Je to vlastně úhelný kámen pro výklad horoskopu.

sobota 1. září 2018

V září 2018 vládne Kovový Fénix (Xin You)

Již tradičně se počátkem září ujímá své vlády Fénix (You) mnohými označovaný jako Kohout. Já sám dávám přednost Fénixovi a v článku zde, jsem popsal proč, takže pokud Vás to zajímá určitě si to přečtěte. Tento Fénix bude Kovovým Fénix (Xin You) a to znamená, že jak Nebeský Kmen, tak Pozemská Větev jsou za jedno, co se týče elementu. Oba představují jinový Kov (Xin) jehož symbolem jsou šperky, drahé kovy a estetické a luxusní prvky v našem životě.

sobota 25. srpna 2018

Jak určit element mého roku narození

Mnoho z vás se už trochu v tradiční čínské astrologii orientuje, a asi každý má aspoň základní povědomí o tom, jaké zvíře vládlo v roce, kdy se narodil. Už ne každý ví, že ke každému zvířeti, a my správněji říkáme „pozemské větvi“ patří také jeden z pěti elementů. Těm elementům správně říkáme „nebeské kmeny“. Pokud propojíme Nebeské Kmeny a Pozemské Větve, získáme symbolický obraz stromu a s tímto symbolem také v čínské astrologii pracujeme. Zajímá nás, jak moc je ten strom silný a vitální, jak bude asi prosperovat a jaké ovoce nám může přinést. 

úterý 21. srpna 2018

Rok 1968 optikou čínské astrologie

Pro nás pro Čechy je rok 1968 jistou zející ranou, možná podobnou té, kterou je Bílá hora a pobělohorský čas. Máme nejspíš dojem, že nám byl přerušen nějaký ozdravný proces, že nám bylo něco ukradeno, a to co se stalo nepříznivě ovlivnilo náš další život. Nechtěl bych se zde pouštět ani do politické, ani historické analýzy roku 1968, ale rád bych se na tento rok podíval optikou tradiční čínské astrologie. 

středa 15. srpna 2018

Jak vznikla nebeská Mléčná dráha

Sedmý den sedmého lunárního měsíce je "svátkem Pasáčka a Tkadleny" což je starý milostný příběh, který je po staletí v různých podobách vyprávěn u šálků a misek. Je to svátek nebeských milenců, který bychom mohli označit s lehkou nadsázkou jako asijský Valentýn. Tak si pojďte v tento čas jednu verzi tohoto příběhu přečíst. 

sobota 4. srpna 2018

Co je to Denní vládce?

Denní vládce je mocnější než zvíře roku,
ve kterém jste se narodili. 

Čínská astrologie je u nás zmítána a zastřena mnoha omyly a pověrami a tou nejsilnější je asi mýtus o tom, že zvířecí znamení roku, ve kterém jsme se narodili, je nějakým hlavním a určujícím symbolem a že skrze něho můžeme člověka nějak popsat a definovat. Tento mýtus je tak vžitý, že zároveň odsouvá u přemýšlivých lidí tradiční čínskou astrologii na okraj zájmu, protože si jasně uvědomují, že všichni lidé narozeni v jeden rok, budou těžko stejní. Každý z nás si asi umí vzpomenout na svá školní léta, kde se lidé z jednoho či dvou let shromáždili v mnohdy hojném počtu, a rozmanitost povah a charakterů byla znatelná. Západní astrologický systém rozdělení lidí na základě měsíčních znamení nám pak poskytuje mnohem širší a v tuto chvíli asi i přesnější rozdělení lidských charakteristik.