úterý 21. srpna 2018

Rok 1968 optikou čínské astrologie

Pro nás pro Čechy je rok 1968 jistou zející ranou, možná podobnou té, kterou je Bílá hora a pobělohorský čas. Máme nejspíš dojem, že nám byl přerušen nějaký ozdravný proces, že nám bylo něco ukradeno, a to co se stalo nepříznivě ovlivnilo náš další život. Nechtěl bych se zde pouštět ani do politické, ani historické analýzy roku 1968, ale rád bych se na tento rok podíval optikou tradiční čínské astrologie. 

A to také pro to, že to nebyl výjimečný rok pouze pro nás, Čechoslováky, ale byl to v jistém slova smyslu revoluční rok pro celou Evropu (wiki), a nejen pro ni. Vzpomeňme si v této souvislosti i na dění v Mexiku. Připomeňme si dění v USA, Francii, Německu, Rakousku, Vietnamu, nebo studentské nepokoje v Prištině, ale i v jiných zemích a místech světa. 

Rok 1968 byl rokem Zemské Opice (Wu Shen), narodil se 4.února 1968 v 20,08 hodina a pokud se podíváme na horoskop jeho narození, bude nám nejspíš mnohé z toho, co se dělo v tomto roce, jasnější, protože moment zrodu je naplněn mnoha kolizemi. 

První kolize, která nás upoutá je kolize mezi vládcem roku a měsíce. Rok Opice a měsíc Tygra. Kolizi nacházíme jak v pozemské sféře horoskopu, tak také v nebeské, kde nacházíme Dřevo (Jia) a Zemi (Wu). Z určitého úhlu pohledu bychom mohli říct, že jedná o kolizi mezi morálkou a zákonem. Mezi řádem, pořádkem a individualismem, kreativitou a sebe vědomostí. Ten konflikt je zjevný a individualizmus se zdá silný. Je zjevné, že bude mít potřebu se prosazovat, ale je to jen zdání, protože nemá řádné ukotvení, a proto bude neúspěšný a slabý. Je to pokus o změnu, která ale, jak víme, nedojde naplnění. 

Druhý konflikt, který nacházíme ve vnitřní části horoskopu je mezi znamením dne a znamením hodiny. Jde o kolizi Psa a Draka. O konflikt dvou zemských zvířat, která v tomto horoskopu představují faktor bohatství, a tedy hmotných statků. Pokud bychom tedy chtěli vzletně interpretovat toto postavení, můžeme říci, že se jedná zdánlivě o kolizi svobody a kontroly, ale uvnitř, tedy v podstatě jde o majetek a kontrolu nad ním. 

21. srpen 1968
Pokud se podíváme na samotný 21.srpen 1968, je to smutný den plný chladu a zmaru. Úplně v něm postrádáme element Ohně, který představuje tvůrčí faktor a tedy schopnost vyjádřit své myšlenky. Symbolicky tak tedy dochází k umlčení a poškození vlastní identity přemírou elementu Vody. Voda představuje faktor podpory, a pokud si uvědomíme, že ona okupace byla provedena stran bratrských, spřátelených armád varšavské smlouvy, je tato symbolika neskutečně přesná. Přemíra Vody ničí Dřevo, to známe nejen ze symbolické řeči, ale i z přírody kdy, pokud květinu přelijeme, zahubíme ji tím. V datu nám chybí jakýkoliv Oheň, ten také symbolizuje radost a schopnost zářit. Doba normalizace, která nastala by se pak bez nadsázky dala nazvat dobou temna. I zde se nám ta symbolika velmi odkrývá. Vláda silného Kovu, tedy řádu, pořádku, zbraní a systematičnosti si podmanila Dřevo. Zcela ho opanovala. 

1848
V této souvislosti stojí za zmínku i revoluční rok 1848 (wiki). Možná už tušíte, co mají 1968 a 1848 společné, když jsou od sebe vzdálen 120 let. Ano, rok 1848 je také rok Zemské Opice a najdeme v něm stejnou kolize roku a měsíce jako v roce 1968. Ve vnitřních částech horoskopu, pak ale nenacházíme kolize, ale vztahy destrukce a poškození. I tohle byl pro Evropu náročný rok plný ozbrojených konfliktů a nepokojů. I zde šlo o ideály a sílu individuálních svobod. A i zde stříleli děla a pušky. Také tento rok to byl střet státu a lidu, moci a morálky. Ale ani z tohoto roku boje nepřerostli do konfliktu celoevropské války. Možná pro to že šlo o konflikt státu a občanu, nikoliv mocností jako takových mezi sebou. 

V neposlední řadě se vynořuje otázka nad rokem 2088, který bude mít v sobě podobná pnutí a kolize, a který má také potenciál přinášet vzpoury a revolty. Já už mezi živými nebudu, ale určitě by mne zajímalo, jak tento rok bude vypadat. Mám pro vás také malou hádanku, která spočívá v otázce, proč se podobné problematické situace nepojí s rokem 1908, který je také rokem Zemské Opice?

2 komentáře:

  1. toď otázka ...jsem jen laik *žeby den a hodina by hrálo roli

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. pokud je to odpověď na řečnickou otázku, tak odpověď je že to je v něčem jiném. Pokud jste laik, zkuste se zamyslet nad trigramem toho kterého roku. To co se označuje jako Ming Gua. :-)

      Vymazat