pátek 12. listopadu 2021

Démon alkoholu v čínském horoskopu

Dnes se podíváme na horoskop jedné mladé ženy, která se na své životní cestě setkala s démonem alkoholu velmi brzy a za velmi zvláštních okolností. Říkejme jí třeba Markéta. Markéta se narodila na konci roku Kovového Koně. Byl zrovna měsíc Zemského Buvola a den Ohnivého Fénixe. Její maminka říkala, že když přišla na svět, právě odbíjely zvony poledne. A to jsou pro nás základní záchytné body, které nám pomáhají definovat základní horoskop této ženy.

Celková struktura základního horoskopu vypadá celkem dobře a na první pohled bychom neřekli, že si tato žena prošla peklem i očistcem. Že pila ten nejlevnější líh, který měla k dispozici, že spávala ve vaně a že její domov byl na vrcholu toho temného období plný odpadků. Tím vším si s větší i menší intenzitou prošla během posledních 15 let. Uvnitř horoskopu nenacházíme žádné kolize ani destrukce, které by nás upozorňovaly na problematickou osobnost.

Člověk by se přirozeně ptal, kde byla její rodina, že jí nepomohla? Víme, že pochází z rodiny, kam se narodila jako benjamínek, a se staršími sestrami udržovala a udržuje dodnes styky, které ona sama hodnotí jako dobré. Její otec však holdoval alkoholu, a tak matka vzala děti a v Markétiných čtyřech letech od něj odešla. O ni se však, podle Markéty samotné, matka starala vždy dobře a svědomitě a ona sama nestrádala. Zajímavé je, že v jejím horoskopu absentuje Hvězda matky, kdežto Hvězda otce se vyskytuje na ročním pilíři.

Klíčem k porozumění tomu, čím si Markéta prošla, jsou v jejím případě desetileté životní cykly. Ty nám totiž v čínské astrologii ukazují na něco, co bychom mohli směle nazvat osudem. V nich se zrcadlí jak proměnlivá kvalita Denního vládce během životních cyklů, tak další, z vnějšího světa přicházející vlivy, jako kolize, destrukce, tresty a jiné. Na Markétině horoskopu je znát hned od počátku ohromný energetický propad. Už od dětství je vystavena nepříznivým vlivům, které ona sama neumí popsat jinak než jako depresivní a úzkostné stavy. Vitalita jejího Denního vládce, který odráží jednu z kvalit její osobnosti, je na nejnižší možné úrovni a často se mi při konzultacích stává, že i silní jednici se v tomto období cítí špatně, ztraceni a obracejí se na všechny strany o pomoc. Markétu v tomto čase, kdy tzv. prochází slzavým údolím svého osudu, potká démon alkoholu. A to ještě v dívčích letech.

You (Fénix)
Začne to vlastně nevinně. Na intru, kde bydlí, když studuje střední odborné učiliště. V čínské astrologii máme jednu destruktivní kombinaci dvou znamení, která se projevuje právě alkoholismem, ale nejen jím. Je to kombinace, která uvolňuje nevhodným způsobem z tlaku odpovědnosti, a proto se k ní vážou i jiné návykové látky než jen alkohol. Ale ten primárně. Však se na znamení YOU, jehož je Fénix regentem, podívejte. Nevypadá sám o sobě jako nádoba s naznačenou hladinou tekutiny? I v současné moderní čínštině je toto znak pro alkohol.

Takže v životě Markéty přišla doba, kdy ona sama byla vystavena nízkým vibracím, a k tomu navíc démonu alkoholu. To se projevilo tím, že po dobu zhruba deseti let, někdy méně, někdy více, utápěla svůj život v levném alkoholu, což její život poznamenalo jak zdravotně, tak společensky. Dnes (2021) to jsou dva roky, co abstinuje. V léčebně pobývala bezmála 9 měsíců, kdy ještě před tím byla nějakou dobu hospitalizována v nemocnici. Tím se dostáváme zase k desetiletým životním pilířům a roku 2018, který otevírá třetí desetiletí její životní cesty. Z temného období Vody se dostáváme do období Kovu, které pro ni představuje již viditelně lepší období, kdy se odráží ode dna a začíná stoupat.

Vždy říkám, že horoskop není danost, ale jen potenciál, který se může naplnit, jsou-li k tomu na straně člověka příležitosti. Pravdou je, že velmi mnoho lidí prostě tuto svou cestu naplní. Někdo víc, někdo méně, ale čím víc studuji astrologii a osudy lidí, vidím, jak je užitečné vědět, jaké hrboly a nebezpečí nás na cestě čekají, protože pak jsme schopni se s nimi vypořádat. Nejtěžší je bojovat s nepřítelem, o kterém nevíme. Lidský život má díky pozvolnosti totiž jeden silný nástroj. Nikdo se nestane ze svatého hříšníkem ze dne na den, ale právě onou pozvolností a postupným přivykáním si. Často totiž nepostřehneme, že se dostáváme na jinou kolej, a tak se jednoho dne místo své postele probudíme třeba v léčebně. Pozvolnost nám ale třeba také pomáhá zestárnout, tedy přivyknout tomu stavu. Bohužel je to ale brána, kterou se k nám dostávají naši démoni. Buďte tedy opatrní na své životy, ať se s hrboly, křižovatkami a démony na svých cestách vypořádáte co nejlépe a váš život je spokojený, jak jen může být.

Žádné komentáře:

Okomentovat