sobota 19. března 2022

Fu Yin a Fan Yin v čínském horoskopu

Málokdo z těch, kteří se o čínskou astrologii nezajímají hlouběji, ví, jak obsáhlý a bohatý je její systém, založený na proměnách jinu a jangu a vztazích pěti elementů. Snad každý zná systém 12 zvířecích regentů navázaných na jednotlivé roky, ale obsáhlejší informace o systému, se kterým se v astrologii pracuje, už k široké veřejnosti pronikne jen stěží. Snad je tomu na vině i odlišnost přístupů, které si můžeme ukázat na následujícím aspektu čínského horoskopu.

Rád bych vám v tomto článku představil dvě konstelace, které mohou silně ovlivnit váš osud, a které jsou svým způsobem snadno dohledatelné. Jedná se o konstelace s názvem Fu Yin a Fa Yin a my se nejdřív podíváme na to, jak tyto konstelace určit a najít, a pak na jejich obecný význam.

Co je Fu Yin a co Fan Yin?


Před tím, než začneme tyto konstelace vyhledávat, potřebujeme znát BaZi horoskop, ke kterému je budeme vztahovat, a ze kterého je budeme odvozovat. Jako příklad jsem si pro vás připravil horoskop paní Evy, která se narodila 21. března roku 1963 v ranních hodinách (6:45 hod.). Je tedy narozena v roce Vodního Zajíce, v měsíci Dřevěného Zajíce, ve dni Vodního Kance a v hodině Dřevěného Zajíce. To pro nás bude základ. Ti z vás, kteří sledujete moje články, víte, že jednotlivé pilíře každého horoskopu se váží k různým aspektům našeho života, a tak rok je naše „veřejné já“, kde se zrcadlí vztah ke světu obecně, pilíř měsíce pak naše „společenské já“, kde se zrcadlí naše společenské vazby a tedy také pracovní vztahy. Denní pilíř je naše „osobní já“, kde se zrcadlí naše osobnost a partnerské vztahy a tak dále (více zde).

Pro ukázku potřebnou k našemu tématu jsem vybral u paní Evy její pilíř měsíce, tedy pilíř, kde se nachází znamení Dřevěného Zajíce, ale stejným způsobem kontrolujeme roční, denní i hodinový pilíř. Pokud tedy máme definován základ, v tomto případě tedy onen pilíř měsíce a v něm znamení Dřevěného Zajíce, můžeme vyhledat konstelaci Fu Yin a Fan Yin.


Jednoduše řečeno se konstelace Fu Yin objeví tehdy, pokud se setkají dvě identická znamení, kdežto konstelace Fan Yin se objeví, pokud se potkají dvě plně kolizní znamení. Teď se vám to pokusím objasnit trochu obšírněji a začneme s konstelací Fan Yin.

V čínské astrologii chápeme kolizi jako střed dvou protichůdných sil. Nejčastěji ji sledujeme mezi zvířecími regenty, kde každé zvíře má svého „protivníka“. Takže pro Krysu je kolizní znamení Kůň, pro Buvola Koza, pro Tygra Opice a tak dál. De facto máme šest takových dvojic. Stejně jako mezi zvířecími regenty ale můžeme kolizi najít i mezi elementy. Zde pak stojí Oheň proti Vodě a Dřevo proti Kovu. Země do kolizních vztahů nevstupuje z podstaty věci. Proto pokud vyhledáváme „plně kolizní“ znamení, hledáme kolizi nejen mezi zvířecími regenty, ale i mezi elementy, se kterými jsou v daném znamení spojeni. V našem případě je tedy ke znamení Dřevěného Zajíce Fan Yin Kovový Fénix (kohout).

Kdežto konstelace Fu Yin nastane tehdy, když se setkají dvě zcela stejná znamení. Obecně si lidé myslí, že v čínské astrologii máme, podobně jako v tzv. západní astrologii, 12 znamení zvěrokruhu. Tím, že u každého znamení ale propojujeme 5 prvků a máme 12 zvířat, má čínská astrologie vlastně 60 znamení. Proto konstelace Fu Yin nenastane vždy, když se potkají stejní zvířecí regenti, ale jen tehdy, když se potkají dvě zcela stejná znamení.

Když se znamení potkají


Teď se podívejme na to, co znamená, že se potkají znamení. Tím je myšlena situace, kdy některé znamení, které obsahuje váš osobní horoskop, je zcela stejné (Fu Yin), nebo zcela kolizní (Fan Yin) ke znamení aktuálního roku, nebo měsíce či dne. Pokud vezmeme tedy náš příklad, paní Eva má v měsíci svého narození znamení Dřevěného Zajíce a toto znamení vládne mimo jiné druhému měsíci (březnu) roku 2023. To bude shodou okolností rok Vodního Zajíce. V jejím případě tedy dojde k situaci, kdy celý rok 2023 bude konstelace Fu Yin působit na její roční pilíř. To proto, že od jejího narození uteče 60 let a nastane tedy stejný rok, jako byl ten, kdy se narodila. A zároveň konstelace Fu Yin bude působit na její pilíř měsíce, ale tentokrát jen po dobu jednoho měsíce, a to měsíce Dřevěného Zajíce, který připadá na přibližně březen onoho roku. V jeden moment tedy bude konstelace Fu Yin působit silou do pilíře roku na její veřejné já, i do pilíře měsíce na její společenské já.

Je dobré uvědomit si, že těmito konstelacemi si procházíme všichni, a to relativně často v návaznosti na individuální horoskop, protože jedno a to samé znamení se zopakuje ve formě měsíčního vlivu co 5 let. Pět let totiž trvá, než se projeví a vystřídá všech 60 znamení jako vládci měsíců. Tedy během pěti let se do každého našeho pilíře projeví jak konstelace Fu Yin, tak Fan Yin. Jejich vliv trvá právě přesně jeden měsíc a my o tom vlastně mnohdy ani nemáme tušení.

A jak tedy Fu Yin a Fan Yin působí? 


Jaké druhy energií přináší? Obecně tyto konstelace nepovažujeme za příznivé a povzbudivé, ale je pravdou, že jsou určité typy osobních horoskopů, kde mohou zafungovat i pozitivně. Tomu se ale teď nebudeme věnovat a podíváme se na jejich obecný a běžný vliv do našich osudů.

O konstelaci Fu Yin, tedy o momentu, kdy se potkají dvě zcela stejná znamení, se ve starých textech mluví jako o skrytém nebo ukrytém pláči. To samo o sobě naznačuje, že se nejedná úplně o pozitivní vliv. Jde vlastně o jisté znásobení nebo zesílení určitého vlivu, které ono znamení v našem životě představuje. Možná bychom mohli říct, stylem starých textů, že Nefritový císař jako vládce čínského horoskopu vyvolá určité znamení k tabuli, aby pořádně ukázal a demonstroval jeho vlastnosti. Mnoho lidí má představu, že pokud se narodili například v roce Ohnivého Draka (1976), bude den Ohnivého Draka jejich šťastný den. Opak je vlastně pravdou. Nefritový císař je totiž jakoby vytáhne před třídu k tabuli, a tam je pořádně prověří. Tohle však má rád málo kdo. Pokud ono znamení vládne jeden den, dá se to ustát, pokud je tento vliv celý měsíc, už je to horší. Nedej bože, pokud je tento vliv celý rok, popřípadě deset let. Jak už jsem psal, velmi záleží, co ono znamení ve vašem horoskopu představuje, jakou má pozici, sílu a kvalitu. To už je ale záležitost astrologa, aby vám tohle určil a vyložil.

U konstelace Fan Yin je to o něco jednoznačnější. Kolize je totiž kolizí, a ta vnáší do pilíře, se kterým onu kolizi tvoří, nepříznivé tlaky. Pokud je to kolize na ročním pilíři, objeví se problémy v našem veřejném já. To se může dotknout jednání třeba na úřadech. Pokud je to kolize, která se dotýká pilíře měsíc, objeví se problémy ve sféře našeho společenského já, kam spadají mimo jiné také pracovní vztahy. A pokud je ona kolize na pilíři dne našeho narození, objeví se problémy nejspíš v našich partnerských vztazích. Takhle postupně prověříme všechny pilíře, abychom si udělali představu, jaké typy obtíží a v jakých oblastech se v našem osudu mohou objevit, protože jak říká jedno lidové moudro: „Kdo je připraven, není zaskočen.“

Životní cesta každého člověka je osázena výmoly a překážkami, takový už je řád tohoto světa. Žádná životní cesta a ničí osud není bez pádů a ztrát, ale pokud jsme schopni vidět tato období našeho života jako příležitosti ke změnám, jako možnosti a nikoliv ztráty, pokud dovedeme hledat něco příznivého i v tom nepěkném období našeho života, jsme schopni projít tato období snáz a ke svému prospěchu, protože zde snad bezezbytku platí, že „co nás nezabije, to nás posílí“. Čínská astrologie nám pak pomáhá určit, kdy přijdou ona krizová období a co v sobě mohou skrývat za případný vliv. Pokud tedy nebezpečí známe, jsme schopni zmírnit jeho dopad do našich životů. A to má svůj smysl.

Žádné komentáře:

Okomentovat