neděle 27. března 2022

Tajemství čínského horoskopu 2. část

Druhým tajemstvím čínské astrologie, které zůstává před mnoha lidmi skryto, je to, že horoskop každého z nás v sobě nese mnohem víc než jen roční znamení. Zatímco to, jak vypadá klasický západní horoskop, mnoho lidí ví a poznají ho, to, jak vypadá čínský horoskop, ví málokdo. Pokud vám bude západní astrolog sestavovat horoskop, zaznamená postavení planet do systému dvanácti domů v kruhovém diagramu a bude popisovat jejich pozici a vztahy. Zjednodušeně řečeno. Ale jak vypadá horoskop čínské astrologie?

V čínské astrologii existují podobné principy jako v západní, ale přesto to jsou dva diametrálně odlišné systémy. Tradiční čínská astrologie se všude ve světě označuje slovy Ba Zi. Čteme to Pa-c´a v doslovném překladu to znamená osm (Pa) Krys (c´). Volný překlad je pak astrologie osmi znaků, ale i v angličtině se nejčastěji označuje jako astrologie čtyř pilířů. To pro případ, že byste se chtěli probírat internetem, kde o čínské astrologii BaZi najdete celkem dost informací v angličtině, ale i jiných světových jazycích.
O astrologii čtyř pilířů mluvíme předně proto, že horoskop čínské astrologie je tvořen čtyřmi pilíři, složenými rozborem jakéhokoliv data na rok, měsíc, den a hodinu. Jakékoliv datum v našem kalendáři, potažmo jakékoliv datum vůbec, lze rozdělit na tyto čtyři základní jednotky. Byl nějaký rok, nějaký měsíc, den a v tom dni nějaká hodina. Odtud tedy čtyři pilíře. Do těchto pilířů se pak zapisuje oněch již zmíněných 60 znamení.

Znamení se do pilířů nezapisují náhodně, ale podle systému, jakým jsou poskládány v jeden celek. Tedy to, že byl rok Zemského Kance a po něm přišla Kovová Krysa, není náhodným výběrem, ale nastaveným systémem, kde se jedno znamení střídá s druhým podle jasně a přesně definovaných pravidel. Tento systém šedesáti znamení se pak samostatně projevuje v jednotlivých pilířích. Vizuálně bychom si to mohli představit jako třeba počítadlo vodoměru nebo plynoměru.

Roční pilíř se posune o jedno políčko jednou ročně. Měsíční pilíř se promění co jeden každý měsíc, denní pilíř se promění každý den a hodinový pilíř co dvě hodiny. V čínské astrologii je totiž tzv. hodina vlastně naše dvouhodina, trvající 120 minut, a to proto, aby se přes den vystřídalo všech 12 zvířecích znamení. To, co je dvanáct měsíců pro rok, je vlastně dvanáct hodin pro den. Zde je souvislost daná.


Horoskop každého z nás je tedy tvořen také oněmi čtyřmi pilíři a v nich je vždy po jednom ze šedesáti znamení. V našem životě tedy spolupůsobí ne jedno, ale nejspíš aspoň tři různá zvířata, potažmo čtyři různá znamení ve čtyřech základních pilířích. Jako příklad si uveďme člověka narozeného například 26. listopadu 1982 v 11:30 hod. dopoledne. Tento člověk bude narozen v roce Vodního Psa, v měsíci Kovového Kance, ve dni Vodního Buvola a v hodině Zemského Koně. Zjednodušeně o sobě onen člověk bude mluvit jako o Psu, protože se narodil v roce Psa, ale sami vidíte, že se v jeho osudu projevuje daleko více vlivů, než jen onen Pes.

Ony čtyři pilíře roku, měsíce, dne a hodiny mají svoje významy, které je dobré si v krátkosti připomenout. Roční pilíř je naší první osudovou bránou, kde se projevuje naše veřejné já. Takto my působíme na lidi, které neznáme, zde se projevují vztahy s úřady a cizími lidmi a nacházíme zde informace o prarodičích. Pilíř měsíce je naší druhou osudovou bránou, kde se projevuje naše společenské já. Tento pilíř je o našem chtění, a proto nás často informuje o práci a kariéře. Pod jeho vlivem nás vnímají naši blízcí, tedy užší rodina, přátelé a kolegové v práci. Tedy všichni ti, které si pustíme tzv. blíž k tělu. Pokud je roční pilíř náš kabát, který si oblékáme, pokud jdeme na veřejnost, je měsíční pilíř naše košile. A košile je bližší než kabát.

Náš denní pilíř je pak o nás osobně. Astrologové čínské astrologie mají denní pilíř a informace v něm za úhelný kámen celého horoskopu a přes něj poměřují a čtou mnoho dalších informací, které v horoskopu nacházíme. Denní pilíř má v sobě informace o tzv. denním vládci, což je informace o naší vnitřní podstatě a pak informace o partnerském paláci, což naznačuje a vysvětluje naše vztahové partnerské vzorce jednání a chování.


Hodinový pilíř je pak tím, co nám ukazuje jako čtvrtá brána osudu to, kam směřujeme. Nacházíme zde informace o naší životní cestě, našich dětech a o našem vnitřním hlubším světě. Tady vidíte, že ne jedno, ale 4 znamení nás teprve mohou nějak blíže charakterizovat, a vztahovat vše pouze na roční znamení je krátkozraké. Síla čínského horoskopu je v jeho variabilitě a rozmanitosti. Protože těch kombinací, které se nám nabízejí, je nepřeberné množství. Nenechte se tedy zlákat popisem jen jednoho znamení, ale poznejte, že jsme v mnoha ohledech rozdílní a chováme-li se navenek jako Psi, v hloubi duše můžeme být Buvolové a vůči svým dětem uplatňovat přístup, jako má Kůň.

Doufám, že se vám tento malý výlet za tajemstvím čínského horoskopu líbil, a příště se spolu se mnou podíváte na oněch dvanáct zvířecích regentů a jejich prapůvodní podstatu, která je za symbolikou zvířat ukryta.

dál si přečtěte víc třeba o DENíM VLÁDCI (ZDE)

nebo o praktickém významu Čínského horoskopu (ZDE)

psáno pro časopis RITUALS

Žádné komentáře:

Okomentovat