čtvrtek 30. června 2016

Příběh o nezdolném dítěti, aneb horoskopy v praxi

Před nedávnem jsem byl přizván do jedné rodiny, zda bych jim nepomohl nahlédnout na jejich vztahy z pohledu tradiční čínské astrologie a zda bych jim neporadil, jak mají přistupovat ke svému dítěti, které se pro ně pomalu stává nezvladatelným díky jeho tendenci prosazovat se na úkor rodičů.
Při bližším rozhovoru popisovali rodiče své skoro roční dítě, které bylo ve vnímání velmi bystré a chápavé, s láskou, ale přesto byla cítit v jejich hlase jistá únava či trápení s tím, jak se dítě samo na jejich úkor snažilo prosadit si určitý druh přístupu. Evidentně šlo o velmi společenské dítě, které mělo rádo, pokud mu byla věnována plná pozornost. Měl jsem možnost ho sám poznat, a tak si dokreslit obrázek o kontaktním, usměvavém a živém dítěti.

Problém nastával v momentě, kdy měli rodiče potřebu nastavit určité hranice, třeba jako bylo večerní jídlo, koupání a ukládání se ke spánku. Dítě jako by mělo jasnou představu o večerních aktivitách a pokud nebylo po jeho, bylo schopno si ji prosazovat velmi urputným pláčem, na což rodiče po delší či kratší době často rezignovaně přistoupili. Bylo zajímavé sledovat poměry sil v rodinných vztazích a uvědomovat si, jak tyto predispozice utvářejí vazby mezi nimi.

Základem pro náhled na vztahy mezi lidmi je v systému horoskopu 4 pilířů osudu údaj o Denním vládci (DM), který je klíčovým údajem každého horoskopu. Kromě druhu a typu DM se díváme, mimo jiné, také na sílu DM a to je momentem, o kterém chci dnes převážně mluvit. Pokud již určíme Denního vládce, a to je základ a úhelný kámen celého rozboru, je potřeba se podívat také na jeho kvalitu a sílu. Denní vládce je pro nás cenou informací o určitém základním nastavení osobnosti. Je to měřítko, kterým poměřujeme vše ostatní a od jeho typu a druhu odvozujeme další aspekty výkladu. Proto je informace o druhu, typu a síle DM první informací, kterou zjišťujeme v každém horoskopu.

Při rozboru vztahů v této rodině bylo zajímavé sledovat, jak se jednotlivé druhy denních vládců ovlivňují. Matka má Denního vládce REN (Voda Yang) a otec má Denního vládce DING (Oheň Yang) stejně jako jejich dítě. Už jen z tohoto údaje vidíme určitou vazbu mezi lidmi v rodinně a jejich základní charaktery. 

typ horoskopu se silným denním vládcem
Pro Denního vládce DING (Manžel a dítě) je REN (Manželka) v pozici „ZhengGuan“ tedy, abychom to řekli česky, kontrolora, který bdí a stále kontroluje a usměrňuje svými představami chod celku. Manželka a matka vykonává tedy kontrolní pozici, která ji plně neuspokojuje, ale nemůže si pomoct a svým mnohdy přespříliš direktivním způsobem může vytvářet zbytečné napětí ve vztazích. Vytváří vlastně z pozice elementů to, co přísluší více roli manžela, než manželky.

Pro Denního vládce REN (manželka) je DING (manžel a dítě) v pozici „ZengCai“ což bychom mohli volně přeložit jako „Přímé Bohatství“. Pro manželku to znamená mimo jiné rodinný domov, zázemí a potažmo její faktor Bohatství. V tuhle chvíli nastupuje důležitý údaj o síle Denního vládce, který nám díky tomu pomáhá určit příznivé a nepříznivé elementy zastoupené v horoskopu. Síla Denního vládce je důležitá z mnoha ohledů, protože nám pomáhá rozklíčovat další aspekty horoskopu. Sílu Denního vládce určujeme na základě ročního období, ve kterém se ten který člověk narodil. V této chvíli je pro nás důležité porozumět prostému významu silného a slabého denního vládce.

Mnoho studentů má při této příležitosti dojem, že silný denní vládce je dobrý a slabý denní vládce vnáší do horoskopu nějaké neblahé vlivy. To je ale nesprávná úvaha a interpretace horoskopu. Síla a slabost Denního vládce více než co jiného souvisí s přístupem a způsobem řešení problémů. Je to o interakci jedince a o určitém druhu reakce na prožívanou realitu. Zatím co u slabých DM se setkáváme se schopností smíření, přijetí a přizpůsobení sebe sama, u silných DM nacházíme potřebu měnit, přizpůsobit sobě samému a prosadit si. To je i pointou tohoto příkladu o silném a dominantním dítěti.

Oba rodiče mají slabého denního vládce, který je v mnoha případech krátký na silného dominantního denního vládce jejich dítěte. Kolize přirozeně vznikají a vznikat budou při rozdílných představách o tom, jak bude jaká situace řešena. Zde je potřeba se včas naučit správné reakci na chování a jednání dítěte. A i k tomu nám dává právě horoskop 4 pilířů návod. První a důležitou vlastností v přístupu rodičů je důslednost, protože právě ona je důležitým faktorem při jednání se silným denním vládcem. Pro silného denního vládce je vyjednávání a boj o pozice vítanou hrou vytáhnout lesklou zbroj a pustit se do soutěžení a soupeření. Silní denní vládci umí použít rozličné triky, fígle a triky jak dosáhnout svého a proto jak pochopí vaše slabiny, (ty jsi nejmilejší tatínek… zabrečím a dostanu) začnou je používat a osvojí si je k dokonalosti sobě vlastní. Druhým aspektem je styl jednání.
diagram vztahu mezi elementy

Pokud se zamyslíme nad druhem Denního vládce a dáme si ho do souvislosti s fungováním 5ti prvků bude nám jasné, že na osobu s denním vládcem OHEŇ, neplatí nic jiného, než způsob jednání představovaného elementem VODA. VODA totiž ovládá OHEŇ. Tedy na silné, výrazné, energetické prosazování si, je potřeba, v tomto případě, reagovat maximálním přijetím, klidem a nikoliv odporem a agresí. Voda je totiž element, který pohlcuje, utišuje, táhne dolů a nedává prostor odrazit a násobit cokoliv a čemukoliv co do ní vstoupí. Jak sami asi tušíme, muže být tento druh přístupu účinný pouze pokud bude uplatňován důsledně a s láskou.

Žádné komentáře:

Okomentovat