neděle 27. srpna 2017

Máte vytetované opravdu správné znamení čínského horoskopu?

K napsání tohoto článku mne inspirovala jedna klientka, která se mi během konzultace chtěla pochlubit se svým tetováním, které mělo být vyobrazením znamením čínského horoskopu. Bohužel, ale nebylo. Možná znáte ty vtipy o překladu vytetovaných znamení pro nudlovou polévku či podobně. Zde se jednalo o něco podobného. Potíž je, že internetem kolují mraky neutříděných informací, články publikuje snad každý, kdo umí používat klávesnici a je pak pro nejednoho těžké se v tom moři informací vyznat.
Znaky označující zvířata a ne horoskop
Se znameními čínského horoskopu se to má tak, že obecně kolují internetem dvě verze, ale jen jedna je ta správná. Bohužel ta méně známá. Proč existují dvě verze? Abychom to pochopili, musíme alespoň trochu porozumět čínštině jako jazyku. Teď prosím o shovívavost sinology, protože se pokusím být velmi laický. Jde o to, že čínština je velmi specifický jazyk. Zjednodušeně řečeno jde o jednoslabičnou řeč, která využívá 4 základní druhy intonace. Zvukem slabiky při výslovnosti buď stoupá, klesá, stoupá a pak klesá, a nebo je tzv. rovná, tedy bez intonace. Každé to vyslovení jedné slabiky různým způsobem pak znamená i zcela odlišné věci. Tedy slabika Ma, může podle výslovnosti znamenat jak koně, tak třeba matku. Na tomto jazykovém specifiku je založeno mnoho vtipů např. ve filmech s Jackie Chenem a Chrisem Rockem. 

Správné znaky Horoskopu
Kromě oficiální výslovnosti, někdy označované jako „mandarínská čínština“, kterou se domluvíte na úřadech a mluví se tak v TV a rádiu, existuje nespočet nářečí a dialektů, což není nic divného, když si uvědomíme jak velké je to země a kolik etnik se zde nachází. Odtud také vzešli některé pověrečné teze ve Feng shui o nebladém čísle 4, protože číslo 4 a smrt se řeknou stejně jen s jinou výslovností. Jednotícím prvkem jsou však znaky. Ať na severu ve vnitřním mongolsku, nebo na jihu v Kantonu vyslovují každý jinak slovo matka, oba pro něj použijí stejný znak. A proto se mohou domluvit, aniž by si rozuměly. Znaky jsou tedy jakousi Alfou a Omegou čínského jazyka. 

Znakové, nebo obrázkové písmo chcete-li, je velmi specifické. Uvědomme si, že my zaznamenáváme řeč pomocí abecedy tvořené cca 32 písmeny. Stačí nám naučit se 32 znaků a pravopis a můžeme zaznamenávat řeč. Číňané mají v uvozovce pro každé slovo specifický znak či chcete-li symbol. Abyste si přečetli noviny, musíte umět asi řádově 5 tisíc znaků. Pro čtení knih je to i 10 tisíc. A znaky se často používají ve složeninách. Například znak pro ženu, napsaný dvakrát znamená hádku a třikrát faleš nebo také cizoložství. Tohle mi vždycky přišlo vtipné, ale pojďme dál.

Čínská astrologie používá ve svém systému 4 pilířů 12 znamení zvířat, ale ony to vlastně zvířata nejsou. Čínská astrologie a její kalendář jsou staré něco přes 4500 let, tedy něco přes 2300 před náš letopočet. Znamení zvířat se v kalendáři a astrologii objevili však mnohem později. Traduje se, že se tak stalo asi kolem 6 století našeho letopočtu, možná i něco málo před ním. O důvodu se můžeme dohadovat. Snad to bylo vlivem přicházejícího buddhismu, snad ulehčení díky mnemotechnickým pomůckám, kdo ví? Faktem je, že původ původních znaků je prastarý a odráží archetypální podstatu světa a společnosti. Nicméně tento fakt v západní společnosti udělal velký nepořádek v pojmech.

Pojďme si to ukázat třeba hned na prvním znamení zvěrokruhu, kterým je Krysa. Ten znak se do latinky přepisuje jako Zi a čteme či vyslovujeme ho „ C´ “. Čínsky se však krysa řekne Šu a použije se pro ní úplně jiný znak. Zdánlivě bychom nad tím mohli mávnout rukou, Krysa jako krysa. Ale není tomu tak. Proč ne? Kvůli asociacím a výkladu horoskopu. Kvůli samé podstatě astrologie. 

Tak například osmým znamením zvěrokruhu je znak WEI, kterou překládám jako Ovce, někdo však jako Koza, jiný Skopec či Kozoroh. Asiatům je to ve směs jedno, pro ně to neznamená, než označení času, ale my máme tendence vykládat jednotlivá znamení s ohledem na charakter jejich zvířecích symbolů. A asi se shodneme, že ovce a koza mají odlišné nátury. Nechápeme je stejně a pro výklad je toto velmi podstatné. Proto není jedno, jakého znamení se přidržujeme a jaký význam dáváme jednotlivým symbolům. Každý symbol, ať je to dopravní značka, nebo znamení čínské astrologie má přiřazený význam a pro astrology není jedno, s čím pracuje. Tedy dejte si i vy pozor čím se zdobíte, Bud si necháte vytetovat znamení čínské astrologie nebo znamení živočicha. A to je rozdíl. Občas k pousmání.

Žádné komentáře:

Okomentovat