středa 13. prosince 2017

Výběr vhodného data - SVATBA

Výběr vhodného dne pro různé druhy aktivit, je od nepaměti součástí našich životů. Dříve častěji než dnes, ale ani dnes se této aktivitě nevyhýbáme a mnohdy ji přímo vyžadujeme. Dřív se lidé radili se šamany, nebo věštci kdy vyrazit na lov, kdy obětovat bohům, kdy dělat to nebo ono aby to bylo v souladu s univerzem, bohy či jinými silami. Dnes také hledáme vhodné termíny, třeba na investice, protože když něco stoupá, něco jiného klesá, nebo na svatbu.
Je to dáno asi také tím, že ji běžně nebereme jako jakýkoliv den v našich životech a většina z nás ji zažije, v pozici hlavního aktéra, jednou, možná dvakrát.... no maximálně snad třikrát za život. :-) Takže si ji chceme užít, mít dobré počasí a bezproblémový průběh.
Z pohledu tradiční metafyziky a tradiční čínské astrologie však jde v tomto případě ještě o něco navíc. Svatba je spojením, svázáním se dohromady, dvou linií, dvou rodů a to je svým způsobem velmi významné. Ten obřad sám o sobě je, ať chceme nebo ne, rituálem, který má své důsledky do našich dalších životů. A na významu mu neubírá to zda je proveden v civilním prostředí, nebo zda k němu dojde na půdě kostela. Jak ten civilní, tak ten církevní akt je závazný a vyplývají z něj nejen právní důsledky. Vybrat si vhodný den pro takovouto událost tedy stálo, a myslím, že pořád stojí, v každé kultuře za to. Vhodný den nejen že podpoří hladký průběh obřadu, přispěje k tomu aby vše šlo pokud možně plynule a úspěšně, ale také, a v tom já vidím největší přínos, podpoří manželství těch dvou osob. Podobně jako vhodné období pro sadbu třeba obilí, podpoří jeho pozdější růst a dobrý výnos. 
Výběr vhodného dne bychom měli dělat s dostatečným předstihem, protože vybrat vhodný den, který bude v dobrém směru odporovat dva lidi, a bude propojovat dva mnohdy různorodé směry není záležitost příštího týdne. Takových příznivých dnů je v každém roce jen několik, a pokud vezmeme v úvahu také dny pracovní a dny víkendové najdeme jich v každém roce sotva tolik co prstů na jedné ruce. Ve Škole pěti prvků se studenti čínské astrologie učí techniky výběru vhodného dne a jako jeden z příkladů, které jim dávám je nejlépe použít nějaký reálný případ. Poslední případová studie na výběr vhodného data pro svatbu, byl případ tenisty Lukáše Rosola a jeho dnes již bývalé manželky Michaely Ochotské. Pokud provádíme výběr vhodných dnů, postupujeme tak že nejdřív vyřadíme obecně neblahé dny kolizí, tedy jak dny roční kolize, tak také dny měsíční kolize, dny tří zabijáků i kdy finanční katastrofy. Dále vyřadíme dny osobní kolize jak pro ženicha (dny Ovce) tak pro nevěstu (dny Koně). V neposlední řadě se podíváme na to, aby v datu svatby nebyli znamení, které se pojí s neblahými hvězdami opuštění a odloučení. V případě, který sledujeme, jde o znamení Tygra (ženich) a Psa (nevěsta). Potom tedy vyhledáme příznivé dny pomocí metody 12ti denních úředníků a spojíme je s příznivou hodinou. Tím stanovíme příznivý termín pro konání svatby a propojení těch dvou dotyčných lidí. Teď se podívejme jaký den si pro svou svatbu vybrali Rosol a Ochotská v naší případová studii.Na první pohled vidíme, že se nejedná o příznivé datum, ba právě naopak. Datum v sobě má 3 kolizní znamení pro Lukáše Rosola (Ovce = Wei). Tedy 3/4 energie toho dne je v osobní kolizi s L. Rosolem. A den (Tygr = Yin) svatby je také zároveň Rosolovou neblahou hvězdou Osamění. Co víc k tomu říct? Prostě vážně blbej den Lukáši. Je tedy jen náhoda, že jejich manželství i přes společného potomky nevydrželo? Nechci vůbec tvrdit, že za jejich rozvod může neblahé datum jejich svatby, ale je jasné, že zde už odpočátku nebylo vše podpořeno vůlí nebes a že nevhodné datum tedy nepodpořilo daný pár na společné cestě a nepřispělo k jeho dobrému a šťastnému životu. Snad budou mít příště ve svém výběru více štěstí. 

Jaroslav Vydržel - lektor Školy pěti prvků a zakladatel Akademie Černé želvy

Žádné komentáře:

Okomentovat