sobota 24. srpna 2019

Symboly Zvířat v čínském horoskopu

Symboly zvířat které označujeme jako Pozemské Větve (Early Branch) jsou asi nejznámějším aspektem čínské astrologie, protože tyto symboly (zvířata) známe asi všichni. Tak jako mají Nebeské Kmeny (proměnné elementy) svoje symbolické vyjádření, mají svoje symbolické vyjádření i Pozemské větve (zvířata). 

Neví se přesně kdy se v čínském horoskopu objevily, ale má se za to, že to bylo zhruba před dvěma tisíci lety. Což je s ohledem na stáří čínské astrologie nedávno. Čínská astrologie je totiž zhruba 4500 starý systém cyklicky se opakujících znamení. A asi před 2000 lety se v něm objevila zvířata. Snad jako mnemotechnická pomůcka k lepšímu zapamatování, někdo říká, že je to vliv Budhismu v čínské kultuře, kdo ví? Faktem je, že v mnohém jsou nám tyto symboly nápomocné při výkladu. Relativně dobře vystihují podstatu znamení, které je ale v prapůvodu něčím zcela jiným. Přidržme se ale tohoto, již zažitého a zavedeného systému, a jen se podívejme na to, co se pod zavedenými znameními skrývá.

Krysa (Zi) – „Skrytý půvab“

Představuje první z 12ti znamení. Pojí se s měsícem prosincem, kdy vrcholí zimní období. Podstatou tohoto znamení je utajení a bystrost. Znak Zi je obrazem novorozence, s ručičkami vystrčenýma z peřinky, a označuje tak dítě, nebo semínko.

Buvol (Chou) – „Velký šéf“

Představuje druhé z 12ti znamení. Pojí se s měsícem lednem, který je posledním měsícem zimy. Podstatou tohoto znamení je vytrvalost a stálost. Znak CHOU označuje spojení, nebo svazek, řadu, sérii a kombinaci. V širším slova smyslu pak sílu a stabilitu hluboké temné síly Jinu.

Tygr (Yin) – „Kariérista“

Představuje třetí z 12ti znamení. Pojí se s únorem, prvním jarním měsícem. Podstatou tohoto znamení je vznešenost a vůdcovství. Znak Yin představuje poněkud strnule stojícího muže v čapce a s rukama zvednutýma v pozdrav.

Zajíc (Mao) – „Filuta“

Představuje čtvrté z 12ti znamení. Pojí se s měsícem březen, v němž vrcholí jaro. Podstatou tohoto znamení je odtažitost a prostota. Znak Mao představuje mimo dvoukřídlých dveří také třeba slunce vycházející zpoza stromu.

Drak (Chen) – „Dramatický vizionář“

Představuje páté z 12ti znamení. Pojí se s měsícem dubnem, v němž jaro končí. Podstatou tohoto znamení je nepředvídatelnost a charizmatičnost. Znak Chen představuje mimo jiné život ukrytý ve vajíčku, či ženu skloněnou v rozpacích snad v období menstruace. Význam znaku je „ještě není čas“ 

Had (Si) – „Učenec“

Představuje šesté z 12ti znamení. Pojí se s měsícem květnem, v němž začíná léto. Podstatou tohoto znamení je přitažlivost a nahromaděná síla a energie. Znak Si je obrazem plodu v lůně matky a stejně jako dítě, které je novou bytostí, označuje vše, co se nějakým způsobem odlišuje.

Kůň (Wu) – „Velký diskutér“

Představuje sedmé z 12ti znamení. Pojí se s měsícem červnem, v němž je léto nejsilnější. Podstatou tohoto znamení je rozhodnost a volnost. Znak Wu představuje paličku, kdysi také úder nebo urážku. Ve svém druhém významu představuje schod, křižovatku nebo také střed.

Koza (Wei) – „Rozmarný umělec“

Představuje osmé z 12ti znamení. Pojí se s měsícem červencem, v němž léto končí. Podstatou tohoto znamení je slušnost a tvořivost. Znak Wei v širším slova smyslu znamená šanci a nový začátek. Wej jsou kořeny a větve stromu obtíženého ovocem. Síla Nebe přicházející na zemi.

Opice (Shen) – „Veselý neposeda“

Představuje deváté z 12ti znamení. Pojí se s měsícem srpnem, v němž se narodí podzim. Podstatou tohoto znamení je nezkrotný, zábavný, rozumově bystrý duch. Znak Shen se vztahuje k zobrazení nadřízeného, který něco sděluji či rozkazuje svým podřízeným.

Fénix (You) – „Inspirátor lepšího výkonu“

Představuje desáté z 12ti znamení. Pojí se s měsícem zářím, v němž podzim vrcholí. Podstatou tohoto znamení je praktický a pracovitý přístup. Znak You se vztahuje k zobrazení keramické vázy, nebo amfory kde se kvasí víno a to že Nebesa vstupují na zemi.

Pes (Xu) – „Bdělý strážce“

Představuje předposlední z 12ti znamení. Pojí se s měsícem říjnem, v němž podzim končí. Podstatou tohoto znamení je bdělost a správnost. Znak Xu představuje mimo Znak se vztahuje k obrazu halapartny a rány, kterou tato zbraň způsobuje. Označuje sice útok, ale v kladném slova smyslu. Vztahuje se k dobře načasované akci, užitku a v širším slova smyslu i k síle a energii dobrého úmyslu.

Kanec (Hai) – „Vstřícný pacifista“

Představuje poslední z 12ti znamení. Pojí se s měsícem listopadem, v němž se probudí zima. Podstatou tohoto znamení je rezignace ale i puntičkářství. Znak Hai se vztahuje ke starší podobě znaku vepře a ve své obraznosti představuje muže a ženu milujícího se pod otevřeným nebem. Také zobrazuje početí dítěte pod ochranou nebes. Označuje slibný počátek nového cyklu i konce všeho druhu.

Mezi jednotlivými pozemskými větvemi (zvířaty) rozeznáváme 6 základních druhů vztahů, některé jsou příznivé, jiné nikoliv. Rozmanitost vztahů nám pak odkrývá rozmanitost celé tradiční čínské astrologie. Vztahy mezi jednotlivými pozemskými větvemi pak sledujeme jak v základní tabulce BaZi, která popisuje určitý moment v čase, tak také ve vztahu základní tabulky (například datum narození) a aktuálního desetiletého životního cyklu, nebo ve vztahu k aktuálnímu roku, či měsíci potažmo k aktuálnímu dni.

Žádné komentáře:

Okomentovat