pátek 26. června 2020

Červenec pod vládou Vodní Kozy

GUI WEI
Červenec je třetím, a tedy posledním, měsícem léta, pokud jej počítáme tím prastarým, přirozeným způsobem našich předků. Letní slunovrat už máme za sebou a dny se začínají krátit a noci prodlužovat. Ještě to není tak patrné, protože teplo léta by se mělo ještě projevovat horkem letních nocí, ale příroda je neúprosná a koloběh planet se nezastaví. 

Poslední měsíc léta je časem Kozy (Wei). Toto znamení čínského zvěrokruhu se občas ztvárňuje jako ovce a zřídka také jako kozoroh. To na věci nic nemění, stále jde o znamení Wei, pokud ale máme uvažovat o symbolickém významu znamení, pak je význam toho, jak chápeme povahové rysy kozy blíž smyslu znamení Wei, než je tomu u ovce. Znamení Wei, jak už asi mnozí vědí, není ani o koze, ani o ovci. Je to znamení s významem „Ještě ne“, protože se blíží doba sklizní, ale čas ještě není zralý. Označuje období čekání na moment, kdy se podmínky změní, jde tedy o čas, kdy je něco už takříkajíc na spadnutí. Wei označuje tedy také v širším slova smyslu šanci nebo nový počátek. 

Symbolika znaku Wei pak v sobě odráží kořeny a větve stromu obtěžkaného ovocem. Představuje tedy sílu nebes přicházející na zemi. O lidech pod vládou znamení Wei (Kozy) mluvíme pak jako o rozmarných umělcích. Je jim blízký kulturní život, tvořivost a kreativní styl vyjadřování. Nejspíš nás tedy v této souvislosti nepřekvapí, že v tomto znamení také působí umělecké Hvězda Elegantní pečeť. 

Tak jako je v ročním cyklu znamení Wei spojeno s dobou po letním slunovratu, je v denním cyklu toto znamení spojeno s dobou po poledni. Jak v malém, tak ve velkém. Jak nahoře, tak dole. Proto v denním cyklu vládne Koza době od 13. do 15. hodiny. Z pohledu cyklu orgánových hodin je to doba, kdy je aktivní dráha tenkého střeva. Tenké střevo má podle TCM na starost oddělovat ze stravy čisté od kalného, a tím se podílí na vylučování, které spolu s přeměnou v zažívání řídí a usměrňuje. Když tedy přijde doba Wei (Koza), je to čas trávení a zažívání. Dnes se již i podle některých odborných lékařských studií potvrzuje spojitost imunity a trávení a zažívání. Staří Číňané využívali čtyři měsíce v roce k posílení imunity. Byly to měsíce Buvola, Draka, Kozy a Psa. V měsíci Kozy se pro posílení imunity doporučuje stimulovat osmý bod na dráze tenkého střeva. Tomuto bodu se říká Malé moře (Xiao Hai) a jeho stimulace, nejlépe moxováním, posiluje imunitní systém každého člověka. Pokud to budete dělat v době mezi 13. – 15. hodinou (14. - 16. hodinou letního času), umocníte tím pozitivní vliv moxování nebo jen pouhé stimulace tohoto bodu na svůj imunitní systém. 

prastarý znak WEI
Koza (Wei) je svým způsobem tvrdohlavé zvíře, které si rádo dělá věci po svém. Kdo máte doma malou Kozu (dítě narozené v roce 2015 nebo 2003), mi dáte nejspíš za pravdu. V opozici k němu pak stojí jiné rohaté zvíře čínského horoskopu, kterým je systematický Buvol (Chou). Pro Buvoly je období Kozy (Wei) povětšinou nepříznivé. A to, ať se jedná o roky, nebo jako v našem případě o měsíc. Tento měsíc však nemusí být pro Buvoly až tak problematický, protože mají na své straně Krysu, která je vládcem celého roku. Když je vládcem roku Kůň, Zajíc nebo Kanec, bývají to horší konstelace. Krysa totiž Buvolům pomůže toto nepříznivé období překonat. 

Pro již zmíněné Zajíce, Kance a Koně to naopak budou příznivé týdny, protože k nim se má Koza příznivě. Jsou to přátelé, kteří se podporují. Ten, kdo by se kromě Buvola měl mít ještě na pozoru, je Pes a Krysa. Z této dvojice je na tom nejspíš nejhůř Pes (Xu). Pro Psy je období Kozy problematickým obdobím, kdy jim hrozí, že pro pesimistický pohled na svou aktuální situaci mohou zvolit nevhodná řešení, která je mohou připravit o peníze, přátele i přivodit zdravotní komplikace. Mohou být náchylní k šikaně. Zda budou šikanováni, nebo naopak budou někoho šikanovat, záleží na kontextu a aktuálním horoskopu. Sklony k problematickému chování však mohou přijít pod vlivem horoskopických konstelací a je dobré být na ně připraveni, dívat se na věci z odstupu a vědět, že tento stav je jen dočasný. 

Mnoho lidí nejspíš bude zajímat také to, jak se bude vyvíjet celosvětová situace s COVID-19 a jaký je předpoklad situace v červenci a srpnu. Na červenec máme hexagram číslo 47 a pro srpen 64. Ani jeden z těchto hexagramů Knihy proměn (Yi Jing) nedává pro cestování moc optimistické vyhlídky. 47 se k cestování staví zcela negativně a 64 nám radí držet se v blízkých destinací. Hvězda nemoci, která nám může signalizovat destinace s vyšším rizikem nemoci obecně, se v červenci usadí na jihovýchodě, kam bychom měli počítat jak Balkánský, tak Peloponéský poloostrov, takže země bývalé Jugoslávie, Bulharsko a také Řecko nejsou pro červenec tohoto roku úplně nejpříhodnějšími destinacemi, i když se už v květnu mluvilo o jejich zpřístupnění. Pro srpen pak bude oblastí, která bude zasažena vlivem Hvězdy nemoci, střední Evropa. V prostorové mapě Letící Hvězdy jsou však obě tyto lokace doplněny silný Kovovým potenciálem, který by měl projevy nepříznivé zemské Hvězdy nemoci (černá Dvojka) tlumit. Spolu s letními teplotami, které pak nepřejí šíření virů, by neměl být dopad tak katastrofální, jako tomu bylo v zimě a počátkem jara v Itálii. 

Pokud tedy nepatříte k těm, kteří mají s Kozou kolizní vztahy, nebo vůči komu se Koza nestaví nepřátelsky, máte při zachování přiměřenosti a obezřetnosti šanci na prožití klidných týdnů během období letních prázdnin. Přeji všem čtenářům hezké dny a u předpovědi na měsíc srpen, který bude pod vládou Dřevěné Opice, na shledanou.

Žádné komentáře:

Okomentovat