středa 29. července 2020

Srpen 2020 pod vládou Dřevěné Opice (Jia Shen)

Ač se nám to tak nemusí zdát, a i když je příroda ještě nastavená na teplé dny i noci, pomalu se k nám vkrádá podzim. Srpen je měsícem, kde se podzim narodí. Není ještě silný tak, jako je tomu v září, ale už ho budeme cítit. Dny se krátí od konce června a v noci už se objevuje chlad. Vždyť také dvě období Tong Shu kalendáře, která přináleží pod vládu Opice, se jmenují Začátek podzimu (Li Qiu) a Konec tepla (ChuShu). 

Měsíc Opice je tedy prvním měsícem podzimu, který vrcholí v září podzimní rovnodenností a končí říjnem, kterému vládne Ohnivý Pes. Opice je znamení jangové povahy a představuje rozumovou bystrost. V letošním měsíci Opice se projevuje několik Hvězdných duchů, mezi kterými jsou duchové prosperity i duchové hádek a rozbrojů. Ta pozitiva převažují, a protože je Opice s Krysou v přátelském svazku Nebeské trojky, lze očekávat na obecné rovině pozitivní měsíc. Příznivý bude tento měsíc hlavně pro Draka, Opici, Krysu a Hady narozené na podzim a v zimě. Ti jarní a letní to však mohou oplakat. Transformační potenciál jejich vztahu s Opicí se projeví destruktivním způsobem. Tygři a Hadi mohou mít blízko k pocitům nevděku, a proto je dobré, aby si toto pohlídali a nešli za rámec svých dobrých skutků. Kanci by si měli dát pozor na jednání druhých, kteří je mohou poškodit. Zlovůle od lidí kolem nich se v tomto měsíci může projevit silně. 

Pro Tygry to pak bude nejspíš nejméně příznivý měsíc tohoto roku, protože Opice je jejich kolizním znamením. Bude záležet na tom, zda bude mít ve vašem horoskopu spojence, a bude vám tak tedy moct škodit. Pokud jsou Tygři narození v prosinci nebo dubnu, nejspíš tento měsíc pro ně nebude příznivý. Pokud jste se narodili v červnu nebo říjnu, hněv Dřevěné Opice po vás nejspíš jen sjede, jako kapky deště po pláštěnce. 

Jangové Dřevo, které doprovází letošní měsíc Opice, je dynamické, průrazné, nesmlouvavé. Musí si prorazit cestu na povrch jako výhonek mladé rostliny. Protože ale přichází s podzimem, jehož domácí prvek Kov nepřeje Dřevu, nebude mít tolik síly, aby se prosazovalo. Jeho nepatřičné projevy v rámci sezóny zlepší život nejspíš jinové Zemi, se kterou má pozitivní vztahy. 

Za zmínku budou tento měsíc stát dva dny, kterým vládne Drak, a kdy se vytvoří síla Vodní kombinace a tyto dny jsou provázeny znameními Hojnosti. Jedná se o dny 17. a 29. srpna. Pokud se už rozepisuji o příznivých dnech, nacházíme jich v tomto měsíci o trochu víc. Ti z vás, kteří se zajímají o tradiční Feng Shui, možná ocení vybrané dny pro aktivaci příznivých vlivů nápomocných Hvězd. 


Hvězda Štěstí (Fortuna), která tento rok sedí přímo na západě (na kompasu je to sektor Z2), je spolupodílníkem šťastných událostí, příjemných setkání a dobrých vztahů. K její aktivaci je nejlepším dnem 1. srpen 2020 v 7:30 hodin. 

Hvězda Slunce, která je odpovědná za prosperitu, zvyšování hojnosti a zlepšování kariéry, a to také prostřednictvím mužských pomocníků, leží letos v sektoru SV1 a pro její aktivaci je příhodný 7. srpen 2020 v 5:30 hodin. 

Poslední dnes zmíněnou Hvězdou je Dračí ctnost, která má v systému Feng Shui výsadní postavení mezi čtyřmi ušlechtilými Hvězdami a leží na JZ1. Tato Hvězda nám ukazuje cestu a otevírá dveře k úspěchu a příležitostem. Proráží bariéry a pomáhá s problémy. Pro její aktivaci je v tento měsíc nejlepší čas dne 29. srpna 2020 v 15:30 hodin. 

Jak se aktivace provádí? Hvězdy jsou citlivé na pohyb a hluk. Z centra domu si zaměříte udaný směr a v obytné místnosti v místě, kde se ona Hvězda projevuje, provedete nějakou změnu, třeba přesunete nábytek, přiděláte obraz nebo poličku. Aktivovat je lze podle tradice také zvukem zvonu, gongu nebo jiným hlasitým projevem. Z mých vlastních zkušeností se jedná o skoro až magické účinky, které vám pomáhají maximalizovat váš potenciál. Využijete tedy své příležitosti a požádejte nebesa, ať jsou vám nakloněna. 

Pokud se podíváme na poselství tradičního čínského orákula Knihy proměn (Yi Jing), je pro nás hexagram 64, poslední hexagram orákula, vypovídajícím symbolem pro období srpna 2020. Tento hexagram nese v sobě obraz stromu, který ještě roste a není určen k pokácení. Odtud tedy výraz „ještě ne“ nebo také „před dokončením“. Nejspíš nás odkazuje na děje, které budou ještě probíhat, a není tak ještě vše ukončeno. Další interpretace dochází k potřebě usilovné práce na přípravě pro budoucí zisky. Překážky na cestě nás nejspíš zpomalí nebo dokonce zastaví, ale pomoc od lidí ve vyšším postavení nám může otevřít cestu dál. 

Z pohledu tradiční čínské medicíny je srpen měsícem, kdy se projevuje dráha močového měchýře. Močový měchýř je orgánem spojeným s elementem Voda a je odpovědný za uskladnění a vyloučení moči z těla. V této době je prospěšné tento orgán podpořit, k čemuž slouží celá řada různých preparátů, které obsahují převážně brusinky, jejichž vliv na močový měchýř je obecně znám. Tam, kde lidé trpí častými záněty, je vhodná doba na prevenci, a to například metodou moxování.

Žádné komentáře:

Okomentovat