pondělí 2. srpna 2021

Srpen roku 2021: měsíc Ohnivé Opice

Srpen je obdobím vlády znamení Shen, ke kterému patří jako regent Opice. Tato letošní vládne silou Ohně a přesto, že je teplo stále silné, je doba, které vládne Shen, počátkem podzimu. S ní se rodí a přichází už také síla Kovu, která vrcholí v září v čase rovnodennosti a odchází s říjnem, kterému vládne Pes.

Znamení Shen je zobrazením nadřízeného, který uděluje rozkazy svým podřízeným. Používá se ve složeninách znaků vztahujících se k rozšiřování či vyjadřování a v širším slova smyslu vyjadřuje energii vyvěrající z centra a ovlivňující vše kolem sebe. Představuje snad také komunikaci s duchy předků. Tam, kde je toto znamení přítomno, je přítomna vždy rozumová bystrost a zdravý úsudek.

Opice je z podstaty Kovová a její skryté nebeské kmeny jsou Geng, Ren a Wu. Oheň je zde trochu nepatřičný a nepůsobí přímo příznivě, ale je redukován na polovinu své síly. Pro Fénixe (You) je to tedy problematická doba spojená s nemocemi, a proto by pro ně tématem tohoto měsíce mohla být péče o zdraví. V pěti prvcích je Oheň symbolicky spojen s radostí a potřebou ukázat se. Je-li tedy váš denní vládce (Co je denní vládce) Ohnivý nebo Zemský, bude pro vás toto období příznivější a ony atributy Ohně uvidíme i v projevech ve společnosti.

ruční papírová vystřihovánka
(archiv autora)
Opice (Shen) soupeří s Tygrem (Yin), se kterým je v kolizním postavení, a tak tedy Tygři mohou čekat problematický měsíc. Zvlášť ti Vodní (1956 / 2016). Ti, které Opice (Shen) naopak podpoří, jsou její „bratři v triku“, tedy Draci a Krysi. S nimi má Opice tajné spojenectví a společně tvoří Nebeskou trojici. Dalším, kdo v tomto výčtu stojí za zmínku, je Had (Si).

Zde se odehrávají zvláštní vztahy. Hadi narození v listopadu, prosinci a lednu prožijí nejspíš plodný čas, kdy se naplní transformační potenciál ukrytý v kombinaci Hada a Opice, ale u dalších to bude složitější. Opice má letos silný potenciál přinášející změny a Hadi je úplně nemusí dobře snášet. Dejte si tedy pozor na změny v bydlení, ale i zaměstnání. A to všichni narození v období po 5. květnu jakéhokoliv roku do cca 6. června. Květen je totiž také měsícem Hada a zde se mohou projevit změny v pracovní rovině.

Tygři narození v květnu a Hadi narození v únoru pak budou pod vlivem ukvapených rozhodnutí, pro která nemají dostatek podkladů, a pokud se rozhodnou pomáhat, nejspíš se nedočkají uznání, ale mohou na tom tratit. Proto je dobré být obezřetní a dobře si rozmyslet svoje další kroky.

Tím jsem vypíchl ty nejdůležitější vztahy. U těch dalších, ale v konečném důsledku i všech ostatních, je vliv měsíce Ohnivé Opice ovlivněn celým souborem znamení v osobním horoskopu. Pokud se chcete o svém horoskopu dozvědět víc, je možné objednat si domácí video kurz.

XKFS pro srpen 2021
Tragické přírodní katastrofy předešlého měsíce Kozy odeznívají a měsíc Ohnivé Opice (Bing Shen) nese jako přiřazenou Hvězdu bílou osmičku. To je veskrze pozitivní Hvězda. Bohužel pro domy typu XUN, které se dívají na severozápad, je zde riziko krádeže a jiných nehod. Zde buďte opatrní. K zamyšlení a pozornosti také stojí palác KEN, palác Hory a nejmladšího syna, kde se potkávají neblahé hvězdy 9 a 2.

Je to cca 5 let od tragického italského zemětřesení (více zde), které také proběhlo v měsíci Ohnivé Opice. Příroda a univerzum se pohybují v cyklech. Z určitého úhlu pohledu jsme zase ve stejné části měsíčního cyklu, ale kontext je letos jiný. Tehdy byly neblahé Hvězdy 2 a 5 v centrálním paláci. Letos se roční a měsíční neblahé Hvězdy v tomto měsíci nesetkávají. V tomto roce již k jejich setkání došlo, a to předešlý měsíc Kozy, ve kterém se projevila ničivá moc vodního živlu. Hvězdy 2 a 5 se v uplynulém měsíci usadily v paláci Kan (Voda).

Tématem tohoto měsíce se tak tedy mohou stát infekční nemoci spojené s kombinací 5-7 v paláci XUN. Bohužel k tomu nahrává celosvětová situace s coronavirem, kde jde o infekční onemocnění, které do této kategorie rozhodně spadá. Sám jsem zvědavý, co nám tato Ohnivá Opice přinese.

dráha moč měchýře

Tak jako má rok 12 měsíců, má den  12 hodin. Hodina Opice je doba od 15 do 17 hodin a v té době je aktivní dráha moč. měchýře. Ne jinak je tomu i v cyklu měsíce. V přírodě se sice rodí Kov, ale v lidském těle přichází doba vodních orgánů. Tento měsíc močový měchýř a příští to budou ledviny. Přesně podle cyklu 12ti orgánů. 
Dráha moč. měchýře je jedna z nejdelších akup. drah celého těla. Má cca 67 bodů a začíná ve vnitřním koutku oka a přes hlavu a záda sestupuje po zadní straně dolních končetin a vnější straně chodidla k malíčkům.  Je to dráha na které nacházíme body Shu, které nám indikují chronické stavy hlavních orgánů a které nejspíš zajišťují propojení z dráhy přímo k orgánům. I pro to jich akupunkturisté rádi užívají. Pokud bych měl pro nadcházející období, vybrat nějaké doporučení, bylo by to nejspíš to, abyste se bránili přicházejícímu chladu a větru v horní polovině těla a zvláště v místech kde leží bod BL12, kterému se říká Větrná brána. 
Toto místo je tím kudy na podzim a z jary mohou do těla pronikat škodliviny (vítr) a způsobovat kašel, rýmu a jiná nachlazení z prostydnutí, bolesti a zatuhlosti krku a ramen, ale také bolesti a škrábání v krku. Buďte tedy na tuto oblast zvlášť opatrní a v případě prochladnutí ji zahřívejte. ideální je moxování, ale postačí nahřáté sáčky se solí nebo zrním, popřípadě termo lahev.  Tedy suché teplo. 

použit materiál Acu Pro Academy (FB)

Přeji vám všem pevné zdraví a u dalšího článku, tentokrát na měsíc září na shledanou. 

Žádné komentáře:

Okomentovat