neděle 5. září 2021

Září 2021 je měsícem Ohnivého Fénixe (Ding You)

Každoročně se kolem 7. září střídá u vlády v kole roku Opice s Fénixem. Už od nepaměti je vrchol podzimu s jeho podzimní rovnodenností svěřen vládě znamení You, jehož zvířecí regent je právě Fénix. Dost často je zaměňovaný s Kohoutem, ale pro symboliku astrologie jde jednoznačně o Fénixe. Pokud vás toto téma zajímá, odkážu vás na můj článek z roku 2016, kde jsem vysvětloval, jaký je mezi těmito symboly rozdíl, a proč je dobré přidržet se Fénixe, namísto mnohde publikovaného Kohouta. (článek ZDE). V mých textech a v tomto článku se tedy setkáte výhradně s Fénixem, ale na podstatě řečeného to nic nemění.

Letos bude Fénix vládnout silou Ohně. Své vlády se toto 34. znamení horoskopu ujímá 7. září v závěru hodiny Hada (10:52 hod.) a bude vládnout přibližně 30 dnů. Během jeho vlády nastane podzimní rovnodennost, kterou vrcholí podzim a vláda elementu Kov. Nejen my, ale i staří Číňané rozeznávali pouze čtyři roční období. Jaro, patřící pod vládu elementu Dřeva, tvoří měsíce Tygra, Zajíce a Draka. Léto je tvořeno měsíci Hada, Koně a Kozy a podzim tvoří měsíce Opice, Fénixe a Psa. Pokud tedy jaro přináleží elementu Dřeva, je léto spojeno s elementem Oheň a podzim s Kovem. Zima pak patří k elementu Vody. Element Země je transformační a je přítomen ve všech čtyřech ročních obdobích, konkrétně v každém jednom posledním měsíci v dané roční době. Tedy na jaře v Draku, v létě v Koze a na podzim ve znamení Psa. V zimě je pak element Země přítomen ve znamení Buvola. V čínské kosmologii ani kalendáři se nic jako pozdní léto nenachází a psal jsem o tom už mockrát. Třeba v této Polemice o pozdním létě. (článek ZDE)

Spolu s měsícem Ohnivého Fénixe nastane v ten samý den i osmý lunární měsíc, tzv. měsíc úrody, jehož symbolem je Luna a vrabci v rýžovém poli. Naší pozornosti by neměl uniknout úplněk osmého lunárního měsíce, kdy se slaví „Svátek středu podzimu“ - více zde.
Do vlády Ohnivého Fénixe pak tedy ještě spadne počátek devátého lunárního měsíce, který vychází na 4. října 2021, a který je „měsícem chryzantém“. Symbolem tohoto lunárního měsíce jsou pak samozřejmě chryzantémy, ale také vážky a vodní rostliny.

Jaký tedy bude měsíc Ding You (Ohnivý Fénix) roku Kovového Buvola? Kovový Buvol je vládcem roku, a tedy jakýsi císař. Ohnivý Fénix pak patří ke dvanácti ministrům tohoto roku, kteří se měsíc co měsíc střídají. V září si tedy císař (Buvol) a ministr (Fénix) porozumí. Oba patří, ještě spolu s Hadem, k tzv. „Nebeské trojici“, která vytváří kovově harmonickou strukturu. Pokud jste se narodili v roce Hada, nebo jste narozeni v měsíci květnu (konkrétně druhá půlka Býka a první půlka Blížence), vězte, že se u vás ona Kovová struktura projeví. Ne pro každého bude příznivá, to už je otázka individuálních horoskopů, ale přihlásí se zcela jistě se svou troškou do mlýna.

Kov, to je řád, pořádek, pravidla, svým způsobem i disciplína, zákony a společenské normy. Kov je schopnost hodnotit, posuzovat, kritizovat a taky povyšovat se, odsuzovat a uzavírat se. Je spojen s plícemi, tlustým střevem, kůží a emocí smutku, stesku a melancholie. Dejte si tedy na tyto projevy pozor, pokud vás překvapí a zaskočí svou silou.

znak pro dvojité štěstí.
Fénix je císařovna horoskopu. Jejím partnerem je mocný Drak. To, co platí pro Hady, platí i pro ty, kteří se narodili v měsíci srpnu, září a říjnu v roce Draka. I u nich je velký potenciál na nárůst energie Kovu. Draci si tohle období mohou užít obzvlášť naplno, protože spolu s Krysou a Opicí se u nich projeví potenciál Květu broskvoně. Květ Broskvoně je termín označující astrologickou konstelaci, která probouzí naši přízeň a oblibu u druhých lidí. To de facto znamená, že Draky, Krysy a Opice budou mít lidé v tomto měsíci ve větší oblibě než jindy, aniž by oni pro to museli něco speciálně udělat. Využít toho mohou třeba při vyjednávání a domlouvání, ale i při randění a flirtování. Draci, Krysy a Opice, nepromarněte svoji šanci.

Problémy však tento měsíc přinese Zajícům (Mao). Ti nechť se drží při zemi a neběhají bezstarostně po světě. Nemuselo by se jim to vyplatit. Varování se týká nejen těch, kteří se narodili v roce Zajíce, ale i těch, kteří se narodili v březnu, tedy v druhé půlce západního znamení Ryb a první půlce znamení Berana. I oni mohou být onou kolizí postiženi. Spolu se Zajíci je dobré varovat před nástrahami měsíci Ohnivého Fénixe samotné Fénixe. Ti totiž patří do skupiny čtyř znamení horoskopu, která nemají ráda sama sebe. Zrozenci v letech Fénixe, nebo ti, kteří se narodili v září, tedy v druhé půlce znamení Panny a první půlce znamení Vah, mohou v tomto měsíci dělat snadno špatná rozhodnutí, která neblaze ovlivní jejich veřejný a společenský život. Sem patří i pracovní vztahy. Nejednejte ukvapeně. Neříkejte vše, pokud to není nutné, a svou kritiku si nechte pro sebe, stejně málokoho zajímá.

znamení You
Takže Zajíci a Fénixové vědí, co mají dělat, a teď je řada na třetím znamení, které může mít problematické období, a to jsou Krysy. Ano, psal jsme o tom, že Krysy mají našlápnuto ke Květu broskvoně, ale taky se jim probouzí problematický vzorec chování, za kterým se skrývá komplikovanější zvládání vlastní odpovědnosti. To může vyprodukovat nadužívání alkoholu, prášků, a kdo ví čeho ještě, v zájmu toho, aby se Krysy s tímto problémem a tlakem vyrovnaly. Viděl jsme v horoskopech tuto kombinaci při nadužívání alkoholu, drog, gamblerství. Buďte opatrní a nepodléhejte svodům tohoto světa - vy zrození v roce Krysy i vy narození v prosinci.

Poslední znamení, o kterém je možné se v krátkosti zmínit, jsou Psi, kterým v tomto období přináší komplikace cizí lidé. Někdy si škodu způsobíme my sami, jako je tomu třeba u Fénixů, a jindy nám ji způsobí druzí. Takže ti zrození pod vlivem Psa by si měli dát pozor na to, co půjčují, nebo jinak sdílí, aby nepřišli k úhoně.

To je tedy oněch šest základních vztahů, které v astrologii rozeznáváme, a varování pro příslušná znamení. Pokud jste se zde nenašli, je to proto, že se vás tyto základní vztahy netýkají a vaše znamení není pod vlivem kolize, trestu či snad destrukce. Vás, ale i dalších, se týkají nápomocné Hvězdy a další komplikovanější vztahové konstelace, pro které zde není prostor a je na ně potřeba osobní rozbor. Také mějte v paměti, že váš čínský horoskop není jen o jednom znamení, ale vaše čtyři pilíře obsahují nejspíš směs různých znamení, která působí v různých oblastech vašeho života. Pro větší pochopení se přihlaste do mých astrologických kurzů. To vám pomůže porozumět problematice čínské astrologie nejlépe.

V závěru bych tedy už jen zmínil, že z pohledu tradiční čínské medicíny je měsíc Fénixe spojen s ledvinami, stejně jako je tomu u hodiny Fénixe, která vládne od 17. do 19. hodiny. Nikoliv tedy se slezinou či žaludkem, jak budou mnozí terapeuti opakovaně rok co rok uvádět v návaznosti na chybně stanovené roční doby.


O zdravotních aspektech tohoto období a dalších vlivech, například o vlivu vyvěrajícím z Plujících Hvězd (XKFS), si povíme v jiném článku na webu www.CernaZelva.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat