středa 8. prosince 2021

12 znamení zvěrokruhu v roce 2022

Nezbytnou součástí každoročních astrologických předpovědí je nejen obecný náhled na ten který rok, ale také výhled pro jednotlivá znamení zvířetníku. Ten je v čínské astrologii dělán na základě vztahů mezi znameními jako takovými a něčím, čemu říkáme „Metoda nápomocných Hvězd“, nebo poetičtěji „Metoda hvězdných duchů“, nebo také „Shen Sha“ (čti šénša). Tyto techniky nejsou mezi veřejností tolik známé, ale každý znalý astrolog k nim přistupuje, protože mu pomáhají dokreslit základní kostru každého rozboru.

Malý zádrhel je ale v tom, jak ona zvířecí znamení fungují v osobní rovině horoskopu. V obecném povědomí lidí je, že pokud jsem se narodil například v roce Krysy, jsem Krysa a hotovo. Takhle triviálně ale astrologie nefunguje a onu zkušenost, že všichni lidé narození ve stejný rok nejsou stejní, máme nejspíš všichni. V obecné rovině to funguje tak, že rok našeho narození odkazuje na naše veřejné já a zrcadlí se tady tedy naše obecné vztahy se společností, úřady a lidmi, které neznáme. Měsíc, ve kterém jsme se narodili, pak odkazuje na naše společenské já, kam můžeme zahrnout širší rodinu, přátele a známé, ale velmi často se zde odráží pracovní rovina našich životů. To proto, že měsíc, kdy jsme se narodili, považujeme také za projev našich snah a snů, vizí a představ o životě. Den je pak odrazem naše osobního já, kde se zrcadlí náš partnerský život. Hodina nás odkazuje k životní cestě a zrcadlí vztahy ke všemu, o co pečujeme – děti, podřízení apod.

Viděno touto optikou můžeme být narozeni v roce Krysy, měsíci Psa, ve dni Tygra a hodině Buvola a každý aspekt našeho života pak v daném roce může a bude prožívat trochu jiné tlaky. Proto nic nenahradí osobní konzultaci s šikovným a znalým astrologem, který dovede zohlednit tyto mnohdy třeba protichůdné tendence a poskytne vám na tu kterou věc nebo rok objektivnější pohled. Přesto jsem se pokusil do tohoto článku zahrnut maximum možného, co v této obecné rovině lze, abyste si sami mohli dohledat třeba to, jaké znamení máte ve svém čínském horoskopu na té veřejné, společenské nebo životní rovině, a mohli jste tak aspoň částečně poodhalit to, co vám rok Vodního Tygra chystá.

Zi - Krysa


Znamení Zi, jehož regentem je Krysa, je první znamení čínského zvířetníku. Z let pod něj patří ti, kteří se narodili například po 3. únoru 1960, 1972, 1984, 1996 nebo třeba 2008. V měsících každého roku se projevuje převážně v prosinci a tedy v druhé půlce Střelce a první půlce Kozoroha. V denních hodinách je mu pak určena hodina mezi 23. a 1. hodinou noční.
Pro Krysu bude nadcházející rok Tygra náročnou zkouškou. Bude tlačena do ústraní a izolace, a pokud ji máte v pilíři roku a jste muž, je zde vyšší riziko partnerských krizí. Pro Krysu bude rok Tygra změnou. Nakolik bude příznivá, záleží na charakteru celkového horoskopu, ale v pozdí se skrývají vesměs méně příznivé věci. Cestou ven z této situace je plná přítomnost a odpovědnost za svůj osud a snaha vyřešit (opravit) malou věc dřív, než naroste do velkých rozměrů. Kolizní měsíc je červen, příznivý duben a srpen.

Chou - Buvol


Znamení Chou, jehož regentem je Buvol, je druhé znamení čínského zvířetníku. Z let pod něj patří ti, kteří se narodili například po 3. únoru 1961, 1973, 1985, 1997 nebo třeba 2009. V měsících každého roku se projevuje převážně v lednu a tedy v druhé půlce Kozoroha a první půlce Vodnáře. V denních hodinách je mu pak určena hodina mezi 1. a 3. hodinou noční.
Pro Buvola je nadcházející rok Tygra příležitostí k tomu se zadat, zamilovat a oženit či vdát. Pro ženy je tato příležitost lepší než pro muže. Pro oba pak platí, že je zde riziko zdravotních komplikací, a proto není dobré v této oblasti něco odkládat, bagatelizovat a přehlížet. Tygr pro Buvola svým způsobem otevírá dveře k nemoci. Pomocí mu v tomto roce bude Hvězda Slunce a tedy proaktivní jangová síla, potažmo mužský rádce. Kolizní měsíc je červenec, příznivý měsíc květen a září.

Yin - Tygr


Znamení Yin, jehož regentem je Tygr, je třetí znamení čínského zvířetníku. Z let pod něj patří ti, kteří se narodili například po 3. únoru 1962, 1974, 1986, 1998 nebo třeba 2010. V měsících každého roku se projevuje převážně v únoru, a tedy v druhé půlce Vodnáře a první půlce Ryb. V denních hodinách je mu pak určena hodina mezi 3. a 5. hodinou denní, kdy se den probouzí ke svému životu.
Tygr s Tygrem nesoupeří tak jako třeba Drak s Drakem, a tak je čeká vesměs stabilnější období, které ale může proměnit svou tvář, pokud horoskop dotyčného člověka vykazuje náchylnost k výkyvům. Ať k dobrému nebo špatnému. Tedy tam, kde se nachází Tygr, nečekejte zásadní problémy a soustřeďte svou pozornost jinam. Kolizní měsíc pro Tygra je srpen, ale letos to není pro Tygra moc silný měsíc, protože on je pánem nad celým rokem.

Mao – Zajíc


Znamení Mao, jehož regentem je Zajíc, je čtvrtým znamením čínského zvířetníku. Z let pod něj patří ti, kteří se narodili například po 3. únoru 1963, 1975, 1987, nebo třeba 1999. V měsících každého roku se projevuje převážně v březnu, a tedy v druhé půlce Ryb a první půlce Berana. V denních hodinách je mu pak určena hodina mezi 5. a 7. hodinou denní.
Pro Zajíce vypadá rok Tygra zajímavě co do vztahů, a tak se může seznámit s někým, kdo k němu chová vřelé city, případně se prosadit ve společnosti. Rizikem pak může být nemoc, ke které má tento rok otevřené dveře, a proto v této oblasti nenechávejte nic náhodě a nezanedbávejte prevenci. Pokud bude potřeba pomoci, najdete ji převážně u mužů a aktivním přístupu k řešení problému. Kolizní měsíc je září a ty příznivé pak červenec a listopad.

Chen – Drak


Znamení Chen, jehož regentem je Drak, je páté znamení čínského zvířetníku. Z let pod něj patří ti, kteří se narodili například po 3. únoru 1964, 1976, 1988, nebo třeba 2000. V měsících každého roku se projevuje převážně v dubnu, a tedy v druhé půlce Berana a první půlce Býka. V denních hodinách je mu pak určena hodina mezi 7. a 9. hodinou denní.
Drak a Tygr nejsou vyloženě nepřátelé, ale každý patří do jiného tábora, takže mezi nimi nepanuje moc harmonie. Pro Draka je Tygr předzvěstí finanční ztráty a změny, o kterou Drak možná nestojí. Pozor na hádky, rozepře a soudní jednání. Zde budete nejspíš tahat takříkajíc za kratší konec. Kolizní měsíc je říjen a naopak pozitiva přinese prosinec a srpen.

Si – Had


Znamení Si, jehož regentem je Had, je šestým znamením čínského zvířetníku. Z let pod něj patří ti, kteří se narodili například po 3. únoru 1965, 1977, 1989, nebo třeba 2001. V měsících každého roku se projevuje převážně v květnu, a tedy v druhé půlce Býka a první půlce Blíženců. V denních hodinách je mu pak určena hodina mezi 9. a 11. hodinou denní.
Had v roce Tygra může trpět na ztráty a jiné problémy kvůli druhým lidem. Nebude tím, kdo bude příčinou, ale odnese dopady. Zaplatí účet, i když se nenají. Pokud bude bdělý, štěstěna při něm může stát, a v konečném důsledku nemusí být škody takové, ale pokud si nedá pozor, odskáče si to. Pomocnou ruku hledejte u žen a duchovních, ne u silných mužů. Kolizní měsíc je prosinec, a štěstí najde spíš v lednu a v září.

Wu – Kůň


Znamení Wu, jehož regentem je Kůň, je sedmým znamením čínského zvířetníku. Z let pod něj patří ti, kteří se narodili například po 3. únoru 1966, 1978, 1990, nebo třeba 2002. V měsících každého roku se projevuje převážně v červnu, a tedy v druhé půlce Blíženců a první půlce Raka. V denních hodinách je mu pak určena hodina mezi 11. a 13. hodinou denní, kdy den vrcholí a slunce je nejsilnější.
Pro Koně je Tygr spřízněné znamení, a tak by pro něj rok Tygra mohl být příznivým rokem s výhledem na zlepšení finanční situace. To se bohužel nejspíš neobejde bez tahanic a handrkování se s druhými. Zvažte, nakolik je to potřeba, abyste předešli zbytečným rozepřím. Kolizní měsíc je prosinec, příznivá doba pak únor a říjen.

Wei – Koza


Znamení Wei, jehož regentem je Koza, je osmým znamením čínského zvířetníku. Z let pod něj patří ti, kteří se narodili například po 3. únoru 1967, 1979, 1991, nebo třeba 2003. V měsících každého roku se projevuje převážně v červenci, a tedy v druhé půlce Raka a první půlce Lva. V denních hodinách je mu pak určena hodina mezi 13. a 15. hodinou denní.
Koza by se v roce Tygra mohla mít dobře. Na obzoru to nevypadá na bouřku, a tak by její cesta mohla být suchá a hladká. Hvězdy slibují pro tom náročném roce štěstí. Kolizní měsíc je leden, a tak se spíš orientujte na březen a listopad.

Shen – Opice


Znamení Shen, jehož regentem je Opice, je devátým znamením čínského zvířetníku. Z let pod něj patří ti, kteří se narodili například po cca 3. únoru 1956, 1968, 1980, 1992, nebo třeba 2004. V měsících každého roku se projevuje převážně v srpnu, a tedy v druhé půlce Lva a první půlce Panny. V denních hodinách je mu pak určena hodina mezi 15. a 17. hodinou denní.
Opice a Tygr se rádi nemají, to je jasná věc. Pro ni to bude náročný celý rok a únor tuplovaně. Nejspíš zde není problém, který by se nedral na světlo, jak už to u kolizních vztahů bývá, a tak tedy pozor na úrazy a havárie. Způsobit je můžete vy, ale i jiní vám. Tento rok raději neriskovat, být obezřetní a střízlivě odhadnout situaci. Nepodcenit ani nepřecenit riziko. Lepší by to mohlo být v měsíci prosinci a dubnu.

You – Fénix


Znamení You, jehož regentem je Fénix (nepřesně Kohout), je desátým znamením čínského zvířetníku. Z let pod něj patří ti, kteří se narodili například po cca 3. únoru 1957, 1969, 1981, 1993, nebo třeba 2005. V měsících každého roku se projevuje převážně v září, a tedy v druhé půlce Panny a první půlce Vah. V denních hodinách je mu pak určena hodina mezi 17. a 19. hodinou denní, tedy tehdy, kdy den končí a přichází večer.
Pro Fénixe je rok Tygra nejspíš pohodový rok. Hvězdy slibují přízeň, a pokud ve vašem horoskopu nejsou jiné problematické vlivy, můžete se těšit na veskrze příznivý rok. Jen pozor na cestování mezi městy a zbytečné finanční ztráty. Buďte na své věci opatrní, nejednejte bezstarostně, Tygr je hladový a ukousne si z vašeho, pokud mu dáte příležitost. Kolizní měsíc je březen, ale dobře byste se měli cítit v lednu a květnu.

Xu – Pes


Znamení Xu, jehož regentem je Pes, je jedenáctým znamením čínského zvířetníku. Z let pod něj patří ti, kteří se narodili například po cca 3. únoru 1958, 1970, 1982, 1994, nebo třeba 2006. V měsících každého roku se projevuje převážně v říjnu, a tedy v druhé půlce Vah a první půlce Štíra. V denních hodinách je mu pak určena hodina mezi 19. a 21. hodinou noční, tedy první večerní hodina.
Pes a Tygr se přátelí. Je to možná přátelství náročné, ale pro Psa to tedy znamená relativně příznivý rok. Samotné Hvězdy naznačují trampoty s dohodou a domluvou, a tak je lepší jednat přes prostředníka než napřímo, ale není to rok zásadních neúspěchů. Kolizní měsíc je duben, ty lepší měsíce pak únor a červen.

Hai – Kanec


Znamení Hai, jehož regentem je Kanec, je posledním a tedy dvanáctým znamením čínského zvířetníku. Z let pod něj patří ti, kteří se narodili například po cca 3. únoru 1959, 1971, 1983, 1995, nebo třeba 2007. V měsících každého roku se projevuje převážně v říjnu, a tedy v druhé půlce Štíra a první půlce Střelce. V denních hodinách je mu pak určena hodina mezi 21. a 23. hodinou noční.
Pro Kance to bude zvláštní rok, protože jeho vztahy s Tygrem jsou komplikované. Oni dva spolu tvoří harmonickou dvojici, ale jejich vztah je komplikovaný a má tendenci přecházet do destrukce. Tedy nejdřív valčík a na konci kvapík. Podle toho kterého osobního horoskopu může tento rok být úspěšný, ale pokud nejsou Kanci narozeni na jaře, nejspíš slibné začátky skončí v slzách. Finanční ztráty a opuštění muži. Mírnost a klid jsou cestou z těchto obtíží a dobrou radu hledejte u žen. Kolizní měsíc je květen, ten příznivý pak březen a červenec.

Rada na závěr


Nezapomeňte, že náš osud není symbolizován jen jedním znamením zvěrokruhu, ale každou část našeho života najdeme nejspíš pod jiným vlivem. Že žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří, a že cesta z bryndy se s dobrým rádcem a pomocníkem hledá snáz, než když člověk bloudí světem sám. To, co vám zde předkládám, je pořád jen obecný výklad, i když jeho šíře přesahuje běžné obecné popisy, ale není nad osobní rozbor vlivů každého horoskopu. Ten teprve ukáže, jak si stojíte, a co se s tím daným dá udělat. Mít totiž dobrý plán a správnou mapu je základ úspěšné životní cesty.

zdroj obrázků : weibo@俊霊

Žádné komentáře:

Okomentovat