neděle 19. prosince 2021

Rok 2022 bude rokem Vodního Tygra - 2.část

Zamyšlení nad tím, co nám přináší rok 2022 z metafyzického pohledu, má vždy několik rovin. Ve svém prvním článku jsem se věnoval hlavně znamení Yin, jehož regentem je Tygr, v obecné rovině a tomu, jak se s Tygrem dobře nebo špatně snáší jiná znamení, tedy regenti (více zde). V dalším článku jsem pak psal o tom, jak díky Shen Sha budou ovlivněna všechna znamení horoskopu, a vy jste si mohli vyhledat všechna znamení ve vašem Ba Zi, tedy nejen to, která máte v roce svého narození, ale i ta v měsíci, dni a hodině – pokud je znáte (více zde).

V tomto článku bych se rád věnoval aspektu elementů, které jsou svým způsobem alfou a omegou čínské astrologie. Pro porozumění této problematice potřebujete alespoň základní znalost teorie o pěti prvcích, která ve stručnosti mluví o tom, že ona životadárná síla Qi (čchi), která prostupuje a oživuje celý náš svět, a která má dvě krajní formy (jin a jang), se v našem duálním světě projevuje prostřednictvím pěti různých stavů. Jedná se o stavy, tedy poměry oněch veličin jinu a jangu, a nikoliv o živly ve formě, kterou známe z řecké filozofie, a které jsou součástí naší západní kultury. Pět prvků je něco odlišného, byť se užívají obdobná slova (Země, Oheň, Voda). Pět proměnných fází, pět hybatelů, pět elementů či jednoduše pět prvků je o určitých poměrech jinu a jangu a představit si to můžete jako pákovou baterii, která míchá horkou (jang) a studenou (jin) vodu. Když je to půl na půl, je to Země. Víc studené je Kov, hodně studené je Voda. Pokud je tam ale víc teplé, říkáme té fázi Dřevo, a pokud je teplé vody hodně, je to Oheň. Však taky umí spálit.

Jednotlivé proměnné fáze jsou tedy energetické (metafyzické) stavy, nikoliv věci (hmota), ale umí se ve hmotě (našem světě) projevit. Dřevo třeba jako světová strana východ, Oheň jako jih, Kov jako západ a Voda jako sever. Země pak zaujímá středovou pozici a osu nebe a země. Tak tomu je, pokud hledáme pět prvků v prostoru. Najít je ale můžeme kdekoliv. V chutích jídel, v druzích zvířat, plodin, ve vztazích mezi lidmi, v orgánech lidského těla, v emocích a planetách, v tom i onom. Staří Číňané tvrdili, že není nic v tomto světě, na co by se nedal aplikovat systém pěti proměnných fází (pěti prvků). Odvážné tvrzení, ale zdá se pravdivé i po tolika letech.
Pět prvků má mezi sebou určité vztahy. Hlubší porozumění je nad rámec tohoto článku, ale pro nás bude teď dostatečné porozumět tomu, že prvky tvoří určitý cyklus. Dřevo – Oheň – Země – Kov – Voda a zase Dřevo, a tak dokola. Přesně v tomto pořadí. Píšu záměrně velká písmena, to abych odlišil Dřevo jako metafyzický prvek od kusu dřeva, jako je třeba poleno. To není totiž to samé. Játra (Dřevo) totiž nejsou to samé, co fošna (dřevo). Tomu asi rozumíme všichni.

Kromě toho, že existuje cyklický kruh, existuje ještě pentagram, ona pěticípá hvězda, naznačující, který prvek ovládá který, a kým je ovládán, omezován, umravňován on sám. Tedy Dřevo podporuje Oheň, ale je podporováno Vodou, zároveň je tím, kdo ovládá Zemi, přičemž je ovládáno, omezováno Kovem. A to vše pokud možno současně. Takto dosahujeme v tomto světě rovnováhy – tomu procesu se říká harmonie. Harmonie je tedy proces (nikoliv stav), kterým dosahujeme rovnováhy – viz Učení středu. Ale zpět k roku 2022.

Rok 2022 je rokem Vodního Tygra. Pokud bychom se na to podívali po metafyzické stránce, jde o směsici prvků. Znamení Yin (Tygr) /nepleťte si to s Jin jako ženským aspektem Jinu a Jangu/ v sobě ukrývá 3 energie. V základu a nejsilněji je v něm Dřevo, pak v sobě ale nese také trochu Oheň a Zemi. O Tygrovi jako regentovi jsem psal v předešlém textu, takže jen připomenu, že je to Jangové, silné dominantní znamení. V čínské astrologii máme pět Tygrů. Liší se od sebe přívlastkem, trochu jako vína. Dřevěný Tygr, Ohnivý Tygr, Zemský Tygr, Kovový Tygr a Vodní Tygr. Pět Tygrů, ale každý trochu jiný. Mohli bychom se na to podívat tak, že se každý z nich zahalí do jiného roucha. Vezme si jiný plášť. Z podstaty to jsou vždy Tygři (Dřevo- Oheň-Země), ale každý je ve svém projevu trochu jiný. Díky tomu plášti se totiž projeví trochu jiné rysy.

Mohli bychom si to představit ještě tak, že Tygr, vládce roku, nám vládne silou Vody. Ten Tygr, který přijde za 12 let, tedy v roce 2034, bude vládnout silou Dřeva, ne silou dřeva, ale Dřeva, což není to samé, jak už jsme si řekli.

Říct tedy o roku 2022, že to je rok Vody, by bylo přinejmenším odbyté a povrchní. Voda jistě bude prvek, který se projeví ve vztazích mezi lidmi a také v ekonomice a dalších oblastech, ale nebude jediným prvkem. To důležité, co já v elementech roku 2022 vidím, je to, že se nám začíná pomaličku probouzet element Ohně. A to je moc potřeba. Proč?

V celé nebeské i pozemské struktuře v rámci čínské astrologie totiž chybí už několik let. Konkrétně od roku Zemského Psa (2018), kdy tzv. usnul a skryl se. Oheň se totiž rodí v Tygrovi, nejsilnější je ve znamení Koně a umírá ve znamení Psa (San He). Naneštěstí nebyl Oheň přítomen ani na úrovni nebes. Měli jsme totiž roky Zemského Kance (2019), Kovové Krysy (2020) a Kovového Buvola (2021) a ani jedno z těch znamení nenese v sobě známky Ohně. Oheň je podporován Dřevem a sám podporuje Zemi. Je omezován Vodou a sám omezuje Kov.


Energie Kovu tedy neměla po 3 roky nikoho, kdo by ji kontroloval, krotil, omezoval, a tak narostla a zesílila. Jak definujeme proměnný element Kov? Kov je kruh, udělejme kolem sebe ochranný kruh, vymezujeme si tak hranice a koncentrujeme se do centra. Ne zbůhdarma ke Kovu přináleží také naše kůže, hranice mezi vnitřním a vnějším. Kov je pevná struktura a řád. Omezení, restrikce a pravidla. Patří sem třeba soudy, policie, advokacie, účetní, auditoři a jiní, kteří dbají na řád, strukturu a pořádek.

Z orgánů v lidském těle ke Kovu přináleží plíce a tlusté střevo, mimo jiné navázané na imunitu. Nejspíš se vám už skládá obrázek posledních dvou let, kdy se nám energie Kovu svým způsobem bez kontroly utrhla ze řetězu a celosvětově ovlivnila dění ve společnosti. Tento stav se tedy začíná pozvolna měnit. Není ještě důvod k jásání, Oheň je slabý, teprve se rodí, ale Voda, která Oheň omezuje, zároveň čerpá svou sílu z Kovu, a čerpá-li z něj sílu, tedy ho v jistém smyslu vyčerpává, tak ho také oslabuje.

Můžeme očekávat, že tedy role Kovu ve společnosti poklesne. Vůdčí roli převezme na chvíli element Vody, který podporováním Dřeva připravuje cestu pro Oheň. Jaké tedy budou roky spojené s elementem Vody? Co Voda představuje? Pro nalezení nejlepšího možného scénáře následujícího vývoje je tohle zásadní otázka, a tak se na ni pojďme podívat.

Metafyzická Voda má mnoho různých atributů. Primárně jde o energii s vyšší podílem jinu než jangu, a tak spolu s Kovem patří spíš k introvertním energiím. To jí ale nebrání působit na veřejnosti. Však se podívejme na nově nastupujícího ministerského předsedu Petra Fialu, kterého bychom klasifikovali jako Vodního Buvola narozeného v roce Dřevěného Draka. Element Gui (jinová Voda) je tedy jeho osobní energií a rozhodně mu nebrání sjednotit do nedávna různorodé opoziční strany v pětikoalici, postavit se do jejího čela a zkusit převzít odpovědnost za vládu. Ale styl jeho vystupování tomu odpovídá. V Tao te ťing čteme, že Voda nespěchá, že má svou sílu a cestu si vždy najde. Je pokládána v jistém smyslu za nejmocnější element. Obecně ji spojujeme s koncem cyklu, v ročních dobách patří k zimě, v prostoru pak k severní světové straně. Očekáváme, že věci, které ovládá, budou mít klesavou tendenci (jako voda, která teče dolů), máme za to, že uchovává a konzervuje. To vše je pravda, ale Voda je také život. Bez ní by život nebyl. Ona je fází nejen zmaru a rozkladu, ale také fází početí. Ne narození, ale početí. Ona velká temnota severu je místem, kde se věci počínají. Jang se rodí v jinu. V době nejsilnějšího jinu v roce, v době zimního slunovratu voláme Slunce, aby se probudilo. Tedy je to konec, ale i počátek.


Kde je počátek, musí být i vášeň. Voda v sobě nese mnohé vášně. Někteří z vás vědí, že je spojena s emocí strachu, ale to je vlastně neharmonický projev toho elementu. Nelze říct, že přirozený projev energie Vody je strach. Ten se objevuje, pokud je Voda moc silná, pokud se utrhne kontrole. Nemocní lidé cítí obavy a mají sociální fobie založené na strachu. Strach je spojen s tím, co přichází, nikdy se nebojíme toho, co bylo, po tom můžeme smutnit (Kov), ale bojíme se toho neznámého, toho, co přichází. Pokud tedy zažíváme návaly strachu, nežijeme přítomností, ale budoucností. Zdravý projev elementu Vody je pak péče. Starám se, aby ta budoucnost byla dobrá. Je to de facto péče matky. Empatický přístup, který se zajímá a chápe. Ti, kteří studují hlouběji metafyziku, pak ještě znají péči poskytovanou elementem Zemí, ale to není péče v pravém slova smyslu, to je pohostinnost. Země hostí podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale bez zájmu o potřeby druhých.

Vášně spojené s Vodou jsou ale mnohdy problematické. Voda tíhne z podstaty elementu k nihilismu, temnému a hlubokému, její prožitky jsou silné. Její barvou je černá. Voda chápe, rozumí, a tak lidé se silnou Vodní energií mají schopnost naslouchat. Voda přijme tvar nádoby, do které ji dáte, a to bezezbytku. Proto je empatická a dovede se nacítit. Ale to vše je její slabinou, protože ji to zároveň zraňuje. Voda je pak kalná. Jejím jangovým projevem je ale živá tekoucí řeka, mořská vlna, velká vodní plocha. Pohyb je jejím charakteristickým znakem. Nepotřebuje klid a zázemí, hledá si cesty, cestuje, není stálá a i její povaha je proměnlivá. Často bez zjevné příčiny. Tak, jako se střídá odliv a příliv, se i Voda proměňuje – a tedy i vše, co je s ní spojeno.

Co nám tedy Voda přinese? Ještě to nebude doba radosti (Oheň), ale bude to doba uvolnění. Rozvolnění pevných struktur. Voda je mimo jiné i o moudrosti, tedy bude to doba formování, učení se novému, hledání nových cest, způsobů. Bude to doba podporující technologie (Dřevo), bude to doba přinášející nová témata a odnášející ta stará. Zdravotnictví, pohostinství, pečující služby, hygiena, probační mediační služby, doprava (vyjma letecké), transportní a spediční služby, novinařina, psaní (nikoliv pro zábavu), strategie a plánování. To vše a mnohé další jsou odvětví spojená s elementem Vody, která by měla prosperovat pod její vládou.

Já dobu Vody vidím jako dobu přerodu a tedy dobu příležitostí. Vidím ji jako dobu, kdy se máme učit a kdy můžeme načerpat nové. Vidím ji jako dobu, která podnítí kreativitu, ale i dravost a houževnatost, což jsou atributy Dřeva. Celospolečensky to bude spíš doba hledání kompromisu, možná smíru. Bude to doba, která podpoří Dřevo na východě – a dění v Rusku by nás Evropany mělo zajímat. V té souvislosti se nabízí hned plynovod Nord Stream a pohraniční konflikty na polské a ukrajinské hranici. Ten region bude metafyzicky vyživován. Zajímavá role bude nejspíš také nabídnuta severu, kam bychom měli počítat Polsko a skandinávské země. Zajímat by nás mohlo východní pobřeží USA a Kanada. V Asii pak to, co se bude dít kolem Japonska a sledovat bychom měli i zájmy Číny a jiných velmocí na severu, tedy Mongolsko a Sibiř.

Voda jsou ledviny a močový měchýř a v jistém smyslu také uši. Ledviny jsou o síle. V moderní psychosomatice k nim mnozí přiřazují partnerské vztahy pro jejich párovost, ale to není správné. Párovým orgánem jsou totiž také třeba plíce. Ledviny jsou naše zásobárna Qi. Vyčerpanost ledvin má vztah k naší fyzické síle. Pokud nás bolí bedra, je to pro to, že jsme si na sebe moc naložili, a to, že máme problematické vztahy, je pak jen druhotný důsledek. Vztahy jsou totiž primárně spojeny se srdcem. Kdežto to, co si neseme na bedrech, je náš kříž, tedy já raději používám slovo osud. V jistém slova smyslu tedy půjde o dobu čerpání sil. Lépe bude hromadit, než ji vydávat a rozptylovat. Výdej totiž bude potřeba po roce 2024.

Tolik tedy v kostce o proměnných fázích či elementech nebo prvcích nadcházejícího roku. Téma je to obsáhlejší a chcete-li tomu porozumět hlouběji, přihlaste se ke studiu čínské astrologie, nebo sledujte moje veřejné akce. Přeji vám, abyste se v roce Vodního Tygra (2022) setkali co nejméně s kolizemi a vaše kroky kráčely co nejvíc po bezpečných cestách.

1 komentář: