středa 1. prosince 2021

Rok 2022 bude rokem Vodního Tygra - 1.část

Rok co rok se díváme do nebeského orloje, abychom odtušili, co nám Velký tvůrce Všehomíra, Nefritový císař, Velký architekt, nebo snad Bůh, či jakými různými jmény nazýváme onu prapůvodní sílu, přichystal na následující roční cyklus. Jaké energie jsou vepsány do stvoření a jak se mohou projevit v naší realitě?

Pokud nevyznáváme názor, že pouze my jsme tvůrci reality, ale chápeme, že čtvero ročních období, tornáda, povodně i zemětřesení nejsou odvislé od našich vizualizací a přání, ale že zde jsou vyšší síly a principy, kterým i my podléháme, je znalost a porozumění nebeskému jízdnímu řádu výhodou, kterou můžeme zužitkovat, pokud usilujeme o splynutí s Všehomírem a netoužíme s ním bojovat.

Jedna z nejstarších a dosud fungujících metod, jak se dívat na nebeský orloj, je právě tradiční čínská astrologie, jejíž počátky se ztrácí v mlhách dávnověku, a jejíž kořeny nacházíme hluboko před naším současným letopočtem. To činí z tohoto systému jednu z nejprověřenějších a nejspolehlivějších metod, ač o něm v našich zemích panují mnohé mýty a pověry. O některých jsem již psal, o jiných se ještě zmíním.

To, co nejspíš ví každý z čtenářů, je to, že staří Číňané oproti jiným národům klasifikovali astrologicky, kromě jiného, také samotné jednotlivé sluneční roky (cykly), a tak si nejspíš vzpomenete, že rok 2021 je rokem Buvola, rok 2020 byl rokem Krysy, a tak tedy rok 2022 označíme jako rok Tygra. Ti znalejší vědí, že každé zvířecí znamení se vyskytuje v pěti formách, na základě prastaré metafyzické teorie o pěti proměnných (častěji se uvádí prvcích). Viděno touto optikou nemáme jen 12 zvířecích regentů, ale celkem šedesát astrologických znamení.

Nadcházející rok 2022 pak bude tedy rokem Vodního Tygra (Ren Yin), který je 39. znamením z celkového šedesátkového cyklu astrologických znamení v čínské astrologii. Nefritový císař tak povolal odvážného a hrdého Tygra, aby se ujal nad rokem, který my označujeme jako rok 2022, své vlády, a on ji bude vykonávat skrze jangový element Vody. Proto bude rok 2022 rokem Vodního Tygra.

Mnoho lidí u nás se domnívá, že čínská astrologie je řízena lunárním cyklem, ale to je jeden z obvyklých obecných omylů, který u nás panuje. V Číně se od pradávna užívaly dva cykly. Lunární i solární. Lunární kalendář byl používán jako náboženský a občanský kalendář. To znamená že se podle něj slavily náboženské svátky, narozeniny lidí, nebo se podle něj vybíraly daně. Jenže lunární rok je zhruba o deset dní kratší než ten sluneční, a tak se musí celkem složitě vyrovnávat, jinak by se počátek roku neustále měnil a co 9 let by byl v jiné roční době, stejně jako to mají jiné lunární kalendáře, například muslimský, nebo židovský. Čínská astrologie používá ale prastarý solární kalendář 24 Jie Qi, který používají čínští farmáři, protože odpovídá lépe obecnému ročnímu slunečního cyklu. Není na tom nic neobvyklého, však ani u nás se náš občanský, tzv. gregoriánský kalendář neshoduje s astrologickými cykly západní astrologie.

Astrologicky tedy rok Vodního Tygra (Ren Yin) nenastane druhé novoluní po dni zimního slunovratu (někdy od půlky ledna do půlky února), jak se má obecně za počátek čínského nového roku, ale v momentě, kdy se slunce dostane na polovinu mezi zimní slunovrat a jarní rovnodennost. Staří Číňané tento den označovali jako Li Chun, tedy „počátek jara“, a my ho můžeme připodobnit k našim Hromnicím, nebo také k pohanskému svátku Imbolc. V roce 2022 tento moment nastane 3. února ve 21 hodin a 51 minut SEČ. Všichni, kteří se narodili před tímto okamžikem, jsou přiřazení pod rok Kovového Buvola (Xin Chou), a ti narození od tohoto okamžiku již budou narození v roce Vodního Tygra (Ren Yin). Takový je řád Všehomíra.

Ba Zi (4 pilíře) počátku 39 roku v 78. cyklu tedy roku Ren Yin (Vodní Tygr)

Jaký tedy bude rok Vodního Tygra (Ren Yin)? Co nám přinese za energie? K tomu, abychom dovedli udělat slušnou předpověď, se musíme zamyslet nad znamením Vodního Tygra a porozumět tomuto regentovi. Rok Tygra patří k jangovým rokům a měla by mu být vlastní aktivita a mužský činorodý princip. Znamení Yin (nezaměňovat s principem jinu), které má jako regenta přiděleno Tygra, je zobrazením strnule stojícího muže v úřední čapce, s rukama zvednutýma k pozdravu. Tato symbolika je důležitá, protože toto znamení je jakýmsi začátkem a dochází zde ke zdravení a tedy vítání. Abyste to chápali v souvislostech, ukážu vám širší kontext znamení. Kanec, který je posledním z dvanácti znamení čínské astrologie, je obrazem početí. Krysa, která je prvním znamením čínské astrologie, je obrazem narození, ale až Tygr přivádí věci takříkajíc k životu.

Astrologické znamení Yin (Tygr) 

Uvědomte si, že když se narodí lidské mládě, je ještě neduživé a slabé. Ostatní mláďata se rodí víceméně soběstačná, vyjma lidského, které se ještě dovyvíjí a potřebuje vyšší míru rodičovské péče. Rodiče, než představí rodině své právě narozené dítě, se s ním uchylují do ústraní, a po dobu zhruba šesti neděl je vyhlášeno jakési hájení matky a dítěte. Ve starých obyčejích najdeme v tomto čase ritualizované chování rodičů, které má odhánět zlé duchy, aby dítě zůstalo uchráněno. Ve staré Číně se třeba děti oblékaly do tygřích oblečků, aby se jich zlí duchové a nemoci zalekli a nechali je na pokoji. Až o něco později pak byly děti tzv. uvedeny do společnosti a představeny ostatním členům rodiny a komunity.

A tento moment počátku je spojen se znamením Tygra. Má to ještě další paralely. Prvním měsícem každého čínského roku je měsíc Tygra, který je třetím znamením z dvanácti, a nikoliv Krysa, která je první. Ta vládne prosinci a času zimního slunovratu. Tygr je totiž prvním měsícem jara. Je to čistá esence projeveného počátku. Je to moment, kdy ze semene nevzejde jen kořen, ale kdy se objeví i nadzemní část rostliny. V hodinách je hodina Tygra čas mezi 3. a 5. hodinou ranní. Tato doba je spojena s akupunkturní drahou plic a jde tedy o jakési nadechnutí se do nového dne. Traduje se, že na přelomu hodiny Buvola a Tygra také nejčastěji umírají nemocní lidé.

Znamení Tygra je jakýmsi začátkem. Síla Tygra je dána silou bujné rostliny, která se snaží prosadit se. Prodrat se. Je svým způsobem drsná a nesmlouvavá, jako umí být drsné, ale i kruté, nesmlouvavé mládí – a vlastně vše v počátku. Tygr si tak sjednává respekt a úctu. Ze všech pěti Tygrů bude nejdivočejší a nejhouževnatější ten Dřevěný. Ten ale přijde až za dvanáct let. Nadcházející Tygr bude Vodní. Tygr oděný do černého pláště. 

V další části se podíváme na ony elementy spojené s tímto rokem.

Žádné komentáře:

Okomentovat