sobota 2. dubna 2022

O podstatě a původu 12 zvířat v čínském horoskopu 1. část

V dnešním článku bych vás rád seznámil s podstatou a původem dvanácti zvířat, která se nacházejí v čínské astrologii, a trochu víc vám tento fenomén přiblížil. Nejspíš každý z vás ví, že čínský horoskop se dělí podle zvířat, a asi každý tuší, jaké zvíře vládlo v roce, kdy jste se narodili. Na světě existují různé druhy astrologií a každá z nich používá svou vlastní symboliku, protože astrologie jako učení a orákulum hovoří primárně řečí symbolů, podobně jako i jiná orákula, například tarot.

Znalost symbolů, a je jedno, zda tarotových, nebo astrologických, je tedy základní předpoklad k dobrému výkladu. A ne jinak je tomu u astrologie čínské. Bohužel se k dobrému výkladu této symboliky dostáváme v českém jazyce horko těžko, a tak se tímto článkem pokusím o nápravu stavu a seznámím vás s tajemstvím, které v čínské astrologii ukrývá dvanáct zvířat.

Kde se vzala?

Kde se tedy vzalo dvanáct zvířat v čínské astrologii? Mají snad svůj předobraz v nebeských souhvězdích, tak jak to známe z té tzv. západní astrologie? A proč je jich zrovna dvanáct? Možná i vás zajímají odpovědi na tyto a podobné otázky, stejně jako kdysi zajímaly mě při studiu čínské astrologie. Tak tedy, přesto, že čínská astrologie patří k nejstarším astrologickým systémům světa, jsou zvířecí symboly, které používáme v současnosti, relativně novodobý fenomén. Počátek čínské astrologie datujeme zhruba 2.300 let před počátek našeho letopočtu. A od jejího počátku se jednotlivé roky, měsíce, dny i hodiny značily těmi stejnými symboly jako dnes.

Tedy pokud dnes vidíte symboly čínského znakového písma v čínském horoskopu, ty samé symboly psali čínští astrologové a vykladači osudu v hlubokém dávnověku na krunýře želv, když se dotazovali nebes na příznivé a nepříznivé věštby. I díky tomu mohli dnešní astronomové zjistit, kdy bylo první zaznamenané zatmění slunce či měsíce, nebo kdy zářila jaká kometa.

Přesto se první zvířecí symbolika objevuje v čínských horoskopech daleko později, a to někdy s příchodem našeho letopočtu. Zda to bylo již od druhého století před ním, nebo později, není asi podstatné. Faktem je, že tak od šestého století našeho letopočtu se s touto symbolikou setkáváme už běžně.

Jejich přesný původ a důvod, proč se s původními astrologickými symboly začala pojit tato nová symbolika, tedy není úplně jistý a existují různé hypotézy o tom, proč k tomu došlo. Někteří astrologové to připisují na vrub přicházejícímu vlivu buddhismu, ale já sám bych řekl, že jde o jistý druh mnemotechnických symbolů, které měly laikům umožnit lépe chápat a rozumět relativně složité původní symbolice, která se používala hlavně mezi vzdělanci a šlechtou.

Tím, že se objevila jednoduchá a srozumitelná symbolika zvířat, se čínská astrologie a také kalendář, který je s ní neodmyslitelně spojen, stala pro široké vrstvy rolníků, obchodníků a nádeníků jistě přehlednější a srozumitelnější. Tedy z celé éry cca 43 století, po kterou čínská astrologie a její kalendář trvá, se zvířecí symbolika užívá asi jen 15 století, nebo možná o trochu víc. To je určitě úctyhodná doba, ale přesto je to z pohledu celku novodobý fenomén.

Zajímavé je taky onen počet 12 zvířat, který je svým způsobem podobný dvanácti znamením v západní astrologii a nejspíš podobný počet znamení najdeme i v jiných astrologických systémech. Nevím, proč dělí nebe zrovna na 12 dílů západní astrologové, ale v čínské astrologii za to může planeta Jupiter. Té trvá totiž cca dvanáct let, než projde po naší obloze kolem dokola.

Astrologie, na rozdíl od astronomie, je geocentrická, tedy na vše nahlížíme, jako bychom byli středem systému a ten se kolem nás pohyboval. Tedy Slunce obkrouží náš orbit (obloha kolem dokola nás) za jeden solární rok, Luna za jeden měsíc a Jupiter za dvanáct let. Protože každý rok tato, pro čínskou astrologii důležitá, planeta stojí jinde na obloze, ustanovili staří astrologové cyklus dvanácti znamení, ke kterým později jejich následovníci přidali ona zvířecí znamení.


Těchto dvanáct znamení je jedním ze dvou základních cyklů v čínské astrologii. Tím druhým je cyklus pěti prvků, rozdělených na mužskou a ženskou polaritu. Máme tedy kromě dvanácti zvířat také tzv. deset prvků. Jejich propojením vzniká základní astrologický systém čínské astrologie, který tvoří celkem šedesát znamení. První z nich je Dřevěná Krysa (Jia Zi), dalším pak Dřevěný Buvol (Yi Chou), následuje Ohnivý Tygr (Bing Yin) a po něm Ohnivý Zajíc (Ding Mao) a tak dále až k poslednímu znamení, kterým je Vodní Kanec (Gui Hai). Tento ucelený a jasně definovaný cyklus šedesáti znamení se stále otáčí. Za sebou tedy máme už 77 cyklů od počátku kalendáře. Rok 2021, tedy rok Kovové Buvola (Xin Chou), je pak 38. rokem 78. cyklu, tedy celkem 4658. rokem od počátku.

Nejspíš každý z vás ví, že oproti jiným astrologickým systémům má ten čínský astrologický systém zavedenu klasifikaci jednotlivých let. Možná někteří ví, že podobný systém používá čínská astrologie také pro systém hodin, kdy rozděluje den na tzv. dvanáct hlídek, což je vlastně dvanáct hodin, ale po 120 minutách. Půlnoci tak vládne Krysa, po ní Buvol, nad ránem se probouzí Tygr, pak Zajíc, abychom vstávali a snídali v hodině Draka atd.

Málokdo už ale ví, že čínská astrologie používá stejný způsob klasifikace také pro měsíce a roky. Je to vlastně přirozené, protože jakýkoliv moment v čase se dá rozdělit na čtyři základní díly. Rok, měsíc, den a hodinu. Každému z těchto dílů pak přináleží stejná klasifikace, stejný cyklus znamení, a tedy stejné kolo, které se jen jinak rychle otáčí. Zatímco rok se promění jednou za 365 dní, pilíř měsíce dvanáctkrát za stejný čas. Den se změní vždy v půlnoci s příchodem hodiny Krysy, a hodiny tak, jak jsem již naznačil, tedy každých 120 minut.

To tedy znamená, že jsme se nenarodili pouze do nějakého roku, například Zajíce, či Krysy, nebo Koně, ale také do nějakého měsíce, dne a hodiny. Teprve ona čtyři znamení dávají náhled na váš čínský horoskop a vztahy mezi jednotlivými znameními dávají tušit, jak moc bude váš osud hladký jako samet, nebo hrubý jako pytlovina.


Než si tedy povíme něco málo o každém z dvanácti znamení, zbývá snad ještě zodpovědět otázku, zda oněch dvanáct zvířat čínského horoskopu najdeme také na čínském nebi, jako tam na tom našem nacházíme my oněch dvanáct astrologických znamení. A mnozí již tuší, že nikoliv. Čínské nebe a jeho souhvězdí jsou dost odlišné od toho nebe, které známe my. Stejné hvězdy tam tvoří úplně jiné obrazce. Na čínském nebi tak najdeme hlavně odraz našeho pozemského uspořádání, jsou tam paláce pro nebeské úředníky, tržiště i věci denní potřeby a v mnohém jsou vlastně odrazem jejich, tedy staré čínské společnosti. Pardon, ona čínská společnost je odrazem nebeského principu a řádu. Vždyť čínský císař byl syn nebes, který vládl z Dračího trůnu v Dračím paláci. 

Kam dál ? Třeba sem kde se dozvíte víc o harmonických dvojicích zvířecích regentů a co znamenají ZDE

Žádné komentáře:

Okomentovat