úterý 28. června 2022

Červenec 2022 – měsíc Ohnivé Kozy

Ve čtvrtek 7. července 2022 v hodině Tygra převezme svou vládu znamení Ding Wei, které nazýváme Ohnivou Kozou. Vystřídá tak kardinální znamení Koně (Wu), které vládlo měsíci červnu, a tím nastane třetí a tedy poslední letní měsíc. S příchodem srpna, kterému vládne znamení Opice (Shen), tak přijde v přirozeném cyklu ročních dob podzim. Letní slunovrat jako vrchol léta už máme za sebou, a přestože se dny začínají krátit a noci prodlužovat, není to zatím tak znát, protože teplo léta se ještě projeví horkem letních nocí. Však nás také podle Tong Shu čekají dvě období, a to Malá a Velká vedra. Příroda je neúprosná a pohyb Nebe (planet) se nezastaví. Životadárná síla Qi (čchi) dozrává a půjde do proměny. Letní energie Ohně se promění v tomto měsíci na Zemskou a vy se spolu se mnou můžete podívat na to, co nás v tomto období čeká.

Měsíc červenec již tradičně patří pod vládu znamení Wei, jehož regentem je koza. Občas najdeme v popise ovci a sporadicky kozorohy. To na celé věci nic nemění, protože jde stále o znamení Wei. Pokud ale máme uvažovat o symbolickém významu tohoto znamení, pak jsou povahové rysy kozy rozhodně blíž smyslu znamení Wei, než je tomu u ovce. Znamení Wei, jak už asi mnozí moji čtenáři vědí, však v prapůvodu není ani o koze, ani o voze, natož o ovci. Je to znamení s významem „Ještě ne“, ve kterém nacházíme vztah k času. K času, kdy je sklizeň již před námi, ale ještě nepřišel její správný čas. Označuje tedy období čekání na moment, kdy se podmínky změní, jde tedy o čas, kdy je něco už takříkajíc na spadnutí. Tím tedy znamení Wei označuje také v širším slova smyslu šanci na změnu (proměnu) nebo nový počátek.

Symbolika znaku Wei pak v sobě odráží kořeny a větve stromu obtěžkaného ovocem. Představuje tedy sílu nebes přicházející na zemi. O lidech pod vládou znamení Wei (Kozy) mluvíme pak jako o rozmarných umělcích. Je jim blízký kulturní život, tvořivost a kreativní styl vyjadřování. Nejspíš nás tedy v této souvislosti nepřekvapí, že v tomto znamení také působí umělecká Hvězda Elegantní pečeť.

Koza (Wei) je svým způsobem umanuté tvrdohlavé zvíře, které si rádo dělá věci po svém. Kdo máte doma malou Kozu (dítě narozené v roce 2015 nebo 2003), dáte mi asi za pravdu. V opozici k němu pak stojí jiné rohaté zvíře čínského horoskopu, kterým je systematický Buvol (Chou). Pro Buvoly je období Kozy (Wei) povětšinou nepříznivé, protože jim přináší kolizní energie, a záleží na kontextu každého horoskopu, jak se ona kolize projeví. Pozor by si na tento měsíc měli dát tedy všichni narození v letech Buvola (např 1973, 1985, 1997 atd.), a pak ti, kteří se narodili během ledna (měsíc Buvola). Tento měsíc však může být pro Buvoly o něco víc problematický, protože vládce roku Tygr (císař) má s vládcem měsíce Kozou (ministrem) uzavřené tajné přátelství, a tak proti znamení Buvola stojí spojené síly.

Využijte volnější letní měsíce ke studiu astrologie. 
objednejte si 
Domácí videokurz čínské astrologie - BaZi I. 
a studujte si doma v klidu vlastním tempem.

Kurz se slevou 10% objednejte do 15. července 2022 
a začněte studium kdy si určíte. (více o obsahu kurzu ZDE)

Ten, kdo naopak může z tohoto měsíce profitovat, jsou znamení Zajíce, Kance a Koně, protože k nim se má Koza příznivě. Jsou to přátelé, kteří se podporují. Ten, kdo by se kromě Buvola měl mít ještě na pozoru, je znamení Psa a Krysy. Z této dvojice je na tom nejspíš hůř Pes (Xu). Pro Psy je období Kozy problematickým obdobím, kdy jim hrozí, že pro pesimistický pohled na svou aktuální situaci mohou zvolit nevhodná řešení, která je mohou připravit o peníze, přátele i přivodit zdravotní komplikace. Mohou být náchylní k šikaně, to když se do toho přimíchá Buvol. Zda budou šikanováni, nebo naopak budou někoho šikanovat, záleží na kontextu a aktuálním horoskopu. Sklony k problematickému chování však mohou přijít pod vlivem horoskopických konstelací a je dobré být na ně připraveni, dívat se na věci z odstupu a vědět, že tento stav je jen dočasný.

Pro Krysy je zde nebezpečí ztrát přicházející prostřednictvím jiných lidí. Tedy skutky a rozhodnutí jiných mohou Krysy poškodit. Například domluvený obchod se neuskuteční, protože jednání třetí strany to znemožní. Kamarád pojede vaším autem a někdo jiný ho nabourá atd.

S ostatními znameními už Koza nemá žádné vyhraněné vztahy, a tak zaleží na vašem osobním horoskopu, jaké vlivy v něm budete mít. Nezapomínejte také, že ve vašem horoskopu je víc než jen roční znamení a případné pozitivní nebo negativní vlivy se tedy mohou ukrývat uvnitř struktury a nemusí být na první pohled patrné. O to nepříjemnější pak bude, pokud se projeví. Například znamení horoskopu, které máte ve svém dni narození, symbolizuje vaše partnerské vztahové vzorce. Pro lidi narozené ve dni Koně to může být tedy měsíc příznivý na seznámení, kdežto pro člověka narozeného ve dni Buvola bude představovat partnerské krize.

Letošní Koza je Koza Ohnivá (Ding Wei). Známe také Kozu Dřevěnou (Yi Wei), Zemskou (Ji Wei), Kovovou a Vodní a každá z nich se projeví jiným způsobem. Koza, z podstaty Zemské znamení, se pro tento měsíc zahalila do Ohnivého pláště. Svou vládu bude provádět Ohnivou silou. Mluvíme zde o Elementu (5 prvků), nikoliv o živlu, jak jej chápe evropská mystika. Ohnivá Koza nás odkazuje k hexagramu Shang Feng Gu který nás varuje před skrytým nepřítelem. Mluví o znovunastolení pořádku, o nápravě špatného, avšak bez rozvlnění a změn ve stávajícím proudu. Mluví o následování proudu (rodové linie), ale přehodnocení zanechaného dědictví a odložení toho, co není užitečné a správné. Dostáváme tím prostor ke zformování se během pokračování procesu.

Vládnoucí Hvězda tohoto období je bílá_6, která je spojena s Gua Qien (Nebesa). To nám přináší dost problematické energie na východě a tedy můžeme očekávat silné větry ve východní části Evropy i ČR. Vyšší riziko požárů na SZ spojené nejspíš i s blesky a nepříznivou povětrnostní situací. Východ postižený válečným konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou nejspíš zesílí, protože metafyzické aspekty paláce ZHEN nejsou moc dobré.

Tak jako je v ročním cyklu znamení Wei spojeno s dobou po letním slunovratu, je v denním cyklu toto znamení spojeno s dobou po poledni. Jak v malém, tak ve velkém. Jak nahoře, tak dole. Proto v denním cyklu vládne Koza době od 13. do 15. hodiny. Z pohledu cyklu orgánových hodin je to doba, kdy je aktivní dráha tenkého střeva. Tenké střevo má podle TCM na starost oddělovat ze stravy čisté od kalného, a tím se podílí na vylučování, které spolu s přeměnou v zažívání řídí a usměrňuje. Když tedy přijde doba Wei (Koza), je to čas trávení a zažívání. Dnes se již i podle některých odborných lékařských studií potvrzuje spojitost imunity a trávení a zažívání. Staří Číňané využívali čtyři měsíce v roce k posílení imunity. Byly to měsíce Buvola, Draka, Kozy a Psa. V měsíci Kozy se pro posílení imunity doporučuje stimulovat osmý bod na dráze tenkého střeva. Tomuto bodu se říká Malé moře (Xiao Hai) a jeho stimulace, nejlépe moxováním, posiluje imunitní systém každého člověka. Pokud to budete dělat v době mezi 13. – 15. hodinou (14. – 16. hodinou SELČ), umocníte tím pozitivní vliv moxování nebo jen pouhé stimulace tohoto bodu na svůj imunitní systém.


Pokud tedy nepatříte k těm, kteří mají s Kozou kolizní vztahy, nebo vůči komu se Koza staví nepřátelsky, máte při zachování přiměřenosti a obezřetnosti šanci na prožití klidných týdnů během období letních prázdnin. Přeji všem čtenářům hezké dny a u předpovědi na měsíc srpen, který bude pod vládou Zemské Opice, na shledanou.Využijte volnější letní měsíce ke studiu astrologie. 
objednejte si 
Domácí videokurz čínské astrologie - BaZi I. 
a studujte si doma v klidu vlastním tempem.
Kurz se slevou 10% objednejte do 4. července 2022 a začněte studium kdy si určíte. (více o obsahu kurzu ZDE)

Žádné komentáře:

Okomentovat