úterý 2. srpna 2022

Srpen 2022 je měsíc Zemské Opice (Wu Shen)

Každoročně se počátkem srpna ujme své vlády znamení Shen, jehož regentem je Opice. Tento rok jde o Zemskou Opici. Její vláda přijde 7. srpna v hodině Kozy (13.–15. hod.), kdy začíná také 13. roční období (24 JieQi), které se jmenuje LiQiu – „Začátek podzimu“. Vrcholit pak toto období bude 23. srpna 2022 v hodině Tygra (3.–5. hod.). V ten moment začíná totiž 14. období z 24 JieQi se jménem Chu Shu, se kterým přichází „Konec tepla“. Konec vlády Zemské opice pak přijde s 15. obdobím z 24 JieQi, které se jmenuje BaiLu – „Bílá rosa“, a to 7. září v hodině Fénixe (17.–19. hod.). Tolik tedy co do termínů a trvání vlády Zemské Opice v tomto roce. Jde totiž o kolizní měsíc tohoto roku, a tak je dobré vědět, kdy začíná a kdy končí.

To, že jde o kolizní měsíc, je dáno vztahem mezi znameními Tygra (Yin) a Opice (Shen). Každý rok má jeden kolizní měsíc. Minulý rok Buvola měl kolizní měsíc Kozy (červenec). Příští rok Zajíce bude mít kolizní měsíc Fénixe (září). To, že je daný měsíc kolizní, znamená, že jeho energie jsou obecně problematické a pro činnosti spojené s prosperitou, růstem a úspěchem nejsou moc příznivé. Není tedy ani moc příznivé v tomto období zakládat firmy, otevírat nové provozovny, kupovat nebo prodávat nemovitosti, pořádat svatby. O to víc to platí pro tento měsíc, protože se prolíná se sedmým lunárním měsícem duchů (více o něm zde).

Znamení Shen je devátým znamením čínského zvěrokruhu a prvním znamením podzimu, který je spojen se sklizní a uzavíráním nebo ukončováním cyklu roku. Regentem znamení Shen je Opice, a proto nás nepřekvapí, že je toto znamení spojeno mimo jiné s rozumovou bystrostí. Patří do skupiny jangových znamení, tedy těch s mužským principem. V obecné rovině představuje sílu energie vyvěrající z centra a ovlivňující vše, co je v jeho okolí. Někteří pak o tomto znamení mluví jako o „veselém neposedovi“, což není úplně od věci. V jistém slova smyslu má také co do činění se spiritualitou a duchy. Jeho protikladem je pak majestátní Tygr, vyžadující respekt, úctu a zdvořilost. To proto je s veselým neposedou v kolizi.

Opice (Shen) patří do nebeské trojice s Krysou (Zi) a Drakem (Chen), kteří spolu tvoří skupinu soutěživých znamení. To znamená, že jak Krysa, tak Drak budou mít od Opice v tomto měsíci podporu a mohou se s ohledem na individuální horoskop odvážit riskovat. Krysa je navíc v této konstelaci spojena s prosperitou a dny Krysy jsou tedy dny, kdy se ona prosperita projevuje.

ZDE NAJDEŠ ROZŠÍŘENOU VIDEO VERZI

Dalším zajímavým spojením je harmonická dvojce mezi Hadem (Si) a Opicí. Ta primárně prospěje Hadům narozeným v listopadu, prosinci a lednu. Pro ostatní, a zvláště pro ty letní, to pak může být naopak čas nenaplněných očekávání. Výjimku mohou tvořit Vodní Hadi (1953) narození v létě. Ostatní nejspíš budou prožívat zklamání a zakusí nevděk, pokud k tomu dají příležitost. Pro Kance (Hai) je tento měsíc potenciálním rizikem ke škodám způsobeným třetí osobou. Buďte tedy opatrní, komu a co svěřujete.

K výše řečenému je dobré doplnit, že pro lidi narozené v roce Fénixe, je tento měsíc otevřenou branou pro nemoci, a není tedy dobré toto podcenit při projevech nějakých obtíží ve vašem zdravotním stavu. Pokud jsem již téma zdraví otevřel, jen tedy doplním, že znamení Opice je přidruženo k akupunkturní dráze močového měchýře. Ta má celkem 67 bodů a vede od prstů na nohách, přes nohy, záda a hlavu, až na obličej. Díky svému rozsahu se často využívá v akupunktuře a leží na ní, a to hlavně na zádech, mnoho prospěšných bodů.

Pro znamení Tygra, Koně a Psa je tento měsíc také měsícem změn, a podle toho, kde v horoskopu máte některé z těchto znamení, tam je možné onu změnu očekávat. Například lidé narození v roce Psa mohou očekávat změny ve svém veřejném životě, zatímco ti narození v říjnu v oblasti svého společenského života. Zde je důležitý individuální horoskop každého z vás. Ke každému ze znamení totiž najdeme v konstelacích více vlivů a váš horoskop je pak tedy daleko rozmanitější, než jen černobílé rozdělení na dobré a špatné.

Zemský element u vládce tohoto měsíce je také důležitý. Odkazuje nás přímo na hmotu, a tedy majetek. Podle druhu vašeho Denního vládce je pak možné dohledat, jak si finanční oblast ve vašem životě bude odvíjet. Je ale dobré vědět, že pro Zajíce, Kance a Kozu je tento měsíc spojen s vyšší mírou rizika ztráty financí a při vašem rozhodování je dobré toto vzít v potaz. Kozy mohou najít pomoc u rádců mužského pohlaví a Hadi naopak u žen.


Hexagram měsíce je Feng Shui Huan, který říká, že se setkáme s překážkami uprostřed cesty. Věci se nejspíš začnou rozpadat, rozdrobí se a dojde k rozpadu celku. Tohle je příznačné varování hlavně pro Draky obecně, Hady–muže a Koně–ženy, kde i astrologický rozbor nese energie tohoto druhu, které jsou tímto zesíleny.
V neposlední řadě je dobré vzpomenout Letící Hvězdu tohoto období, která je shodná s Letící Hvězdou tohoto roku. Je jí obávaná zemská žlutá pětka. Neblaze proslulá Hvězda kalamity, které vnáší do paláce KUN (Země) zesílenou kombinaci 5-2-2 a v centrálním paláci 8-5-5. Podobné kombinace se vyskytly u některých zemětřesení, tedy je nasnadě očekávat kalamity v oblasti zemského elementu, které se mohou projevit v kolizních dnech tohoto období, popřípadě ve dnech Koně (Wu).

Pokud to shrnu a podtrhnu, nacházíme v tomto období jak pozitiva, tak negativa, která nejspíš v tomto měsíci převažují, ale horoskop není danost, ale zobrazuje nám potenciál, který potřebuje ke svému naplnění prostor. Proto můžeme s mnohými pracovat, a i zdánlivě neřešitelnou konstelaci změnit k lepšímu. Klíčem je znalost, dovednost a trpělivost. Znalosti a dovednosti můžete získat ve škole čínské astrologie a trpělivosti vás naučí sám život. Pokud tedy chcete vědět víc, přihlaste se na domácí kurz čínské astrologie, nebo si nechte zpracovat svůj horoskop.

Žádné komentáře:

Okomentovat