středa 1. března 2023

Březen 2023 je měsíc Zajíce

Již každoročně je měsíc březen spojen v čínské astrologii se Zajícem, který je zvířecím regentem pro znamení Mao. Letošní znamení Zajíce má přídomek Dřevěný. Březen roku 2023 tak bude měsícem Dřevěného Zajíce (Yi Mao). S příchodem období Zajíce nastává v přírodním cyklu čas jarní rovnodennosti (20. 3. 2023), který v západní kultuře považujeme za počátek jara, nicméně podle přirozeného cyklu přírody je jaro již na vrcholu a bude se chystat k přechodovému období, po kterém přijde léto (květen). Zemská Qi v tomto období zraje, aby se mohla v dalším období rozpínat.

Zajíc je vládcem tohoto roku a vládnout bude i tomuto měsíci, což s sebou nese silnou energii prvku Dřeva. Ročním vládcem je Vodní Zajíc (Gui Mao) a vládcem měsíce Dřevěný Zajíc (Yi Mao). Dřevo se nám tak již druhý měsíc po sobě násobí a zesiluje, což s sebou nese projevy s tímto elementem, nebo chcete-li prvkem spojené. Jedná se o dynamické, proměnlivé energie odrážející rozmanitost a různorodost obrácenou směrem do okolního prostředí. Kreativita, tvůrčí nepořádek, unáhlenost, rozhodnost přecházející v netrpělivost až vztek. Růst a rozvoj jsou výraznými atributy této proměnné energie, která v lidském těle sídlí v játrech.

Březen patří tlustému střevu

Játra a jejich proměněná činnost tak mohou doprovázet tyto dny a týdny. Slabá játra budou posílena, tam, kde je toho však již plno ze základu, povede přepětí k negaci ve smyslu „všeho moc škodí“. To proto není toto období vhodné na jakékoliv šťourání se do systému jater. Ta tzv. detoxikace měla probíhat v chladnějším období roku (prosinec, leden), kdy byl čas akupunkturní dráhy jater a žlučníku. V tyto dny je potřeba soustředit se na vylučování. V únoru to byly plíce a jejich odhlenění, v v březnu tlusté střevo a správné vyprazdňování. Je prospěšné chodit ve volném oblečení a stále se chránit před prochladnutím od nohou a prostřednictvím týlu, kudy vstupují jarní nemoci nejraději. Je prospěšné proklepávat akupunkturní dráhy na rukou, a tím vitalizovat energie plic a tlustého střeva.

Zesílení obecného vzorce

Pro silnou energii Dřeva se mohou lidé Kovu cítit unavení a vyčerpaní. Ti, kteří se narodili pod vládou znamení Fénixe (You), budou prožívat nejspíš velmi problémové období roku. Problematické vztahy se Zajícem má také Kůň a Krysa. Krysy mohou být vystaveny nevhodným poznámkám a jednání, které postrádá slušnost a lidský přístup, kdežto Koně se mohou potýkat s problematickým chováním, kde dojde ke ztrátě důvěry a objeví se podlost.

Kanec, Koza a Pes naopak mohou z tohoto období profitovat. Oni patří k těm, kteří mohou využít potenciál tohoto období naplno, stejně jako ti narození pod vládou Ohně. Individuální nastavení horoskopu je určující a zde vypisuji jen obecné vztahové vzorce. Svým způsobem totiž měsíc Zajíce v roce Zajíce jen zesílí ony základní obecné vzorce, které jste si mohli pročítat při ročním rozboru. Takže je-li obecně tento rok pro vás dobrý, pak tento měsíc tuto pozitivní stránku jen umocní – a naopak.

Jing Zhi a Chun Fen

Tolik tedy ze základních vzorců pro začátečníky a veřejnost. Pokročilí jistě ocení doplnění dalších informací a konstelací pro měsíc Zajíce. Tím prvním je rozdělení měsíce na dvě období: první Jing Zhi (Probuzení hmyzu/červů) a druhé Chun Fen (Jarní rovnodennost). K předělu těchto období dojde před vrcholem jara. Dnem rozdělení je 19. 3. 2023, což je den Ohnivé Krysy (Bing Zi). Po celou dobu jsou Tři zabijáci usazeni na západě. Hvězda Loupeže se pojí se Shen (Opice), Hvězda Kalamity s You (Fénixem) je navíc umocněna kolizním postavením roku a měsíce, což je opravdu problematický směr a palác. A Hvězda Překážek se navázala na znamení Xu (Psa).

Po celou dobu je Hvězda Měsíční ctnosti spojena se dny Jia, Hvězda Benevolence se dny Ding a Hvězda Nebeská ctnost se dny Wu. Hvězda „Majetku MSS“ se pojí se dny Kance (Hai) a Krysy (Zi). Pokud jich chcete plně využít, musíte dobře vybírat.

Hexagramem je pak „Di Ze Lin“ (19) a Hvězda XKFS Rudá sedmička. To je asi ten nejpodstatnější výčet pro dané období.

Dobré je ještě zmínit, že sobota 11. 3. 2023 je příhodným dnem pro rituální očistu.

Žádné komentáře:

Okomentovat