úterý 23. srpna 2016

Znáte praktický význam BaZi?

BaZi, tedy tradiční čínská astrologie 4 pilířů osudu má mnohé uplatnění. V místech, odkud k nám přichází, ji běžně využívají jak velké, i nadnárodní, obchodní společnosti, tak také obyčejní lidé pro svoji vlastní potřebu. Pojďte nahlédnout pod pokličku 4 pilířů osudu a třeba se i vy rozhodnete pro jejich studium na naší škole čínské astrologie při Akademii Černé želvy.
V mnoha Asijských zemích jako jsou Hongkong, Korea, Japonsko, Singapur, Taiwan nebo třeba Malajsie není nic divného, pokud je přizván a zapojen do důležitých rozhodovacích procesů ve firmách také odborník na učení BaZi (tradiční čínská astrologie). Top management, špičkový magnáti a manažeři, šéfové bank i obchodních trastů využívají jejich služby v mnoha oblastech. Mezi ty nejčastější patří rady v personální oblasti nebo v oblasti marketingu, ale BaZi konzultanti jsou žádáni o radu také u dalších strategických rozhodnutí, kde je potřeba vzít v potaz aspekt správného načasování. 
U nás, kde bereme astrologii za pavědu a moderní věda je pro nás Mekkou, se díváme na využívání tisíciletých dovedností přinejmenším skepticky, ale velmi často spíš skrz prsty jako na praktiky středověku. Jen si vzpomeňte na případ jedné snaživé personalistky u České pošty, která po uchazeči chtěla úplné datum narození. Přitom lidé pracující na klíčových pozicích jsou pro společnost jejím největším pokladem, a jejich výběru věnuje nebo měla věnovat každá společnost asi tu největší pozornost. Podrobuje je mnoha testům osobnosti, psychologickým a zdravotním testům, testům z cizích jazyků a podobně. BaZi je jeden z dosud nevyužívaných nástrojů se kterým se dá velmi dobře pracovat při posouzení schopností a dovedností člověka a to nejen s ohledem na aktuální okamžik, ale také co se týče potenciálu a výhledu do budoucnosti. Dobré posouzení BaZi nám dá odpověď na to, jaké jsou silné a slabé stránky člověka, včetně jako potenciálů a vzorců chování. Tedy umí nám odhalit i to, čeho si uchazeč o místo nemusí nebo nechce být vědom. 
BaZi je také neocenitelným pomocníkem při výběru vhodného období, okamžiku, zkrátka vhodného termínu pro otevření obchodu, pobočky, provozovny, pro začátek reklamní kampaně nebo pro cokoliv co v rámci úspěšného podnikání považujeme za důležité. Proč je tomu tak? Každý den, měsíc, rok či období roku má svůj vlastní vzorec energií. Vzorec, nebo řekněme matrice nebeské čchi (čas) má vliv na pozemské události. Být ve správný čas na správném místě. O to tu běží. Najít vhodný čas pro příslušnou aktivitu, je podobné tomu, když zemědělec sklízí nebo naopak zaseje v ten správný čas. Sami budete mít tu zkušenost, že jsou v našich životech dny, kdy vše běží jako po másle, a naopak dny, kdy se můžete samou snahou přetrhnout, ale je to jako byste pádlovali stále proti proudu a námaha vydaná na příslušnou aktivitu neodpovídá výsledku.
To je také důvodem proč úspěšný konzultant Feng Shui, musí být dobrým znalcem BaZi. Dnes mnoho z těch, kteří poskytují své služby v oblasti Feng Shui nejsou obeznámeni s technikou BaZi a s uměním výběru příhodného termínu, a tak jejich služby nejsou úplné a kvalitní. Jde o to,tedy že Feng Shui bychom mohli chápat jako určitý druh léčby v lidském životě. Pokud ale chci léčit, musím nejdříve provést vyšetření, které mi poví, jakými neduhy pacient trpí. A právě tady je BaZi tou diagnostickou metodou, pro jeho přesah do Feng Shui a pro jeho kompatibilitu se základními stavebními kameny Feng Shui. BaZi nám tedy odhaluje, jaké elementy ovlivňují u člověka základní faktory jeho života, ať už jde o finance, kariéru, vztahy, rodinu. A teprve na tomto základě můžeme navrhnout individuální léčbu a to jak v čase, tak v prostoru. Bez tohoto základního rozvržení a poznání, mají jakékoliv nápravné techniky Feng Shui jen pramalý význam a podobají se střelbě naslepo.

Žádné komentáře:

Okomentovat