středa 21. srpna 2019

Pět prvků v čínské astrologii

5 prvků je sice vžitý, ale nesprávný termín pro zásadní čínskou metafyzickou teorii, která má neskutečné množství praktického použití. Wu Sing jak se tento filozofický koncept jmenuje by se totiž správněji přeložil jako pět proměn. 

Slovo prvky v nás totiž silně evokuje v evropských filozofiích přítomný koncept 4 živlů, nebo elementů, které zformuloval předsokratovský filozof Empedoklés z Akragantu. Na něj navázal Platón, Hérakleitos, Aristoteles i Hippokrat se svým konceptem 4 tělních tekutin a tedy 4 temperamentů. Koncept Wu Sing je však jak už správný překlad napovídá o něčem trochu jiném. 5 proměnných fází je jistým způsobem cyklicky se proměňující koloběh. Proměnné elementy nejsou tak statické a mají díky tomu trochu komplikovanější vztahy a vazby mezi sebou, než se na první pohled může zdát.

Pět jednotlivých proměnných fází má jména Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda a záměrně je píšu s velkým písmenem, abych je tak odlišil od živlů, protože platí, že oheň jako živel přiřazujeme k proměnné fázi Oheň, která však znamená i stovky dalších věcí a stavů. V podobném smyslu, jako že každá Škodovka je auto, ale ne každé auto je Škodovka. Pět prvků je klíčem k tradiční čínské astrologii i k tradiční čínské medicíně, nebo k tradičnímu Feng Shui. Dobrá znalost a pochopení tohoto konceptu a schopnost jeho aplikace vytvoří z osmi znaků ze kterých je sestaven čínský horoskop 4 pilířů barevný příběh a ukáže vám plán, podle kterého fungujete. Pět proměn je tím nejdůležitějším, co v rámci tradiční čínské astrologie musíme pochopit.


Jednotlivé proměnné fáze mají své pořadí a nelze je mezi sebou libovolně prohazovat, protože jeden ze základních principů klade jednu fázi za druhou, aby se tak stvořil princip, kterému někteří říkají princip dítěte a rodiče, nebo také princip rození.

1. Princip rození


Tento typ vztahu vychází z cyklického postavení proměnných fází (dále jen PF). Z tzv. Nebeského principu, kdy jsou elementy v kruhu a v přesně daném pořadí jdou jeden za druhým. Dřevo – Oheň – Země – Kov – Voda a zase Dřevo. Tento koloběh odkazujeme k Nebesům a časovým cyklům, které se podílejí na životě a smrti, na zrodu, vývoji a uvadání, a to ať jde o život člověka, společnosti, nebo třeba jablka.


2. Princip kontroly a ovládání


Tento typ vztahu vychází také z cyklického postavení PF, ale hovoří o kontrole a ovládání. Voda ovládá Oheň, Oheň ovládá Kov, Kov ovládá Dřevo, Dřevo Ovládá Zemi a PF Země ovládá zase Vodu. Tento princip je druhým z 5 pravidel pro vztahy mezi proměnnými fázemi a nám tyto dvě pro začátek stačí. Jak první princip rození, tak druhý princip kontroly a ovládání jsou základními principy pro pochopení toho jak 5 prvků (proměnných fází) pracuje mezi sebou.

Vše v horoskopech je podřízeno a odvozeno z těchto vztahů i když to na první pohled nemusí vypadat. Ale věřte mi. Vše je jen o Jinu a Jangu a potažmo o Pěti proměnných fázích. Tak jednoduché to v podstatě je. I pro to se pět proměnných fází dělí na jinové a jangové prvky. Tedy, Dřevo jako prvek, nebo element, nebo správně proměnná fáze má svou jinovu a jangovou formu. Jinová forma je Yi (čteme i) a jangová forma Dřeva se jmenuje Jia (čti Ťia). Tedy v horoskopech i ve Feng shui používáme 5 proměnných fází (prvků) v podobě tzv. deseti Nebeských kmenů.

Možná se to zdá složité, ale není tomu tak. Pro ty, kteří mají zájem naučit se víc mám připravení kurzy tradiční čínské astrologie a na ně se podívejte ZDE KLIKNI.

Žádné komentáře:

Okomentovat