úterý 20. srpna 2019

Základní kurz čínské astrologie PRAHA

ANOTACE:

Lidé a jejich osud jsou předmětem odvěkého zkoumání, které je vedeno snahou o jeho pochopení. Pokud i vás zajímají lidské příběhy a rádi byste porozuměli tomu, co označujeme jako osud, a tomu, jak je náš život ovlivňován, pak je tento kurz určený přímo pro vás. 

Základní kurz tradiční čínské astrologie 4 pilířů (BaZi) je určen všem, které zajímá tajemství čínské metafyziky. Všem, kteří mají k čínské astrologii blízko a rádi by pronikli do jejích tajů a porozuměli tomu, proč se lidé chovají a jednají tak, jak vidíme. 

Tento kurz je užitečný také pro ty, které zajímá Feng Shui, protože znalost BaZi je pro praktikování Feng Shui nezbytná. Naučíte se hlouběji porozumět charakteru a vztahům mezi 5 proměnnými (elementy) a jednotlivým oblastem lidského života, které pak v prostoru můžete ovlivňovat. 

Tento kurz je také prospěšný pro všechny, kteří se jakkoliv věnují lidskému zdraví z pohledu tradiční čínské medicíny, různým praktikům alternativní medicíny a terapeutům, protože vás naučí porozumět vztahu v poměru kvality a síly jednotlivých elementů u konkrétní osoby, což je skvělým doplněním pro diagnostiku a předpovídání toho, jaké nemoci a kdy se mohou projevit.

PROPOZICE:


Celý kurz tohoto rozsahu je ojedinělý. Je rozdělen do tří bloků, během kterých probereme základní stavební kameny tradiční čínské astrologie 4 pilířů (BaZi) a zaměříme se na porozumění astrologické symboliky. Naučíme se sestavit horoskop a porozumět jeho různým vrstvám. Pro všechny, kterým pak tradiční čínská astrologie učaruje, jsou připraveny další dva stupně studia, které prohloubí a rozšíří znalosti získané v tomto kurzu.

I. blok - Úvod do problematiky a Nebeské Stonky (ELEMENTY)

První blok se věnuje celkovému úvodu do problematiky čínské astrologie, konstrukci a základní metodice sestavení horoskopu, tedy probereme, jak se horoskop vytvoří. Povíme si o jeho jednotlivých vrstvách a pilířích. Probereme základní teorie, z nichž budeme vycházet při čtení horoskopu. Probereme všech 10 Denních vládců a 5 faktorů osudu a na příkladech se budeme učit pochopit kvalitu a kvantitu jednotlivých elementů a jejich význam v horoskopu. 

II. blok - Pozemské Větve (ZVÍŘATA) 

Druhý blok plynule naváže významem a vztahy mezi 12 zvířaty čínské astrologie. Probereme šest základních vztahů, kterými jsou kolize, destrukce, trestání a podobně. Probereme harmonické i transformační kombinace znamení a to, co vnáší do našich životů. Naučíme se určit tři základní síly v horoskopu v metodice Herec / Scénář / Role.

III. blok - Úvod do TONG SHU - výběr vhodného data

Ve třetím bloku se zaměříme na umění výběru vhodného období a konkrétního data pro různé typy událostí. Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak vybrat šťastné datum svatby, datum pro podpis smlouvy, příznivý den pro operaci apod. V kurzu je více jak 10 rozdílných případových studií. Seznámíme se s konstrukcí kalendáře TONG SHU a sekvencemi 12 Denních úředníků. Naučíme se také několik nápomocných Hvězd (Shen Sha).