sobota 4. dubna 2020

Duben 2020 - čas Kovového Draka

Měsícem duben končí jarní období, počítáno podle přirozeného cyklu ročních dob. Máme za sebou sílu jarní rovnodennosti a energie jara se pomalu ukládá do země, aby se proměnila na energii léta. Své vlády se tak ujímá Drak, který bývá v čínské astrologii označován za „dramatického vizionáře“. Symbolické znamení Draka je spojeno s časem přerodu jedné roční doby do druhé.

Drak se své vlády ujímá 12. den třetího lunárního měsíce, tedy 4. dubna před polednem v hodině Koně (Wu), a svoji vládu pak předá Hadovi lehce po půlnoci 5. května v hodině Buvola (Chou). Tolik tedy nezbytné technické specifikace, které by nám měly ozřejmit začátek a konec vlády období Draka. 

Drak jako mýtické zvíře je bytostně spojeno s legendami prastaré Číny (Říše středu). Nepřekvapí nás tedy, že je součástí čínského zvěrokruhu. Vždyť od něj, jakožto od bájného tvora, odvozují Číňané národnosti Han svůj původ. Legendární vládce dávnověku FuSi byl údajně napůl Drak a napůl člověk, podobně jako jeho sestra NuWa. Čínsky se mýtické zvíře Drak řekne Lung, ale jako časové období ho označujeme Chen (čen). To by nám mělo napovědět, že se v astrologii jedná jen o symbolické vyjádření určitého charakteru, nikoliv přímo o spojení s touto mýtickou bytostí. Nicméně Drak je nejvýraznější symbol staré Číny. 

Císař byl označován za syna Nebes, tedy za Dračího syna. Nosil dračí roucho s vyobrazeným drakem, který měl pět drápů. Nikdo v celé říši pak tento symbol nesměl, pod trestem smrti, používat. Při audienci v dračím sále seděl na dračím trůně. Není bez zajímavosti, že čínský drak je velmi odlišný od draka, jak jej chápe evropská kultura. V západním světě je drak spojen s elementem Ohně a představuje ztělesněné zlo. Svatý Jiří ho poráží v souboji, v pohádkách drak pustoší zemi a žere princezny. Mívá jednu, ale i tři či až devět hlav. Tradiční čínský drak je spojen s živlem Vody. Jeho palác je na dně moří nebo hlubokých jezer. Žije v oblacích, kde se při oddávání se milostnému plození tvoří oblaka a mlha a přináší tím zemi blahodárný déšť. V jazykovém jinotaji staré Číny pak výraz mlha a déšť znamenal synonymum pro pohlavní styk. 

V čínské astrologii je Drak (Chen) spojen s elementem Země. Spolu s Kozou (Wei), Psem (Xu) a Buvolem (Chou) představují konce jednotlivých ročních dob a nesou v sobě uměleckou hvězdu. Ze všech znamení čínského zvěrokruhu si Drak nejméně rozumí se znamením Psa (Xu). Tito dva jsou branami do jiných světů. Ve starých textech se o nich mluví jako o démonech a andělech. Pokud dojde k nějakým katastrofám v tyto hodiny, bývají dost často přítomny i velké ztráty na životech lidí. 

Znak Chen (Drak) ve starém stylu písma
Mohli bychom tedy právem usuzovat, že pro Psy (Xu), a tedy pro lidi narozené pod vlivem tohoto znamení, nebude duben roku 2020 příznivý měsíc. Pokud máte Psa na denním pilíři, mohou se objevit trable ve vztahu, pokud ho máte jako znamení měsíce, tedy jste narození v měsíci říjnu, mohou se objevit těžkosti v práci. Pokud jste narození v roce Psa, problémy mohou přijít na obecné rovině, při jednání s úřady, nebo na rovině zdraví. 

Pokud je Pes (Xu) v kolizi s Drakem, pak je Krysa (Zi), jakožto vládce tohoto roku, s Drakem doslova zadobře. Spolu s Opicí (Shen) tvoří tato tři znamení Nebeskou trojici. V obecně rovině bychom tedy mohli pokládat tento měsíc za příznivý. Na úrovni dnů budou prosperující vesměs všechny dny Krysy a Opice. A pokud bude přítomen i vodní element, bude se jednat o velmi dobré dny. Mezi ty dobré dny bude patřit ještě 5., 26. a 29. duben. Opatrnosti je třeba 4., 13. a 20. dubna, kdy se jedná o nepříznivé dny. Mezi nepříznivé dny pak bude patřit také poslední den měsíce Draka. Jedná se to ukončení jedné sezóny a energie jara se vytratí. Spolu s tímto přerodem ročních dob se doporučují očistné rituály. Jak pro očistu člověka, tak pro očistu prostoru, kde žijeme a pracujeme. Příhodný čas pro očistu před koncem měsíce Draka je tedy sobota 2. května 2020, den, kterému vévodí Dřevěný Had. Pro očistu je pak nejvhodnější čas mezi 7. – 9. hodinou (hodina Draka), nebo 19. - 21. hodinou (hodina Psa). Očistu by bylo prospěšné provádět vykuřováním, ke kterému by byla vhodná spíš vykuřovadla z dřev a pryskyřic světlejšího lehčího dýmu a vůně. Vhodné bude kadidlo, Palo Santo a podobně. 

Znamení měsíce dubna bude příznivé také pro znamení Fénixe (You), častěji označovaného jako Kohout. Fénix s Drakem tvoří příznivou dvojici, občas označovanou jako dvojici manželskou. Pokud však Drak potká Draka, nevěstí to nic dobrého. Pro Draky je tedy měsíc Draka problematický, ale pro Fénixe příznivý. 


Drak letošního roku je Kovový. Budeme tedy mít měsíc Kovového Draka. Máme také rok Kovové Krysy. Kov, kov, samý kov. Element Kovu představuje schopnost oddělit, roztřídit, posoudit a hodnotit. Kvalitou Kovu je také sucho a orientace na vnitřní procesy. Měsíc Kovového Draka tak může mít opravdu menší podíl srážek, což se slabou zimou nevěstí moc dobrého. Zároveň silná Kovová podstata elementů roku a měsíce může u lidí posilovat kritičnost a separaci, a to třídění nejen lidí, ale všeho v našem životě. Pro Dřevěné a Zemské denní vládce to může být náročná doba. Pro ty Vodní bude nejspíš požehnáním. Pokud je váš denní vládce Ohnivý, bude na vás, co vše si na tomto měsíci vybojujete. Nebude to ale zadarmo… 

Z pohledu tradiční čínské medicíny nám nastává přechodová fáze Země spojená s dráhou žaludku. Dráha žaludku začíná na obličeji a sestupuje po přední straně těla přes břicho, po noze, přes nárt až k prostřednímu prstu pravé i levé nohy. Na této dráze leží kousek pod kolenem bod s číslem 36. Někdy se mu říká bod sta nemocí a v tradiční čínské medicíně je to velmi specifický bod. V tomto měsíci je pro podporu naší imunity velmi prospěšné tento bod stimulovat. Stimulace se provádí mačkáním, nebo také zahříváním. Obecně se jedná o velmi citlivé místo, které se při větším tlaku ozve, často bodavou bolestí. Určitě je prospěšné si najít čas a razantně si proklepávat vnější stranu nohy od kolene ke kotníku, asi tak 1 cm od holenní kosti, a to po celé délce. Použít k tomu můžeme naši ruku sevřenou do pěsti. Proklepávat tuto část nohy můžeme i vsedě. Ideální čas pro tuto činnost je mezi sedmou a devátou hodinou ranní, kdy je tato akupunkturní dráha aktivní. A to na obou nohou. 

Pro ty, kteří trpí na žaludeční vředy, poruchy přijmu potravy a jiné neduhy spojené se žaludkem a jícnem, se bude nejspíš jednat o náročný měsíc, protože se žaludek bude hlásit o slovo a bude vás na svou nedobrou kondici upozorňovat. Není vyloučeno vystupování žaludečního ohně nahoru, takže je možné, že budete trpět na pálení žáhy a pocity na zvracení a říháním.


Psáno pro časopis MEDIUM

Žádné komentáře:

Okomentovat