úterý 26. ledna 2021

Had v roce Buvola 2021

Šestým znamením čínského zodiaku je Si, jehož zvířecím regentem je Had. Zatímco v západní kultuře je díky křesťanskému kultu pokládán Had za neblahé znamení, je v čínském horoskopu symbolika Hada příznivá. Jedná se také o jinové znamení. Jeho podstata je spojena se silou dozrávání a také s obrazem nahromaděné a ukryté síly uvnitř ženského lůna. Lidé se znamením Hada často oplývají charismatem.

Mezi Hadem a Buvolem nejsou nastaveny žádné ze šesti základních vztahů, a tak se jako v případě jiných znamení budeme orientovat hlavně podle aktuálních Hvězdných duchů, kteří pro znamení Hada přicházejí do úvahy. Had jich má v roce Buvola celkem dost, a tak mezi ty nejdůležitější zařadíme hlavně 5 duchů, Tři úrovně, Císařský baldachýn a Zesnulého boha. 

Hvězda Pěti duchů je neblahá a její vliv se projevuje hádkami, spory a soudy, mnohdy také nehodami a návštěvami zlodějů. Způsob, jak se s ní vyrovnat, je upřímnost a skromnost v chování i jednání v každé situaci. Ruku v ruce s Pěti duchy jde Hvězda Zesnulý bůh, která je proměnlivá a její vliv záleží na okolnostech a kontextu každého horoskopu. 

Pokud je pro vás znamení Hada příznivé, což nemusí být i přesto, že ho máte třeba ve svém pilíři roku, pak vám tato Hvězda přinese tzv. oficiální kouzlo. To znamená, že pro tento rok získáte moc a autoritu, díky čemuž můžete zvládnout zásadní věci, obrat k lepšímu na své životní cestě, v práci, v rodině. Skoro by se řeklo všude, kde si budete přát. 

Pokud je ale Had v kolizi, destrukci nebo jinak neblaze ovlivněn ve vašem horoskopu, probouzí tahle Hvězda neblahé vlivy. Lidé pod jejím vlivem ztrácejí tzv. půdu pod nohama, žijí lehkovážně, projevují se malicherností, hádkami a spory. Příznivě se pak projeví Hvězdní duchové Tří úrovní a Císařský baldachýn. Tyto Hvězdy přináší kreativní a umělecký pohled na věci a přístup k situacím. Mohou se plně projevit v uměleckých oborech, ale i ve filozofickém nebo náboženském životě. 

Pokud máte znamení Hada na ročním pilíři a jste tedy narozeni v roce Hada, dejte si pozor na jednání s úřady, na nadřízené a cizí lidi, které neznáte. Pokud jste narozeni v měsíci Hada, tedy cca v květnu, nebezpečí k vám může přijít od známých, z rodiny, nebo od kolegů v práci. Pokud jste narozeni v den Hada, dejte si pozor na své vlastní myšlenkové pochody, protože denní pilíř je o nás a našich partnerech. Hodina Hada, která je od 9. do 11. hodiny, je pak symbolicky spojena s dětmi a podřízenými, ale také s naší vnitřní podstatou a životní cestou. 

Pokud si nejste jisti, zda vůbec, a pokud ano, kde se ve vašem horoskopu nachází znamení Hada, navštivte český kalkulátor 4 pilířů a ten vám ukáže, která znamení čínského zvěrokruhu máte ve svém horoskopu. Odkaz najdete zde. Žádné komentáře:

Okomentovat