neděle 21. srpna 2022

Kolizní dny roku a měsíce

V rámci hledání dobrých a špatných dnů se v čínské astrologii jako první kontrolují tzv. kolizní dny. Známe dny osobní kolize – o nich jsem psal ZDE – a pak obecně kolizní dny roku a měsíce. Pojďme se společně podívat na to, co jsou tyto kolizní dny zač, a jak ovlivňují to, co se nám děje.

V čínské astrologii je kolize typ vztahu mezi znameními, který pokládáme za problematický. Ze všech známých konstelací (trest, poškození atd.) je tato pokládána za nejhorší. Pokud je kolizní den, je jednoznačně doporučeno vyhnout se všem zásadním událostem – od důležitých schůzek a jednání, přes zásadní nákupy (auta, domy, stroje atd.) až k obřadům, jako je třeba svatba. Jde o to, že v takovéto dny v metafyzických systémech, které sledujeme, dochází mezi znameními ke sváru. Energie nejsou prosperující, ale mají destruktivní charakter. Všechny kolize nemají stejnou sílu ani nepůsobí stejně negativně na všechny, ale je lepší v tyto dny osud nepokoušet. Nebesa nám totiž v ten den nebudou nakloněna.

Protože máme v čínském zvěrokruhu 12 zvířat, existuje tedy celkem 6 kolizních dvojic. V kruhovém uspořádání zvěrokruhu jsou tato znamení protilehlá, a nacházejí se tak proti sobě. Jsou tedy vůči sobě v opozici. Většinou jde de facto o kolizi v rámci pěti elementů, kdy například Krysa (Zi) je kardinálem Vody a jejím opozitem je Kůň (Wu), který je kardinálem Ohně. Opozitní znamení se nachází vždy na sedmé pozici. Zajímavým doplněním této konstelace je také to, že pokud bychom se na astrologické vztahy podívali optikou hudební teorie a použili Shi Er Lu (Pythagorejskou hudební stupnici o 12 tónech), bude mezi kolizními znameními hudební disharmonie – více ZDE.Krysa vs. Kůň
Jedná se o kolizi mezi elementem Vody a Ohně. Pod vlivem této kolize se objevuje nespokojenost, svár a hádky a nesoulad mezi stranami.

Buvol vs. Koza
Jedná se o kolizi uvnitř elementu Země. Pod vlivem této kolize se vynořují velké překážky, ustrnutí, nespokojenost se situací a vyčerpanost.

Tygr vs. Opice
Jedná se o kolizi mezi elementem Dřeva a Kovu. Pod jejím vlivem se objevují nesprávné úsudky, nehody, úrazy a násilnosti.

Zajíc vs. Fénix
Jedná se o kolizi mezi elementem Dřeva a Kovu. Pod jejím vlivem se objevuje vyzrazení a zrada a rozchod nebo odloučení v jejich důsledku.

Drak vs. Pes
Jedná se o kolizi uvnitř elementu Země. Tahle kolize se občas nazývá soubojem andělů a démonů a kromě hromadných úmrtí se zde objevuje stres a jeho podíl na zkrácení lidského života.

Had vs. Kanec
Jedná se o kolizi mezi elementem Vody a Ohně. Pod vlivem této kolize dochází často k nedorozumění, problémům v komunikaci a zkreslení pohledu na situace.

Den roční kolize


Den roční kolize je konstelace, při které úředník denního znamení stojí v opozici vůči vládci ročního znamení. Pokud je tedy rok Tygra (2022), budou v tom roce všechny dny, které patří Opici, kolizní. A těch dnů je cca 30, rovnoměrně rozprostřených celým rokem. Den roční kolize je jistě nepříjemný, ale nemá takovou sílu jako den osobní kolize nebo den měsíční kolize. To jsou co do následků horší dny. Proč tomu tak je?

V rozboru osobního horoskopu v čínské astrologii pokládáme za KOLIZI situaci, kdy znamení, která tvoři kolizní dvojici, sedí k tomu všemu vedle sebe, a tedy se tzv. dotýkají. Rok a měsíc, měsíc a den a pak také den a hodina. To je faktická kolize a ta se projevuje i v osobnostní rovině člověka. Pokud ale kolizní znamení mají rozestup, tedy třeba měsíc Koně a hodina Krysy, už to za kolizi nepovažujeme, i když si jejího potenciálu všímáme. A protože roční kolize je konstelace, kdy kolizní znamení nesedí přímo vedle sebe, pokládáme tyto dny sice za nepříznivé, ale ne zas tak fatálně. Je to jako když císařovi (vládci roku) odmlouvá úředník (vládce dne), což je rozhodně lepší, než kdyby odmlouval ministr (vládce měsíce), který je přímým poddaným císaře.


Den měsíční kolize


Den měsíční kolize je pak právě takovou problematickou konstelací, protože zde se kolizní znamení setkávají přímo vedle sebe. Ke dni měsíční kolize dochází, pokud je vládce denního znamení v kolizi s vládcem znamení měsíce. Tedy pokud úředník odmlouvá přímo ministrovi. To je pak zle a už ho nic nechrání, jako je tomu v předešlém případě, kdy může ministr vytvořit určitou bariéru před hněvem císaře. To v případě, že je třeba s rebelujícím denním úředníkem v přátelském vztahu.

V případě měsíční kolize pak už žádná taková bariéra není a konflikt mezi denním vládcem a vládcem měsíce hoří naplno. To se projevuje i tím, že znamení denního správce (jiná sekvence), jenž nám doporučuje, které aktivity jsou pro daný den příznivé a které nepříznivé, pro tento den hlásí destrukci – a údajně se v tyto dny ve staré, císařské Číně vyhlašovaly a vykonávaly tresty. Tyto kolizní dny v měsíci jsou pak dva, k čemuž dojdete prostým matematickým úkonem.


Bez zajímavosti také není, že se každý rok na dva dny sjednotí den roční a měsíční kolize. Dojde k tomu tehdy, když zvíře, které vládne roku, je také vládcem v měsíci. Tedy jako příklad použijme třeba únor roku 2022. Šlo o rok Tygra a zároveň také měsíc Tygra. V tomto příkladu pak ministr i císař táhnou za jeden provaz a dny pod vládou Opice, která je ke znamení Tygra v opozici, jsou kolizními dny roku i měsíce současně. Nejspíš vás také napadlo, že podobně to bude u dnů osobní kolize. I ony se mohou sjednotit se dny měsíční nebo také roční kolize. Pokud se tak stane, násobí se síla kolize a metafyzické dveře, skrz které k nám mohou přijít nepříznivé vlivy, se více otevřou.

Jak se taková kolize promítne do našich životů?


Porozumět tomu, jak se dny roční a měsíční kolize promítají do našich životů, přesahuje rozsah tohoto článku, protože k plnému pochopení je potřeba zaměřit se na 5 prvků a jejich význam v našich životech. Kolize, jak už jsme si řekli, je vlastně kolizí elementů. A elementy máme každý z nás nastavené individuálně, co do velikosti, tak také významu. Pro jednoho může být element Oheň příznivý, pro jiného nepříznivý. Pro jednoho je Oheň osobnostní faktor, pro jiného je to třeba faktor bohatství. Třetím kritériem je pak síla a kvalita onoho elementu. Silný element se bude v životě člověka projevovat jinak než ten slabý.

Pokud bych ale měl nějak zobecnit a zjednodušit to, jaký vliv kolize do našich životů přináší, je možné říct, že se jedná o dny, kdy je na místě obezřetnost a opatrný přístup. Když se náčelníci, králové a jiní v minulosti ptali, zda je dobrý den na lov, válku, svatbu a podobně, nebylo to jen proto, že věřili v moc duchů a bohů. To by je žádali o pomoc a podporu bez ohledu na příhodný okamžik. Ale oni věděli, že svět má svoje cykly. Že má své vzestupy a propady. A také věděli, že pokud chcete uspět, je potřeba dělat věci v ten správný čas. Toto poznání v nich umocňovalo soužití s přírodou, které nám dnes chybí, a tak tento aspekt našich životů podceňujeme. Životem ve městech totiž ztrácíme to vědomí, že vše potřebuje svůj čas. Zasetí, ale i sklizeň, aktivita i pasivita, jednání i konání.


Je potřeba se kolize obávat?


Jednoduchá odpověď je: ano i ne. Není rozumné před tímto typem událostí strkat hlavu do písku a dělat, že se nic neděje. Dnes je populární názor, že vše ve svém životě ovládáme svými myšlenkami, a že pokud si toto nepřipouštíme, nic se nestane. Takhle to ale opravdu nefunguje – a moje astrologická praxe to ukazuje jasně. Jsou lidé, kteří se obávají takovýchto informací v domnění, že když je budou vědět, budou na ně myslet a přitáhnou si je do svých životů. Metafyzické děje jsou ale nezávislé na lidských přáních, taková je už povaha světa, a tak jako nepohneme planetami, nezměníme ani tyto skutečnosti. To, co můžeme – a naopak máme – změnit, je způsob naší reakce na události, které se nám stávají. Proto je užitečné znát svou mapu života, pokud chceme kráčet po osudových cestách vědomě. Je to stejné jako s výletem kamkoliv, kde to neznáme. Jen nemnozí se vydají na cestu bez přípravy. Jde to, proč ne. Ale pro běžného člověka je příjemnější znát cestu, kterou jde, a díky tomu mít možnost si ji užít. Vědět, kdy zrychlit, kdy zpomalit. Kdy se kochat výhledem do krajiny a kdy se naopak držet při zemi, aby se minimalizovalo riziko úrazu.

Člověk by se tedy neměl obávat toho, co ho na cestě čeká, stresovat se tím, ale je pro něj jednoznačně prospěšné vědět, co ho čeká, aby se mohl podle toho zařídit a přichystat se na to. To je to, co znamená žít život vědomě.

Doufám, že se vám téma kolizních dní líbilo a přineslo vám mnohé podněty k zamyšlení se nad řádem světa. Pro zájemce o větší porozumění čínské astrologii je zde kurz čínské astrologie a jeho nástavba práce s časem, tedy výběr vhodného data, ve formě domácích video kurzů – více ZDE.

Pokud hledáte informace o tom, jaký den vládne které znamení, najdete tyto informace v mém Tong Shu Google kalendáři, který s vámi mohu zdarma sdílet. Stačí mi jen napsat.

Žádné komentáře:

Okomentovat