neděle 23. října 2022

Astrologické příběhy: Síla okamžiku


Toto je příběh mladého muže, který nedbal vnitřního varování a neposlouchal své tělo, což ho přivedlo do potíží. Je to také příběh, kde se nám astrologické konstelace ukazují v praxi a my zde můžeme vidět, jak je dobré poslechnout naše vnitřní varování a navrch k tomu znát alespoň rámcově svůj horoskop, abychom dovedli aktivně plánovat svůj život podle určitého, řekněme, „jízdního řádu“.

Je to příběh kluka, říkejme mu pro potřeby našeho povídání Adam, který byl 18. srpna 2022 jezdit v jednom nejmenovaném bike parku, kde měl celkem vážnou nehodu, během které spadl a poranil si krční páteř. Adam, i nejspíš proto, že měl helmu, přežil a chodí. Nesmí teď ale nějakou dobu sportovat, má po propuštění do domácího ošetření klidový režim a čekají ho rehabilitace – to proto, aby se jeho stav nezhoršil s tím, že ani on sám ještě neví, jaká bude prognóza do budoucna.

Podle jeho slov byl tehdy jezdit v bike parku, který znal. Tento druh adrenalinového sportu mu vyhovuje, protože, jak sám říká, vyčistí si při něm hlavu. Do nedávna to byl pro něj jistý druh relaxace. Způsob, jak vypustit nahromaděný tlak předešlých dnů a nepříznivé emoce, které mají v jeho případě vždy tendenci se nashromáždit. Když si na ten osudový den vzpomíná, říká, že už se den před tím cítil unavený a ten den se od rána necítil ve své kůži. Zpětně si sám pro sebe říkal, že to vše již vlastně jako by cítil ve vzduchu. Jako by měl tušení, že se něco stane, ale v tem moment to nebyl schopen takhle vyhodnotit. V bike parku jezdil celý den víceméně bez problémů, a když už chtěl skončit a jít domů, došlo během jeho poslední jízdy k pádu a následně vážnému zranění, po kterém musel být transportován do nemocnice. Zde musel podstoupit mnohá vyšetření, během kterých se potvrdilo, že si poranil krční páteř. Celý incident si vyžádal hospitalizaci a měsíce následného léčení a rehabilitace. A to možná zcela zbytečně.

A co se děje na nebesích?


Adam je narozen v roce Dřevěného Fénixe, 
v měsíci Zemské Krysy, 
ve dni Dřevěného Psa a 
v hodině Vodního Fénixe. 
To znamená, že jde o člověka, jehož denní vládce je silný a on sám se jen tak nevzdává. Snaží se prosadit si svou i přes obtíže, které to mohou provázet. To je vidět nejen na momentu, kdy jde jezdit i přesto, že se necítí plně v kondici, a jde tak za hranu své komfortní zóny. Jako osobnost přináležící k elementu Dřevo má tedy přirozeně oblibu v adrenalinových sportech, kterými ve svém případě upouští onu nakumulovanou energii Vody, jež je v jeho životě velmi silná, ale nepůsobí příliš příznivým efektem.

Pojďme se podíváme na rozbor data, kdy došlo k nehodě a následnému zranění. Podíváme se také na vztahy mezi znameními jeho horoskopu a znameními onoho dne, kde uvidíme mnoho důležitých souvislostí, které nám naznačí nepříznivý potenciál tohoto období a onoho dne. V astrologii platí, že potenciál situace se projeví, má-li k tomu příležitost. A to se zde také, jak uvidíme, stalo. Je mnohdy až s podivem, jak umí nejenom čínská astrologie tento potenciál zachytit a popsat.

Jak už tedy víme, Adam je narozen ve znamení Dřevěného Psa (den jeho narození) v roce Dřevěného Fénixe. Dřevo je tedy jeho osobnostním elementem, který je podpořen Vodou a omezován Kovem. Pro silné denní vládce není příznivé, jsou-li ještě více podporováni, protože při tom nedochází k harmonizaci osobnosti, ale naopak k jejímu vyosení mimo pomyslný střed. My jsme aktuálně v roce Vodního Tygra, což u Adama mimo jiné zesiluje onen nepříliš příznivý dopad silné energie Vody.

Srpen roku 2022 byl měsícem Zemské Opice, která je v kolizi k vládci roku (Tygr) a můžeme tedy bez ostychu říct, že v obecné rovině se jednalo o nejproblematičtější měsíc tohoto roku. Císař (rok Tygra) a Ministr (měsíc Opice) jsou spolu v kolizi, což se nepříznivě projevuje v toku Qi. Pro Adamův horoskop to ale znamená ještě další vlivy. Znamení Opice se v jeho případě velmi neblaze projevuje v oblasti jeho zdraví. Jde totiž současně jak o Hvězdu Nemoci, tak o životní fázi s velmi nepříznivým důsledkem. Hvězdu Nemoci sledujeme v našich horoskopech proto, abychom věděli, kdy se v čase zvětší pravděpodobnost, která k nám může nemoc nebo úraz přivést. Řekněme to tak, že Hvězda Nemoci jako by otevírala dveře, skrz které k nám může nemoc snáze přijít. Záleží pak také na nás a našem životním stylu, zda onu nemoc, která k nám přišla, také necháme vstoupit do našeho těla. Toto jsou staletími prověřené konstelace, které se umí nepříznivě projevit, máme-li sklony a chování, které nemoc podporují. Kromě Hvězdy Nemoci sledujeme ještě také životní fáze. Známe jich 12 a všechny životní fáze (časová období) mají svou kvalitu. Pokud se propojí Hvězda Nemoci a nepříznivá životní fáze, jako je tomu v tomto případě u Adama, je potenciál nemoci o mnoho vyšší, a riziko onemocnění tak roste.

Další vliv, které znamení Shen (Opice) do Adamova horoskopu vnáší, je zesílený element Kovu. Ten, kdo trochu zná čínskou metafyziku, ví, že Dřevo a Kov jsou vůči sobě v kolizním postavení a měsíc Opice, stejně jako rok nebo den Opice, do Adamova života tuto zesílenou kvalitu vnáší. Vždy na tak dlouho, jak dlouho je toto znamení u moci. Na den, na měsíc nebo třeba na rok. Jeden vliv sám o sobě nepůsobí ještě nutně neblaze, ale pokud se nám, jako v tomto případě, začnou nepříznivé vlivy sčítat a hromadit, je průšvih de facto na spadnutí.

Takže zde máme rok (Vodní Tygr), který nevhodně posiluje již tak hodně silného denního vládce. Máme nepříznivý měsíc (Zemská Opice), který přináší jak nepříznivou životní fázi (období), tak také Hvězdu Nemoci (potenciál), a k tomu se přidává problematický den. 18. 8. 2022 byl den Vodního Zajíce. Opět Voda a Dřevo, nezdravě posilující Denního vládce. V obecné rovině nese tento den přívlastek „Nebezpečí“ a je doporučeno konat vše s větší mírou obezřetnosti, než je tomu obvykle. Pro Adama je to ale navíc den jeho osobní kolize. To znamená, že to je jeho jakýsi den blbec, den, kdy potenciál k úrazu a nehodám je velmi vysoký. Znamení Zajíce, které totiž vládne tomuto dni, je v kolizi ke znamení Fénixe, které vládne roku, kdy se Adam narodil. Taková konstelace předznamenává problémy a nehody a je lepší v tyto dny jednat zvlášť obezřetně a opatrně. Celý kolizní potenciál rámují nápomocné Hvězdy, které předznamenávají nehody a úrazy. Pokud se na to podíváme z odstupu, jako kdyby ani Adam neměl jinou možnost, než si touto zkušeností projít a nehodu a úraz prožít. Opak je ale pravdou.

Adam v tomto případě nevěděl nic o neblahém potenciálu tohoto dne, a tak k němu přistoupil přirozeně s bezprostředností svého mládí. Nedal na své vnitřní varování, že není úplně koncentrovaný na to, aby se pustil do adrenalinových sportů. Nezohlednil svou únavu z předešlých dnů, a tedy nejspíš automaticky nižší schopnost včas a dobře reagovat na nezvyklé situace. Kdyby na počátku dne zhodnotil situaci lépe, mohl jednat obezřetně a kolizi se vyhnout. A to stále nemluvíme o tom, že by znal potenciálně problematický aspekt tohoto dne s ohledem na svůj horoskop.

Lidé zabývající se osobním rozvojem mluví také často o vědomém životě. Co to ale do důsledku znamená? Pro mě osobně vědomý život znamená také to, že známe svou mapu života a kráčíme po cestách osudu s plným vědomím toho, jaké tyto cesty jsou. Horoskop lze totiž jednoznačně chápat jako mapu, která nám ukazuje, po jakých metafyzických cestách kráčíme, a tím nám umožní kráčet po těch cestách sebe-vědomě. Když totiž nevíme, co nás na našich cestách čeká, kde je jaký kopec, zatáčka nebo překážka, jednáme často nahodile. Sice možná s dobrým úmyslem a záměrem, ale stále nahodile. Žít vědomě je ale něco jiného, než nahodilé reagování tu na jednu, tu na druhou stranu.

To vše na druhé straně ale neznamená ležet den co den ve svém horoskopu a snažit se v něm najít odpovědi na všechny otázky stran našeho života. Horoskop nám zobrazuje potenciál a poradit se s ním má smysl vždy, když chcete konat některá zásadní rozhodnutí a kroky ve svém životě. V těchto momentech se pak neptáme na to „co“, ale „kdy“. Tedy my, jako tvůrci našeho života se neptáme po tom, co máme dělat, ale ptáme se, kdy je nejvhodnější čas udělat to, co chceme. Takovýto přístup pak totiž znamená vědomý život. Dělat nejenom správné věci, ale dělat je i ve správný okamžik. Příroda nás učí, že vše má svůj správný čas a ten je dobré nepromeškat, ale také neuspěchat. A to se často děje. Umět být ve správný čas na správné místě je dar, a pokud ten dar nemáte, žijte vědomě a zařiďte si život tak, abyste byli ve správný čas na správných místech co nejčastěji.

Lidé také občas říkají, že nechtějí vědět, co je v budoucnu čeká, že by si to vše vlastně do života přitáhli tím, že by na to mysleli. Tahle představa o síle lidské mysli je ale přehnaná. Lidská mysl je silná a má opravdu možnost pozměnit svět kolem nás. To ale vyžaduje onu mysl dlouho cvičit a trénovat. Jsme schopni, třeba na našem těle, pouhou myšlenkou vytvořit puchýře, jako bychom se opařili horkou vodou. Kdo to ale fakticky dokáže? Většina lidí si nezvládne nastavit a udržet jednoduché návyky zdravého životního stylu, nebo dobré vztahy se svými blízkými, ale věří, že jsou schopni ovládnout děje kolem sebe. No, ať každý sám za sebe zváží své schopnosti a potenciál, který ovládá. Astrologická praxe a historie jednoznačně dokazují, že dělat věci ve správný čas je 50 % úspěchu a pro to, abychom tohle mohli zvládnout, ten čas a metafyzické aspekty potřebujeme znát. A k tomu slouží rozbor našeho osobního horoskopu.

Žádné komentáře:

Okomentovat