sobota 19. srpna 2023

Den roční kolize

Umění výběru vhodného data patří svým způsobem k základům každé astrologické praxe, protože nejde chápat osud jako daný, ale horoskop nám ukazuje potenciál k naplnění. Znát příhodný čas pro aktivitu, nebo naopak pasivitu, je základem každého úspěchu. Jedním ze základních uzlů na naší cestě časem jsou kolizní dny a my se teď spolu podíváme na „Roční kolizní den“.

Nejdřív bychom si měli definovat, co je míněno tím, že je ten který den nepříznivý, protože jde o určitou všeobecnou kvalitu. Tato kvalita se nebude automaticky projevovat nepříznivým způsobem u všech – a ještě u všech stejně. Nejdřív se musíme zbavit černobílého vidění světa. Bohužel, nebo za mě spíš bohudík, to není tak, že je den buď dobrý, nebo špatný. Jeho kvalita a vliv jsou dané, ale projevy a dopady těchto kvalit a vlivu jsou u každého jiné. Řekněme, že máme den silné Zemské energie, třeba den Zemského Psa (Wu Xu). Takový den přináší zpomalení, protože povaha Země je poklidná. Pokud takový den připadne na sobotu (Saturnův den), bude jeho Zemská energie ještě silnější. Pokud je tento den v měsíci Koně, bude jeho energie chápána příznivě, ale pokud se tento den objeví v období Draka, bude považována za neblahou. To proto, že Pes má s Koněm příznivý vztah, ale s Drakem je v Kolizi.


Podobně pak pro člověka, který má Kovového denního vládce, je Zemský den podporou, kdežto pro člověka, který má denního vládce Vodního typu, je tento den překážkou.

Kvalitu a charakter jednotlivých dní určuje jejich základní znamení a jeho vztah k celkovému postavení energií roku či měsíce, a dále postavení vůči ročním obdobím. Těch aspektů je tedy víc, a kromě dnů roční kolize známe také dny měsíční kolize nebo dny osobní kolize. V neposlední řadě sledujeme také informace k denním správcům (Slunce) a lunárním domům (Luna). Jak vidíte, není výběr vhodného data tak úplně jednoduchou záležitostí, ale ovládnutí tohoto umění je zcela nezbytné pro každého praktika čínské astrologie, ale i tradičního Feng Shui.

Den roční kolize je tedy den, ve kterém na sebe narazí protichůdné vlivy zvířecích regentů (tzv. pozemských větví) dne a roku. Tak například v dubnu roku 2013 (rok Hada) připadal takovýto den roční kolize na 15. dubna. Je to totiž den Kovového Kance (XinHai), který je v kolizi k roku Vodního Hada (Gui Si). Roční znamení je jakýmsi vládcem roku (císařem), vládci měsíců jsou pak ministři a vládci dnů úředníci celého nebeského aparátu. Při dnu roční kolize jsou tak přání a aktivity denního úředníka v přímém rozporu s činností císaře. Ministr (vládce měsíce) pak může tento konflikt zesílit, nebo oslabit.

Nepříznivost nebo neblahost takového dne je dána právě střetem protichůdných sil a obecně se doporučuje vyhýbat se v tyto dny všem aktivitám, které mají zásadní dopad do vašich životů, jako třeba uzavření sňatku, otevření obchodu, návštěva lékaře a podobné. Nutně to však neznamená, že půjde o zcela nepříznivý den plný katastrof pro všechny. V jednom roce jich je cca 30 a jsou rozprostřeny průběžně do celého roku. Podobně jako vaše osobní kolizní dny, ale o nich zas jindy.  Třeba ZDE

Pokud Vás toto téma zajímá, přihlaste se na seminář s touto tématikou 
Výběr vhodného data (BaZi astrologie PRAHA) 7/8 října 2023

Svůj horoskop si sestavte na na adrese 

www.CinskaAstrologie.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat