neděle 30. září 2018

Lidé typu Ji - Země jin

Ji - Země jin
Osoby, které mají Denního vládce (DM) (viz zde) ve znamení Ji (Země jin), bychom si mohli nejlépe připodobnit k úrodné půdě určené k pěstování a proto, kdybychom je chtěli charakterizovat, použili bychom nejspíš slova "vynalézaví, produktivní, schopní, obvykle kreativní", a to i přesto, že můžou působit pomalým možná i laxním dojmem. Nenechte se tím dojmem zmást. Lidé Ji (Země jin) oplývají mnoha talenty, i když o nich nemluví a nevystavují je na odiv ostatním.
Oni jsou ten typ lidí, kteří, když od života dostanou kyselý citron, požádají o sůl a teqilu. A nebo z těch citronů udělají limonádu. Jsou obvykle vysoce přizpůsobiví a nemívají problém srovnat se a vypořádat s různými životními situacemi. Z 10ti typů denních vládců jsou ti nejvíce shovívavý a tolerantní. Tak jako je úrodná země vystavena procesu orby a obdělávání, i lidé Ji (Země jin) bývají lidé, kteří mají náročný život s mnoha těžkostmi. A jejich nejčastějším problémem je správně nastavena sebe-hodnota a sebe-láska. Mají potřebu být užiteční a tak mnohdy mohou pomáhat i tam kde o to není zájem. 
Tak jak chápeme význam termínu Matka Země i lidé Ji (Země jin) jsou nositeli obdobných atributů, kterými jsou péče, ochrana, upřímnost a proto se k nim často druzí utíkají pro podporu, ochranu a pomoc. Tito lidé mají také často velmi silný mateřský pud a mají tendence ostatní lidi opečovávat, ochraňovat a poskytovat jim různé druhy pomoci. Nicméně stejně jako matka i lidé Ji vyžadují jistou míru respektu a mívají snahu druhé řídit a mluvit jim do života. 
Za určitých podmínek se pečující Ji, nejlépe pojí s činorodým Jia.
Mezi osoby typu Ji patří například sportovkyně B.Špotáková, arch. E.Jiřičná nebo advokáti T.Sokol, či Jan Kysela.


Denní vládce je jen jeden, i když velmi podstatný aspekt vašeho horoskopu. Mohli bychom ho přirovnat k podstatě herce, který hraje ve hře Života. To, jaký má tato jeho hra scénář, zda se jedná o komedii nebo tragedii, určuje tzv "Struktura horoskopu" a poslední částí této skládačky je "životní role", tedy to jakou roli v tom svém scénáři bude tento herec hrát. Herec, scénář a role. Teprve tyto tři části tvoří určitý komplex sebepoznání a tedy i toho jací lidé jsme.

Svého Denního vládce si můžete najít na BaZi kalkulátoru zde (odkaz na BaZi)

Více o denním vládci najdete zde (viz.)

Žádné komentáře:

Okomentovat