neděle 16. září 2018

Lidé typu Yi - Dřevo jin

stará podobna znaku Yi
Lidi, kteří mají denního vládce (viz zde) ve znamení Yi (Dřevo jin), bychom si mohli nejlépe připodobnit k mladým jemným vitálním rostlinám, které mnohdy také kvetou. Hezký vzhled a potřeba se zalíbit je jedním z poznávacích znaků těchto lidí. Podobně jako měkké mladé rostliny bývají i lidé Yi (Dřevo jin) ve svém projevu měkcí, jemní s taktním až diplomatickým přístupem.
Aby udrželi smířlivou atmosféru, mohou se uchylovat k zastávání názorů těch, se kterými diskutují a tím se vzdají svých vlastních postojů. To může vést v některých případech i k potřebě uchýlit se k silnějším pod ochranu, tak jako mladé rostlinky hledají oporu o kterou by se mohli opřít. V diskuzích mají tendenci hledat řešení vhodná pro všechny a tak, jako si rostliny hledají cestu ke slunci aby přežili, i lidé Yi (Dřevo jin) mají tendenci přestát všechny bouře a přizpůsobit se každé situaci. To u nich probouzí kreativní pohledy a činí je přizpůsobivými. 
Pokud neumí svůj vlastní temperament zvládnout, mohou se projevovat přehnaně emocionálně, bez schopnosti zdravého a logického úsudku, což bude přecházet v hněv až k fyzické únavě. Mají potřebu se zalíbit a tomu mohou podřídit svoje jednání. Dalším projevem nezvládnutého temperamentu je fascinace a potřeba hmotného zabezpečení, čemuž pak podřídí i své jednání a myšlení. Lidé Yi (Dřevo jin) pak bývají dobří mediátoři, vyjednávači a obchodníci, i ti, kteří umí propojit zdánlivě nepropojitelné.


Mezi ty, kteří reprezentují Yi (Dřevo jin) patří třeba arch. Jan Kaplický, skladatel Karel Svoboda, nebo zpěvák Jiří Šilinger.

Denní vládce je jen jeden, i když velmi podstatný aspekt vašeho horoskopu.  Mohli bychom ho přirovnat k podstatě herce, který hraje ve hře Života.  To, jaký má tato jeho hra scénář, zda se jedná o komedii nebo tragedii, určuje tzv "Struktura horoskopu" a poslední díl je "životní role", tedy to jakou roli v tom svém scénáři bude tento herec hrát.  Herec, scénář a role. Teprve tyto tři části tvoří určitý komplex sebepoznání a tedy i toho jací lidé jsme. 


Svého Denního vládce si můžete najít na BaZi kalkulátoru zde (odkaz na BaZi)


Více o denním vládci najdete zde (viz.)


Žádné komentáře:

Okomentovat