neděle 16. září 2018

Lidé typu Yi - Dřevo jin

Denním vládcem označujeme jeden z deseti elementů, který vládne ve dni vašeho narození. Najdeme jej jako přívlastek onoho zvířete v denním pilíři. On představuje jakousi esenci vaší osobnosti. Jeho síla a kvalita nám ukazují, jakým člověk umí být a k čemu inklinuje. Je to vlastně základní bod pro výklad horoskopu čínské astrologie, o poznání důležitější než zvířecí regent, který vládl v roce vašeho narození.

Lidi, kteří mají denního vládce jinové Dřevo (Yi), bychom si mohli nejlépe připodobnit k mladým, jemným vitálním rostlinám, které mnohdy také kvetou. Hezký vzhled a potřeba zalíbit se je jedním z poznávacích znaků těchto lidí. Podobně jako měkké mladé rostliny bývají i lidé Yi (Dřevo jin) ve svém projevu měkcí, jemní, s taktním až diplomatickým přístupem – tedy pokud jim to nekazí nějaké umanuté zvířecí znamení.

Tak jako se mladé rostliny snaží přidržovat nějaké opory, mají lidé jinového Dřeva tendence vyhledávat u druhých oporu, a proto si velmi vysoko cení loajalitu. To mají společné s lidmi jangového Kovu. Aby však udrželi smířlivou atmosféru, mohou se vzdávat svých vlastních postojů a názorů a v krajní variantě se uchylovat až k zastávání názorů svých silnějších oponentů. V diskuzích mají tendenci hledat řešení vhodná pro všechny. A tak, jako si rostliny hledají cestu ke slunci, aby přežily, i lidé Yi (Dřevo jin) mají tendenci přestát všechny bouře a přizpůsobit se každé situaci. To u nich probouzí kreativní pohledy a činí je přizpůsobivými.

Neblahým aspektem tohoto postoje pak je to, že umí vytvořit závislost na své loajalitě, kterou umí využít manipulativním způsobem ve svůj prospěch. Pokud neumí svůj vlastní temperament zvládnout, mohou se projevovat přehnaně emocionálně, bez schopnosti zdravého a logického úsudku, což bude přecházet ve vztek až k fyzické únavě. Mají potřebu zalíbit se a tomu mohou podřídit svoje jednání. Dalším projevem nezvládnutého temperamentu je fascinace a potřeba hmotného zabezpečení, čemuž pak podřídí i své jednání a myšlení. Lidé Yi (Dřevo jin) pak bývají dobří mediátoři, vyjednávači a obchodníci, i ti, kteří umí propojit zdánlivě nepropojitelné.

Silným atributem jinového Dřeva je kreativita. Nemělo by nás překvapit, že tedy tito lidé budou tíhnout k uměleckým aktivitám v různých směrech. Silné osobnosti bývají silně tvůrčí, ale obecně jim může chybět houževnatost a urputnost jangového prvku. Více než jiní potřebují ke svému rozvoji element Vody (emoce) a teplo Ohně (uznání).

Mezi známé osobnosti s denním vládcem jinové Dřevo patří třeba


 • Kateřina šimečková (soudkyně EU)
 • Milena Králíčková (rektorka UK)
 • Jaroslav Heyrovský (vědec)
 • Josef Abrhám (herec)
 • Karel Svoboda (skladatel)
 • Jiří Šilinger (zpěvák)
 • Kurt Cobain (zpěvák)
 • Amy Winehouse (zpěvačka)
 • John Lennon (zpěvák)
 • Jan Kaplický (arch)
 • Yves Saint-Laurent (módní návrhář)
 • Chanel Coco (modní návrhářka)
 • Šárka Kašpárková (sportovnkyně)
 • Koukalova Gabriela (sportovnkyně)

Denní vládce je jen jedním, avšak velmi podstatným aspektem vašeho horoskopu. Mohli bychom ho přirovnat k podstatě herce, který vystupuje ve hře s názvem Život. A my známe různé typy herců. To, jaký má potom tato jeho hra scénář (zda se jedná o komedii či tragédii), určuje tzv. „struktura horoskopu“. Posledním aspektem jsou naše „životní role“, tedy to, jaké všechny role v tom svém scénáři bude tento náš herec hrát. Herec, scénář a role. Teprve tyto tři části tvoří určitý komplex sebepoznání – a tedy i toho, jací lidé jsme.


Více informací o jednotlivých 4 pilířích a jejich významu v horoskopu najdete ZDE.

Více informací o denním vládci najdete ZDE.

Kalkulátor pro sestavení horoskopu najdete ZDE.

Informace o kurzech čínské astrologie najdete ZDE.

obrázek JY Mastery academy

Žádné komentáře:

Okomentovat