neděle 29. ledna 2023

Znamení Koně v roce Zajíce


Znamení Koně má se znamením Zajíce trochu komplikované vztahy, ale letos na jeho straně stojí celkem dost pozitivních Hvězd. To znamená, že bychom mohli pro znamení Koně predikovat pro tento rok spíše pozitivní vlivy.

Ten vztah je založen na komplikovaných energiích v základních vztahových vzorcích. Jde o složité vztahy kardinálních znamení, které mohou vyústit v neovládnutí svých tužeb, jež mohou ve vypjatých situacích sklouznout k sexuálnímu obtěžování až násilí. Síla znamení Koně je pro tento rok vysoká, a tak je v rizikovém postavení spíš znamení Zajíce. Mnoho Hvězd se také u znamení Koně orientuje na vztahy, a tak je z určitého úhlu snadnější, je-li znamení Koně v BaZi žen než mužů.

Obecně se pro znamení Koně otevírá celkem dobrá možnost, jak v tomto roce uspět, a to jak ve vztazích, tak v podnikání. Nebeská radost, Hvězda Generála, Hvězda Štěstěny a Luna jsou dobrým signálem pro obchodní i partnerské aktivity. Riziko zde spočívá v nezvládnutí svých emocí a v nevyrovnání se s duchy minulosti, kteří mohou vstupovat do přítomnosti, a tím ji ovlivňovat. Zaměřte se na téma vyrovnání se s minulostí a ovládněte své touhy, abyste jednali s čistou hlavou a otevřeným srdcem. Pak to bude pro váš život prospěšné.

Síla Hvězd záleží na kontextu celkového horoskopu každého z nás. Vždy však toto berte jako potenciál, nikoliv jako danost. Astrologie slouží k předpovídání vlivů tak, abyste měli prostor a čas připravit se na situace – těm pozitivním jít svou aktivitou naproti, ty negativní správným postojem eliminovat. Hvězdy jsou jen potenciál, který potřebuje vhodné situace k tomu, aby se projevil. Pokud není prostor, kde by se projevil, nenastane to.

To, v jakém prostředí se může předpokládaný vliv Hvězd projevit, je dáno umístěním toho kterého znamení ve vašem horoskopu. Pokud máte toto znamení v ročním pilíři a jste tedy narozeni v roce Koně, jsou lidé, se kterými se znáte, tedy obecná široká veřejnost, těmi, se kterými může dojít k dané interakci – obchodní příležitosti čekají na nových trzích a vztahy mohou přijít od těch, které neznáte.

Pokud jste narozeni v měsíci Koně, tedy cca po 6. červnu dál, pak je prostředí, kde se jeho síla projeví, dáno širší rodinou, vztahy v práci a mezi přáteli. Kontext samotného horoskopu pak dopřesní to, kde a jak.

Den Koně se může projevit u vás doma, protože má přímý vztah k vám a vašemu partnerovi – potenciálnímu, i tomu faktickému. Tedy ti, kteří hledají vztah, mají jednu z ideálních možností, jak svůj vztah najít, anebo ti zadaní stávající vztah upevnit.

Hodina Koně (11:00–13:00 hod.) odráží oblast našich snů, plánů a oblast těch, o které se staráme. Nacházíme zde tedy vztahy s podřízenými, ale i našimi dětmi. Pokud jste se narodili v Hodině Koně, je toto oblast, kde se mohou vlivy tohoto znamení projevit.


Pamatujte na to, že každý máme horoskop sestavený ze 4 vlivů (znamení roku, měsíce, dne a hodiny), a váš osud je tak utvářen více vlivy. Znamení roku, kdy jste se narodili, je jen jedním z nich a pro detailnější seznámení se s celým horoskopem mne neváhejte kontaktovat.

Pokud vás zajímá horoskop, objednejte si ho ZDE.

Pokud se chcete čínskou astrologii učit, zapojte se do mých kurzů astrologie ZDE.

Žádné komentáře:

Okomentovat